Svært uvanlig melding (med slike kort)

I dag får du en meldeprøve fra en kamp i RealBridge Lag.

Giver vest, Ø/V i sonen

Du har plukket opp en veldig hyggelig hånd, sterk nok til 2 kløveråpning. Men etter pass fra vest åpner makker på nords plass med 4 hjerter. Øst passer, og det er din tur. Hva melder du?

Hva er 4 spar over makkers åpning 4 hjerter?

Jeg har spurt mange toppspillere om det. Noen sier "to play", andre sier cuebid, slemforsøk i hjerter. Og de som mener det er cuebid følger gjerne opp med: "det må være cuebid, for det har ingen hensikt å flytte fra makkers 4 hjerter til sparkontrakt"

Neivel?

Jo, det kan godt være bra med noen hender å ta ut i 4 spar for spill, spesielt i gunstig sone. Og spesielt hvis stilen for sperremeldinger er ganske aggressiv. I gunstig sone er det ikke uvanlig at det knalles til med 4 hjerter eller 4 spar med ganske tynn farge, kanskje syvkorts farge, og typisk hvis man har 7-4 fordeling. I så fall kan det med veldig god spar, kanskje enda bedre spar enn dette og renons i hjerter være klart bedre i sparkontrakt.

Det er et avtalespørsmål. Det viser seg at veldig få har klar avtale på dette. Ivar Berg som fortalte meg om spillet sa at han ikke var sikker på hva 4 spar ville bli oppfattet som av makkeren Jørn Aril Ringseth. Berg vurderte 4 spar, og tenkte også litt på 5 hjerter som en sleminvitt for å kunne finne en bra 6 hjerter om makkerens hjerterfarge var veldig god.

Etter å ha tenkt seg om ga han opp og sa "PASS".

Berg sa dette definitivt er den sterkeste hånden han har hatt hvor han ikke sa annet enn pass. Og det virker svært blodfattig å passe med slike kort, slapp i leppene og ellers og: "PAFFFF"!

Men det kan være det beste å passe her, og det var helt greit denne gangen:

Det er visse muligheter i 6 hjerter om en ser kun N/S sine kort, fordi nord sin hjerter er såpass sterk. Med ruter ut mot 6 hjerter må nok ruterfinessen gå, og så må hjerteren gi kun en taper. Slik det sitter er det to hjertertapere. 

I sparkontrakt er det kun en spartaper om det gjettes riktig, spar esset fulgt av damen som feller knekten. Så i sparkontrakt blir det også tolv stikk om det kommer ruter ut fra vest, men bare hvis sparen tippes. Og det kan jo like godt være K-9 dobbel som J-9 dobbel idet spar 9 kommer på under esset.

De vanligste resultatene var +450 for 4 hjerter/4 spar med elleve stikk. De fleste som kom seg i sparkontrakt gjorde det etter åpningen 3 hjerter.

Noen fikk tolv stikk i sparkontrakt etter ruterutspill. Egil A. Berg og Åmund Austdal var det eneste paret som meldte og vant slem. De var i 6 hjerter, og da øst svært uheldig valgte trumfutspill noterte de +980 øverst på den listen jeg vant i mylderet av informasjon i RealBridge-arkivet. 

   

Bra meldt, men tapt spill

Et paradoks i bridgen er at av og til koster det poeng å være korrekt. Det er enkelte ting som er teoretisk riktig, men i praksis behøver det ikke å være vinnende.

Her er et sånt spill fra BBO-turneringen OCBL Super Cup forleden.

Giver syd, Ø/V i sonen

        SYD

 

Hva vil du åpnet med?

Det er ikke feil å åpne med 1 spar, men da har du sannelig en del ekstra. Åpning 2 kløver fulgt av sparmelding er slik de fleste spiller det utgangkrav. Det har du ikke helt til, hvis det ikke er tilpasning og makker er så godt som blank er det ikke noen utgang her. En mulighet er å vise hånden som en grandhånd, enten 20-21 eller oppvurdere til 22-23. Hånden har noe ekstra i form av 5-4 fordeling, men QJ dobbel i en farge behøver ikke være så bra. Så hvorvidt man skal vise den som utgangskrav med sparfarge, 20-21 NT, eller 22-23 NT kan absolutt diskuteres. 

Jo-Arne Ovesen åpnet med 2 kløver. De fant raskt spartilpasningen, og da han og makker Terje Lie fant ut at det manglet ruterkontroll (syd bremset kraftig da han var klar over at dette var kliss minimum for 2 kløver åpning) stoppet de i utgang. Og siden de er to tapere  i ruter er jo dette perfekt, ikke sant? Solid korrekt bridge?

