To tapere, men tolv stikk!

Det spillet du i dag skal få se er i kategorien "stikk som forsvinner", eller om du vil "hvis du melder for hardt må du spille godt!". 

Spiller godt og riktig, ja, men N/S meldte nok ikke bra her da spillet forekom under en treningskamp forleden. De fant ikke ut at tilpasningen ikke var så god som de trodde og havnet i 6 kløver med disse kortene:


Vest spiller ut spar 10. Det ser temmelig dødt ut. Hjerterstikkene gir to avkast, men om det kastes ruter fra nord blir det igjen en spar- og en rutertaper. Og om det kastes to spar fra nord blir det ingen spartapere, men da ser det unektelig ut til å bli to ruterstikk til motparten. Eller?

Det er en sjanse her, blokkering i ruter kan gjøre at et innspill fungerer for et gyldent ekstra stikk. For at slemmen skal kunne vinnes må en motstander ha to honnører dobbel i ruter. Det er en liten tilleggsjanse hvis en av de har ruter konge dobbel og ikke avlokkerer den under esset. Det som må til er å få til et innspill hvor de to ruterstikkene deres er "frosset" (de kan ikke få tatt dem) og han som kommer inn og ikke har flere ruter må spille til dobbeltrenons slik at en ruter kan kastes hos syd mens det trumfes hos syd. Slik satt det da mandag da spillet forekom:


Løsningen etter spar 10 ut er:

Vinn med esset, og ta et par runder trumf, så ruter ess så tidlig som mulig (kanskje helst før uttrumfing) for at det ikke skal være så lett for han som eventuelt har ruter konge dobbel å legge den under esset. Her sitter ruteren slik at forsvaret ikke har en sjanse uansett!

Tre runder hjerter tas med to sparavkast fra nord. Så stjeles syds siste spar, og situasjonen har blitt som den skal være, slik:


I diagramsituasjonen spilles ruter, og øst vinner for damen. Vest kan selvsagt ikke stikke over, for da står tieren. Så øst blir inne og må spille spar eller hjerter. Uansett hva han spiller kaster syd sin siste ruter, og nord trumfer. To rutertapere har blitt til en!