Jotun Bridge Lagturnering - Nederland leder

Landslagene som deltok i tre-nasjoners turneringen tidligere i uken deltar også i Jotun Bridge Lagturnering i Sandefjord i helgen. Etter den første av to dagers spilling har det nederlandske landslaget tatt ledelsen blant de 22 lagene. På 2.plass finner vi et lag med S.I. og S.O, Høyland, Smith og K.O. Kopstad, mens Polen ligger på 3.plass.

Best av de norske landslagene så langt er Norge Blå med Hoftaniska, J.T. Berg, Austberg, F. Helness og T.E. Grude på 4.plass, mens Norge Rød som vant tre-nasjoners turneringen også ligger bra an (6.plass). Du finner alle resultater, butler osv. her.

I dette spillet fra siste kamp den første spilledagen ble mye avgjort ved syds valg av melding. Hva ville du gjort?

Du sitter altså syd, og N/S er i sonen. Øst åpner med 1 kløver - din tur.

Noen kvidde seg nok for å melde for tøft pga. ugunstige soneforhold. Noen passet, andre meldte inn 1 spar. Jeg mener begge deler er litt feil hvis man spiller med svake innhopp. Riktignok kunne man tenkt seg å ha litt bedre kort, og/eller bedre fordeling for et innhopp i ugunstig, men trolig er det bedre å klinke til hver gang man har en brukbar sekskorts farge. Jeg vet mange eksperter sikkert er uenige med meg i dette, men å være nokså konsekvent med slikt har mye for seg fremfor å gjette på å være aktiv noen ganger og passiv andre. Det er forbausende sjelden man ender opp straffedoblet i akkurat denne meldesituasjonen, spesielt hvis man passer på å ha en tett farge. 

I dette spillet gjorde et svakt innhopp det vanskelig for motparten.

Lilleslem i ruter står for Ø/V med den snille sitsen (kløveren 3-3 gjør det enkelt), men er vel i hardeste laget. Det må sitte ganske snilt for at den skal stå selv om 3-3 i kløver kanskje ikke alltid er helt nødvendig med disse Ø/V-kortene.

Etter et svakt innhopp fra syd vil nord løfte til 3 spar (eller 4 spar). Jeg synes å løfte til 3 spar er nok med så flat fordeling.

Med riktig motspill kan ikke N/S få mer enn seks stikk i sparkontrakt. Melder N/S aktivt får Ø/V en vanskelig gjette-posisjon. Men merk: aktive sperremeldinger kan også pushe ut motparten i en marginal slem som står av og til!

Lilleslem ble meldt og vunnet ved tre bord, av disse parene: Verbek-Molenaar (Nederland), Grude-F. Helness og Sælensminde-Holdaas. 

Lagturneringen avsluttes søndag. 

 

 

 

Rettferdig?

Av og føler man som spillefører at det som har blitt gjort er korrekt, men så blir det bøttevis med IMPs til motparten uansett. Her er et spill fra en kamp mellom Norge Rød og Norge Blå under landslagssamlingen i Sandefjord denne uken.     

      Vest                                                                   Øst

Uten motmeldinger skulle Thor Erik Hoftaniska spille 3 grand som øst. Syd spilte ut liten spar, og fargen viste seg å sitte 4-4 (Syd hadde A-Q fjerde). Inne på den fjerde sparen skiftet nord til liten hjerter. Hoftaniska forsøke tre store i den fargen, og da den satt 3-3 hadde han sitt åttende stikk i hjerter. Da han tok for det stikket kastet syd en ruter og nord en kløver.

Hva ville du gjort nå?

Hvis nord har begge minordamene har han blitt skviset på dette tidspunktet. Men da kan like godt hende det er syd som har blitt skviset! Spillefører vet ikke. En variant er å toppe begge fargene, da vinnes om samme motstander faktisk hadde begge minordamene fra start, for på dette tidspunktet er det kun fem kort igjen.

En annen variant er rett og slett ta en finesse, enten i kløver eller ruter.

Hoftaniska prøvde den løsningen som gir størst matematisk sjanse, toppe den fargen han har flest kort i (kløver) for å se om damen faller, så ta finessen i ruter. Det gir en meget stor prosentsjanse.

Gjør det noe at nord kastet en kløver? Kanskje, matematikken fra start er nok den samme - kombinerte sjanser ved å toppe kløver og kutte ruter gir skyhøy odds. Så det ble hva Hoftaniska gjorde. Men slik satt det fra start:

Da kløver dame ikke falt under ess-konge og spillefører fortsatte med ruter konge og ruter til knekten viste syd frem par i damer som tok de to siste stikkene - to bet! 

Ved det andre bordet tok også N/S fire sparstikk. Forskjellen der var at nord var inne til slutt og så øst som blindemann, for der var vest spillefører. Nord visste ikke hva han skulle spille fra etter fire runder spar, da han satt med knekten tredje i hjerter, ruter 10 fjerde og to små kløver. Alt kan være favør og hjelpe spillefører. Da han valgte kløverskift rett opp i vests saks (som nord altså ikke så) ble det enkelt ni stikk og +600, 13 IMP til Norge Rød som til slutt vant turneringen.