Ja, det er korrekt å unngå slem her, men som kjent er teori og praksis to forskjellige ting. Som ellers i livet er ikke bridgen rettferdig bestandig.

Ved det andre bordet kom N/S i 6 spar med nord som spillefører. Da ruterutspillet ikke ble funnet var det tolv enkle stikk, to ruter forsvant fra nord på syds hjerter.

Er det helt tullette å være i lilleslem?

I teorien ja, men i praksis er det en gambling som godt kan fungere. Det er i slike spill hvor det er tolv, eller tretten stikk hvis de ikke finner utspillet. Da må det meldes raskt og brutalt, ingen avslørende kontrollmeldinger. Hvis ikke utspilleren har et opplagt utspill i den sårbare fargen kan han godt spille ut en av de tre andre fargene. I dette spillet er 6 spar håpløst om syd er spillefører, en bra sjanse om nord blir spillefører. Men det er jo helt tilfeldig hvem som eventuelt har opplagt ruterutspill.

I parturnering er det fælt å komme inn i en kontrollmeldings-sekvens med slike kort, så bråbremse etter å ha funnet ut at en farge har to tapare. For da kommer alltid den fargen ut, og man blir garantert ikke rik med +450 når det er 480 eller 510 ved en rekke andre bord.

I lagkamp er står det mange IMP på spill, og i det lange løp vil det lønne seg å gjøre det korrekte, dvs. undersøke om det er en god slem og stoppe i utgang hvis det ikke er det. Men i et enkeltspill kan det bli tapte IMP som det altså ble for lag SCORWAY da de spilte utgang, og slem ble vunnet ved det andre bordet - 11 IMP. 

Martin Andresen (lag SKEIDAR) åpnet med 1 spar. Da fikk Chirster Kristoffersen et problem med nords kort. Han vil selvsagt i utgang. Men han er på et vis for sterk til å melde 4 spar direkte da det ikke bør være med en så god hånd. Hvis det er for stor "range" for det direkte svarhoppet til 4 i åpnerens majorfarge blir det umulig for åpneren å vite hva han skal gjøre med sterke kort. Hvis "rangen" er vid for slike meldinger blir det gjettverk. Går åpneren videre har kanskje svarhånden nesten ingenting, kun fem-seks spar og bra fordeling, og det kanvære bet på femtrinnet allerede. Hvis åpneren passer på 4 spar har kanskje svarhånden noen bra verdier, og en god slem kan bli misset.  

Christer valgte defor å melde 2NT - Stenberg - utgangskrav med sparstøtte. Selvsagt sa han 4 spar andre gangen for å vise minimum. Men Andresen kan neppe kritiseres for å gå videre med 21 HP!

Han meldte 4NT - Key Card Blackwood og 6 spar da han fikk ett Key-Card fra nord. Uheldigvis var det vest som hadde det opplagte ruterutspillet, og da ble det raskt en bet. Ved det andre bordet stoppet N/S i 4 spar (også etter 1 spar i åpning).

Dermed tapte altså lag SKEIDAR 11 IMP på å melde slem, mens SCORWAY sitt motstanderlag vant 11 IMP på å melde slem! 

 

    

 

SPILLEPRØVE (3)

Her kommer ukas tredje spilleprøve, et vanskelig spill fra en lagkamp på nettet. Prøv deg selv på spilleprøven som dog ikke har noe klart fasitsvar.

Giver øst, ingen i sonen.

Øst skal spille 6 ruter etter at syd har meldt inn 1 hjerter over østs åpning 1 kløver. Syd spiller ut ruter knekt.

Planlegg spillet.

Den utspilte ruter knekt (toppspiller på syds plass) ser veldig ut som singleton trumf. Det er sjelden man spiller ut trumf knekt fra J-x da det oftere kan koste stikk.

Nå er det maks syv trumfstikk, så det må skaffes til veie to kløverstikk som er enkelt nok med A-Q-J, men hvis trumfen sitter 4-1 som det er grunn til å anta blir det for vanskelig å komme til tolv stikk, bare prøv selv når du snart får se diagrammet med alle kortene.

Selvsagt kan det gå greit hvis en vellykket kløverfinesse tas over nord, men syd er vel favoritt til å ha kløver konge pga. sin innmelding. N/S har jo ikke særlig mange HP til sammen. Og det kan jo spilles på å presse ut kløver konge hos syd mot trumf. Men med nåtidens aggressive stil for innmeldinger utenfor sonen kan godt nord har kløver konge.

