Hvor er inntaket?

Vi tar med et fint spill fra gamle dager. Det ble postet på nettet forleden hvorfra jeg sakser historien.

På spilleførers stol satt den italienske mesterspilleren Pietro Forquet. Han og makkeren (Garozzo for anledningen) hadde presset seg opp i en hardmeldt 3 grand.

Øst hadde åpnet i første hånd med 1 spar, og det er jo verdifull informasjon. Idet vest spilte ut spar dame visste Forquet hvor omtrent alt av uteværende honnører befant seg. Men nettopp det gjør at det ser mørkt ut i dette tilfellet, for vest har nok ikke kløver ess som ville gjort at kongen til et fint inntak slik at ruterfinessen kunne blitt tatt. 

Ved å sette opp ruteren med esset og en til er det kun syv sikre stikk. Jeg tipper Forquet tenkte: hvor er inntaket til blindemann? 

Svaret er: det finnes ikke...

Men kanskje kan det ordne seg med "a little help from our friend" (øst)?

Forquet vant første spar med esset og spilte spar konge i andre stikk! Heldigvis satt fargen 5-2, og da hadde italieneren taket på det.

Forquet fortsatte med en tredje runde spar. Øst kunne ta tre sparstikk (syd kastet to kløver), men så måtte han spille hjerter, ruter eller kløver.

Uansett hva øst velger å spille hjelper det spillefører. Hvis han spiller hjerter får nord for hjerter dame, ekstra stikk som gir ni totalt sammen med fem ruterstikk som enkelt vinnes via finessen over øst. Om øst spiller kløver gir kongen det nødvendige inntaket og ett ekstra stikk, og det blir også da ni stikk totalt via ruterfinessen.

Øst valgte det tredje alternativet, ruterskift. Da fikk Forquet hjelp til finessen, men nå hadde han kun åtte toppstikk: 2+1+5+0 = 8. Med så god oversikt over kortene var dette nok for den gamle mester som kjørte fem ganger ruter i hodet på øst.

Det blir etter ruterstikkene igjen kun tre kort. Hvis øst blanker hjerter konge så tidlig som mulig blir det valg for spillefører,han må tippe fordelingen, og han kan i så fall felle kongen med esset. Men vanlige motspillere holder som regel kongen dobbel i hjerter i slike spill, og da blir det kun plass til en kløver hos han - esset. Slik gikk spillet, og da overlot Forquet tredje siste stikk til østs nå single ess, og øst måtte avslutte med å spille unna hjerter konge dobbel til spilleførers kombinerte saks, Ax mot Qx på bordet - ni stikk!