Det koker ned til å finne kløver konges plassering, og samtidig passe på trumfkontrollen.

Ved det ene bordet i lag SKEIDAR sin kamp ble 6 ruter spilt av vest etter at Martin Andresen også hadde meldt inn 1 hjerter som syd. Arve Farstad spilte ut hjerter 3. Spillefører, polakken Kalita stakk med hjerter ess og spilte kløver ess fulgt av kløver dame som fikk seile til nords konge. Farstad skiftet til trumf, og nå var det ikke lenger mulig å vinne 6 ruter slik det satt. Polakken gikk til slutt to bet.

Tom Johansen (øst) fikk altså ruter knekt i utspill, og han stakk hos øst. Han også bestemte seg for så vidt for å satse på at syd hadde kløver konge og la etter en lang en lang tenkepause før andre stikk ned kløver ess. Så kom han på at det ikke kostet noe å spille tre runder spar først, kanskje noe hyggelig kunne hende der? 

Og det gjorde det da syds Q-J-2 kom ramlende og spar 10 var godspilt!

Da slo han fra seg å seile kløver dame og stjal i stedet en kløver. Så hjerter til esset og nok en kløverstjeling hos vest. Så tok han for spar 10 da han var ganske trygg på at nord som hadde igjen en liten spar satt med alle uteværende trumfene. På spar 10 forsvant øst sin sister hjerter (en var kastet tidligere på spar konge). Etter alt dette så det slik ut:

Nå hadde Johansen grepet på det og en slags saks/kontroll på nords trumf. Han spilte en hjerter fra vest. Nord satte i ruter 7 som ble stjålet over med tieren. Så kom kløver til stjeling med trumfesset, og med to kun kort igjen hjerter mot øst. Trumfsekseren ga det tolvte stikket, en-passant!

Elegant, og Tom var storfornøyd med +920 som da også ga 14 IMP til lag SKEIDAR. Kun to av av de syv spilleførerne i 6 ruter vant den. Men som Tom påpekte, om kløverfinessen tas over nord er det enkelt, og siden kløver konge sitter tredje kan det da til og med bli tretten stikk på skvis mot syd i hjerter og spar!

To par meldte 7 ruter. En gikk bet, men amerikaneren Graig Ganzer tok kløverfinesse over nord, satte opp kløveren og skviset til slutt hjem tretten stikk i 7 ruter, +1440!

Tom: «Og jeg som var så stolt over min +920»

SPILLEPRØVE (2)

Her er den andre spilleprøven du får servert i dag, også et spill fra OCBL Super Cup på BBO.

Giver syd, Ø/V i sonen.

Du skal som syd spille 4 hjerter etter 1 hjerter-1 spar i starten, før du etter hvert havner i den normale utgangen. Motparten har ikke meldt.

Vest spiller ut spar dame til kongen og esset. Øst fortsetter med spar 7.

Planlegg spillet.

Det er ingen fasit i dette spillet, men det er antaglig sånn at de som gikk bet etter beste motspill spilte med oddsen.

Utspillet spar dame er ofte singel, men det kan jo en sjelden gang være spar dame dobbel. Men nord meldte spar, og utspill fra spar dame dobbel er nok sjelden veldig bra, så du antar han har singel spar.

Det kommer altså mer spar fra øst. Bør du trumfe, og i så fall med hvilken trumf?

Det ser normalt ut å kaste en ruter. Hvis vest har ruter ess er å kaste ruter riktig, for da har du kontroll. Øst kan ikke komme inn igjen å spille nok en spar som vil være ubehagelig, og du får etter hvert kastet nok ruter fra syd på spar så de ikke kan få mer enn tre stikk.

Hvis øst har ruter ess blir det imidlertid skummelt. I tredje stikk vil det da komme ruter til østs ess – forsvarets tredje stikk – før øst spiller nok en spar. Da må du trumfe høyt og håpe at vest startet med tre trumf og øst to, for i så fall sitter trumfen 2-2 på det tidspunktet. Det ser mest sannsynlig ut, at vest som har singel spar har trumflengden.

Hvis du velger å trumfe i andre stikk bør du trumfe med åtteren. Det er jo en ørliten sjanse for at vest som har singel spar har de to små uteværende trumfene og ikke kan trumfe over. Hvis du trumfer med for eksempel åtteren, og vest trumfer over har du imidlertid kun to sikre avkast på sparen (J10) senere, og har gjort deg avhengig av ruter ess hos øst.

Ved bordene der motspillet startet med spar dame til kongen esset og mer spar kastet en rekke toppspillere på syds plass ruter. At de gjorde det er vel en indikasjon på at det er riktig spilt etter denne starten. Deretter klikket motspillet et par steder og kontrakten ble vunnet, men det ble bet der vest i tredje stikk spilte ruter til esset og øst spilte mer spar. Spillefører trumfet høyt i håp om at de gjenværende trumfene satt 2-2, men da fikk øst forfremmet 10-9-4 til trumfstikk – betestikket.

Hvis det trumfes med hjerter 8 i andre stikk kan det gå bra slik det sitter her. Vest trumfer over, og det går ruter til esset og mer spar. Syd kan trumfe med syveren som står, og resten står. Det er riktignok å spille mot oddsen og lykkes kun om øst har to av de «store» hjerterne. Å trumfe høyt i den situasjonen gir større sjanse.

Så om din plan førte til bet i dette spillet bør du ikke bekymre deg for mye, du er i godt selskap.

En interessant variant i første stikk er å ikke dekke spar dame med kongen. Du kan jo senere få presset ut spar ess mot trumf, for at spar ess sitter hos øst er sikkert. Legges liten spar fra nord i første stikk kan selvsagt øst stikke over med esset og spille spar. Forskjellen er at nå har syd tre sparstikk hos nord så han blir ikke avhengig av ruter ess hos øst hvis han trumfer lavt og vest trumfer over (har tre ruteravkast på spar). Det gjør at det blir litt mer fornuft i å sette i en trumf andre gangen. Han er i så fall safe om vest har ruter ess. Men om det da i andre stikk går hjerter 8, hjerter knekt og ruter til esset fulgt av mer trumf får spillefører det samme dilemmaet: sitter trumfen nå 2-2, eller har øst to av de «store» trumfene slik at å trumfe med syveren blir vinnende? 

SPILLEPRØVE (1)

I dag får du to spilleprøver å bryne deg på (to innlegg). Spillene er hentet fra OCBL Super Cup på BBO.

Giver syd, ingen i sonen

Du skal spille 3NT som nord etter at syd passet, vest åpnet med 1 kløver og du meldte inn 1NT før makker på syd sin plass sa 3NT. Øst spiller ut kløver 8 til nieren og kløver 3 fra vest, styrke. Hvis du spiller hjerter fra syd i stikk 2 kommer damen fra vest. Planlegg spillet.

Utspillet er greit for spillefører, det gjør at du vil få ett andre kløverstikk etter hvert. Opptellingen viser derfor 1+2+3+2= 8 sikre stikk. Det niende kan komme fra spar, men det er mer sannsynlig at hjerterfargen vil gi ett ekstra. Den kan sitte 3-3, men det er også noen ekstra muligheter pga. hjerter 9.

Da spillet forekom i SKEIDAR sin kamp med Aaseng (vest) og Johansen som motspillere ble det spilt hjerter fra syd i andre stikk. Aaseng la på damen, og spillefører la liten fra hånden – et trekk som neppe er korrekt, men det kommer jeg tilbake til. Inne på hjerter dame spilte vest kløver ess og mer kløver, og øst fulgt med sekseren før han kastet spar i tredje kløverrunde.

Hvordan spiller du videre nå?

Inne i tredje kløverrunde tok spillefører for de tre ruterstikkene før han ville bestemme seg for hvordan spille hjerteren. Begge fulgte tre ganger ruter, og vest sin fordeling begynte å bli mer og mer tydelig. Så fulgte hjerter konge, og vest fulgte med tieren.

Hvordan tror du hjerteren er fordelt?

Det kan nå spilles hjerter til nieren som er riktig om vest startet med Q-10 dobbel, eller spiller hjerter til esset som er løsningen om vest hadde Q-J-10 fra start. Men hvis han har igjen hjerter knekt (Q-J-10 fra start) ville han kanskje lagt knekten andre gangen for å se ut som en mann som startet med Q-J dobbel?

Spillefører ville fortsatt vente litt med hjertervalget og la ned spar ess først. Da fulgte vest med spar dame!

Nå ser det helt tegnet ut, gjør det ikke? Vest startet nok med K-Q dobbel i spar, og med fem kløver og tre ruter som du vet om startet han vel med tre hjerter?

Spillefører følte seg nokså sikker på fordelingen nå og spilte hjerter til esset. Det ble lang nese da Aaseng hadde tåkelagt sitsen på en kreativ måte.

Vest la altså hjerter dame i første hjerterrunde – pent. Så mot slutten fulgte han med spar dame under esset fra K-Q-x for å tegne et feilaktig bilde av fordelingen - veldig pent!

Spillefører beit på som en råsulten ørret.

Godt motspill, men det må kanksje være lov å si at spillefører kanskje ikke startet best mulig?

Da han spilte hjerter i stikk to og vest la på damen burde han kanskje stukket med kongen, spilt hjerter til esset og sett at nok en stor hjerter kommer på. Så spilles ruter til nord og hjerter mot 9-x som etablerer det niende stikket for hjerter 9.

Det er en annen mulig variant som dog ikke lykkes, det er å spille på at hjerter Q er singel. I så fall er det etter hjerter konge i andre stikk riktig å spille hjerter til nieren i andre hjerterrunde, men det blir feil denne gangen. Den hjerterbehandlingen forutsetter dog at øst satt med J10-femte i hjerter fra start, og da er det vel mulig han hadde spilt ut den fargen i stedet for fra åtteren dobbel i kløver? Makkeren hadde riktignok meldt kløver, men ikke vist kløver siden 1 kløver viste kun 3+ i fargen.

NORSK REAL CUP - fredager (fra i morgen!)

Helgeland Juniorklubb (HJBK) skal arrangere REAL-CUP på fredager helt frem til slutten av august. FØRSTE SPILLEKVELD er i morgen, fredag 5.mars. Spillingen starer kl. 19.30.

Det er en liten startkontigent (50kr) og overskuddet fra disse turneringene går Norsk Juniorcamp 2021 som skal arrangeres på Lovund på Helgelandskysten i september. Opplegget for REAL-CUP er dessuten sponset av Power og Esso, så her blir det både kvelds- og sammenlagtpremier. Sammenlagtlisten utabeides som en poengserie hvor du får noen poeng for oppmøtet samt bonsupoeng for topp-10 plasseringer hvor alle resultater teller med.

All informasjon om dette turneringensopplegget kan du finne i invitasjonen, her.

Velkommen til trivelige bridge-fredager hvor du støtter det viktige juniorarbeidet!

 

 

 

Valg - åpnerens andre melding

Etter å ha åpnet og fått et svar er åpnerens andre melding viktig for å få beskrevet kortene bedre. Alle har system og avtaler, men ikke sjelden får man hender som ikke passer helt til noen system-melding i andre melderunde. Da må det velges, en må finne den meldingen som passer best, lyver minst.

Geir Brekka spiller i OCBL Super Cup på lag SCORWAY (Skottland-Norge) sammen et par skotter og Terje Lie, Jo-Arne Ovesen, Øyvind Saur og Nils Kåre Kvangraven. De har startet bra i turneringen, og slo bl.a. råsterke lag LEVINE i runde 5.

I runde 4 fikk Geir Brekka en sånn meldeprøve hvor det var snakk om å velge melding i andre melderunde med disse kortene (syd er giver, ingen i sonen):

Han åpnet med 1 ruter og fikk 1 hjerter hos makker Kvangraven. Hva ville du meldt nå?

Det står mellom:

1RU - 1HJ

?

- 3 kløver som de fleste spiller som utgangskrav, og hvor man helst ønsker å ha minst 5-5, men man kan vel ikke få alt man vil her i verden. Er kortene sterke nok til å kreve til utgang med? Kanskje.

- 3 ruter som viser omtrent riktig styrke på hånden, men den meldingen gjør at det ikke er særlig mulighet for å finne kløverkontrakt, for eksempel en mulig kløverslem. 3 ruter er vel likevel den meldingen som lettest kan føre paret til 3NT om det er en fin kontrakt.

- 2 kløver som slik de fleste melder i moderne bridge kan være med hender opp til 16-17 poeng hvis hånden er litt for svak til utgangskravet 3 kløver.

Av de 40 parene som satt N/S melder antagelig omtrent noe over 30 par etter ganske standard, naturlig system, og det startet 1 ruter-1 hjerter ved de bordene. Kun noen få på syds plass valgte 3 ruter som sin andre melding. Noen flere hoppet til 3 kløver, men omtrent 80% sa 2 kløver!

Det meste kan fungere i enkeltspill. Hva som er best i det lange løp i denne situasjonen er ikke godt å si. Det går kanskje an å gjøre en datasimulering med noen millioner mulige svarhender og finne ut hva som oftest vil fungere. Ved bordet har man ikke tid til det, det må simpelthen meldes noe…

Brekka hoppet til 3 ruter. Siden det fikk satt fokus på ruterfargen/lengden og styrken førte det til at Kvangraven ble sleminteressert med kun 9-x i ruter.

De endte i en ganske hardmeldt 6 ruter. Den er langt i fra sikker, men på den annen side kan det stå i 7 ruter også!

Hvordan spiller du 6 ruter med kløver dame ut til esset?

Det er flere muligheter her. Å stjele kløver hos nord er et alternativ, men det behøver ikke bli så bra om kløver sitter 5-2. Hvis det går bra med en kløverstjeling (4-3 i fargen) er det tolv enkle om ruteren sitter 3-2. Etter en vellykket kløverstjeling spilles tre runder trumf. Skulle den sitte 4-1 er fortsatt hjerterfinessen en mulighet for å vinne kontrakten.

Et alternativ er å ta hjerterfineses med det samme. Men ryker den blir det ikke så lett, for da må det stjeles kløver for å å bli kvitt alle de tre taperne i de sorte fargene, og i så fall må hjerterhonnørene tas mens motparten fortsatt har trumf igjen hvis de skifter til spar. Da må hjerteren sitte 4-3 også.

Uten å ha kalkulert prosenter og slikt for de forskjellige spilleplaner tror jeg at å trumfe kløver er best. Da er det et poeng i å trumfe med nieren. Hvis kløveren sitter 5-2, kan det jo hende den som har dobbel kløver ikke har verken trumfknekten eller tieren.

Brekka tok for kløver konge i andre stikk og spilte kløver til trumfnieren. Men øst stjal over og spilte trumf. Trumfen som satt 3-2 fra start ble tatt ut, og så måtte hjerterfinessen prøves. Da den lyktes var det to avkast på hjerterstikkene for en kløver og en spar, og nordmannen vant slemmen:

Av de 40 parene spilte åtte par ruterslem og vant den. Resten var i utgang, unntatt en spillefører som var i 7 ruter, men han gikk to bet.

Det kan vinnes 7 ruter om det ikke kommer spar ut, men da må hjerterfinessen tas. Så trumfes den femte hjerteren god (forutsetter 4-3) slik at det blir fire hjerterstikk i alt, spar ess, kløver ess-konge og seks trumfstikk = 13. Sparutspill tar bort inntaktet til hjerteren siden den må godspilles og hentes. 

Praktisk bridge i OCBL Super Cup

Denne uken startet OCBL SUPER CUP på BBO, en internasjonal lagturnering hvor det deltar 40 lag som i kvalifiseringen er fordelt i fire grupper med 10 lag i hver.

Etter 12 runder blir det utslagskamper, kvartfinaler osv. før det hele avsluttes 9.mars.

Alt om denne turneringen finner du her.

I supercupen deltar fem lag som har med norske spillere (i alle fall som jeg fant i første omgang).

Lag LEVIN består av noen amerikanere og Helness-Helgemo. De fikk en fin start med to klare seiere.

Falt "Meckwell" for eget grep (egen stil) her?

I andre runde kom det et spill hvor jeg kan tenke meg Tor og Geir var litt overrasket over å tape 11 IMP med Meckstroth-Rodwell som lagkamerater ved det andre bordet.

"Meckwell" som det amerikanske superparet kalles har en ultra-light åpningsstil, og særlig noen av deres 1 ruter åpninger (Presisjon) er med hender som de fleste andre ikke ville drømt om å si annet enn pass. Derfor må svarhånden beskytte åpneren litt og ikke blåse ut utgang hver gang han har 12-13 poeng. Her åpnet syd, og denne gangen hadde han en helt normal åpningshånd. Det er litt merkelig at det skal kunne være et problem å faktisk ha en vanlig åpningshånd...?

Da nord ikke visste det klarte de mirakuløst å stoppe i 3 ruter med kort hvor så godt som alle makkerpar i bridgeklubber fra Mandal i sør til Hammerfest i nord ville meldt utgang. Og utgangen stod, så det ble en nokså overraskende 11 IMP’er ut.

Er 3NT så veldig god?

Nei. Men man melder jo det likevel med 26 HP til sammen og balanserte hender?

Mot Tor og Geir var de i den normale utgangen 3NT. Etter sparmelding fra Tor (vest) kom spar ut. Vest la i tieren, og nord lasjerte. Neste spar gikk til kongen. Nå måtte spillefører få uttelling i ruter for å komme til ni stikk. Han gikk over til syd og spilte ruter 6 som fikk løpe til østs single konge. Vest kunne ikke komme inn, og en ubesværet ruterfinesse med knekten senere gjorde at det ble ti stikk. Om vest hadde hadde KQ i ruter ville 3NT vært uten vinnersjanse. Men altså...

De er nok litt gi og ta det med et sånt makkerskaps stil. "Meckwell" har spilt sammen i «hundre» år, men likevel får lagkameratene under sammenligningene noen overraskende resultat fra dem i ganske vanlige spill. Poenget er antagelig at det i det lange løp er mange flere plusser enn minuser…

En – to – tre….storeslem!

Dette har vi sett mange ganger før. Helness-Helgemo melder noen få melderunder, og pang, så er de i en superkontrakt. Det ser så enkelt ut.

Østs 4 kløver er EXCLUSION KEY CARD BLACKWOOD. Det er hopp til fem-trinnet som spør om antall Key-cards i fargene utenom den fargen det hoppes til, så den som spør er i prinsippet renons. Her er trumffargen ruter. Det er ikke så ofte konvensjonen forekommer, for det er som regel med hender hvor det er snakk om lille- eller storeslem det er mest anvendelig.

Helgemos hånd er nesten perfekt for Exlusion etter 1 hjerter-2 ruter. Og det er i alle fall veldig fristende å bruke Exclusion. Med med en femte ruter hos øst, eller ruter dame ville hånden vært perfekt.

Om vests 2 ruter-svar lover femkorts er det også «helt fløte» i ruterkontrakt, 6 eller 7 ruter.

En del makkerpar spiller med 1 major-2 ruter som 5+ ruter og putter de fleste balanserte to-over-en svarhendene i 2 kløversvaret. De gjør ikke Tor og Geir.  Svaret 2 ruter viser egentlig bare minst fire-korts farge, men det er jo en god sjanse for at det er minst fem ruter.

Syds dobling av 5 kløver er vel mest ment for å forstyrre. Og det er ikke sjelden at selv faste makkerpar tråkker feil og ikke er helt enige idet motparten forstyrrer over en slik spørremelding. En av dem kan husker feil, eller det kan være litt uklart med hensyn til avtalen de har. Geir og Tor sin avtale er at de ser bort fra doblingen. Så vest viste ett nøkkelkort utenom kløver, følgelig ruter ess.

Det var nok for Geir så tok sjansen på 7 ruter. Den kunne være nedlegg, og var i praksis det når vest hadde A-Q i ruter. Østs hjerter ga avkast for spar hos vest. Kontrakten kunne i verste fall være avhengig av et rutervalg. Friske takter? Ja, men også herlig praktisk bridge. Jeg har i alle fall sansen for det...

Merk at i 7 hjerter er det kun ett ruteravkast for spar hos øst, så en storeslem 7 hjerter er avhengig av sparfinessen. 

Omtrent en fjerdedel av Ø/V-parene fant fem til 7 ruter, men «Helgeness» sitt meldingsforløp var garantert det korteste. Nesten like mange som var i storeslem spilte utgang! Resten var i 6 ruter eller 6 hjerter. I lag LEVINE sin kamp var Ø/V ved det andre bordet i 6 ruter, og spillet ga 13 IMP i favør LEVINE.

SPILLEPRØVE

I dag kan du prøve deg på en spilleprøve fra en lagkamp.

Du skal som syd spille 3 hjerter. Det du vet fra meldingene er at øst har en åpningshånd med minst fire ruter, og at vest underveis har vist minst fire spar.

Vest spiller ut ruter 5, norsk fordleing. Øst stikker med tieren og fortsetter med ruter konge som du trumfer mens vest følger med ruter 6.

Hvordan spiller du videre?

Det kan nesten se ut som det er en mulig utgang her, men det blir vel normalt to kløvertapere, en spartaper og en taper i ruter.

Hvordan best mulig (enklest) sikre seg i ni stikk om det sitter litt surt? For eksempel kan jo trumfen sitte 4-1, og du har allerede kommet ned på fire trumf selv.

Når du har bestemt deg for en spilleplan kan du titte på hvordan hele spillet så ut. Da vil du se at det sitter så snilt i kløver at det nesten kan se ut som om det går an å vinne 4 hjerter:

Det går med slik kløversits an å få to kløverstikk, og spar ess sitter foran så to sparstikk kan også godspilles. Det er altså en haug med stikk her, men problemet er at du er i ferd med å bli trumfmattet.

Om det skal spilles på kløver får vest komme inn en gang i kløver, og han spille mer ruter gjennom nord. Du blir derfor kortere i trumf enn øst. Og det mulige andre sparstikket får du heller ikke tak i siden øst har dobbelton spar.

Løsningen i delkontrakten 3 hjerter finnes ved rett og slett å telle stikk. Hvis du får kun ett stikk i hver av de sorte fargene behøver du syv trumfstikk for å få ni stikk. Da er det den gode gamle regelen som gjelder – stjelinger på den korteste trumfhånden gir ekstra stikk.

I tredje stikk (i kontrakten 3 hjerter) spilles spar konge til østs ess. Da vil du få to sorte stikk og kan trumfe to spar hos nord. En ruter til kan trumfes lavt hos syd. Du kan som regel stole på vest sitt fordelingsutspill og derfor ikke bli trumfet over i tredje ruterrunde. Etter to ruterstjelinger hos syd har du brukt to småtrumf fra den hånden. Den tredje lille trumfen hos syd går under den siste trumfen hos nord etter å ha trumfet to spar der, og med to stjelinger hos nord (to ekstra stikk) fås syv trumfstikk i alt. Det blir altså 1+7+0+1= ni stikk, +140.

I en lagkamp forleden gikk syd en bet i 3 hjerter. Ved det andre bordet var syd i 4 hjerter og måtte håpe på flere sorte stikk for å komme til ti stikk i alt, men da ramlet det litt sammen siden øst hadde 2-2 i de sorte fargene og fire trumf.

4 hjerter kan ikke vinnes av syd. Med nord som spillefører er det mulig (double dummy - åpne kort) å vinne ti stikk, men det er komplisert. Årsaken til at det er forskjell på om nord eller syd spiller er at hvis nord får kontrakten så gir ruter dame fjerde en beskyttelse mot å bli kortet i trumf umiddelbart.

Svakt motspill ga mulighet for fin safevariant

Vi tar med et spill til fra lag De BOTTON sin voldsomme overkjørsel av motstanderlaget (mitt lag) i finalekampen i E-Open søndag kveld. Det skjedde da kampen var HELT over, men det er ingen unnskyldning for svakt motspill. Man bør jo spille best mulig til fløyta går.

Spillet har et instruktivt motspillpoeng, og da det gode motspillet ikke ble funnet ble det et like instruktivt spillepoeng som var barnemat å se for en spiller av Tor Helness sitt format.

Som syd brukte jeg Michaels Cuebid - 2 hjerter - over Tor sin åpning 1 hjerter. Underveis til 4 hjerter meldte Tor som du ser 4 kløver som kan være en sleminvitt, men ofte er naturlig i en sånn sekvens, for at makker skal kunne ha mer informasjon til å kunne vurdere kortene sine senere hvis motparten stamper. Da vest stampet i 4 spar endte de i 5 hjerter.

Spar konge ble utspillet. Nå bør det komme ruterskift fra øst, eller ruterskift fra vest hvis han stikker over spar konge med esset i første stikk. Vest kan jo stikke over med spar ess og spille ruter, for det er jo ikke flere sparstikk å hente her.

Jeg fikk beholde for spar konge og fortsatte med spar, og det er nok feil motspill siden jeg kan se at nord sin kløver trolig vil gi ruteravkast.

Hvorfor stakk ikke vest over og spilte ruter?

Han ser ikke nord sine kort, og det kan godt være at nord har J-10-x i ruter (hvis øst har kongen tynt femte). Da må ruterspillet vårt komme fra øst slik at ikke spillefører får godspilt ett ruterstikk hvis ruterskiftet kommer fra vest (det går i så fall liten ruter fra vest, knekten fra nord, kongen og esset. Så ruter mot tieren som blir godspilt). Hadde det sett slik ut og vest er den som spiller ruter i stikk to ville altså spillefører fått godspilt ett ruteravkast for en av syd sine kløver, og det kan være påtråkk av kontrakten. Sånn var det ikke, men likevel.

En ting er imidlertid klart: en god spiller på vests plass vil/bør alltid stikke over med spar ess og spille ruter hvis han ikke har noe i ruter. Derfor er ruterskift i stikk to opplagt også fra øst.

Kommer det skiftet må spillefører toppe kløveren for å vinne 5 hjerter. Det er lite sannsynlig han klarer, for det er helt klart med oddsen å ta finessen etter først å ha lagt ned en honnør, selv om tieren faller.

Da Tor fikk den behagelige fortsettelsen spar som han trumfet var det en grei safevariant i 5 hjerter fordi han fikk beholde ruter ess. Det er klart at om vest har kløver dame står kontrakten enkelt, men da behøver han ikke ta finessen!

Han tok ut trumfen og klasket ned A-K i kløver – elleve stikk. Hvis ikke damen faller spilles syd inn og kløver spilles mot knekten. Da gir kløveren ett ekstra stikk hvis vest har damen, og også om han ikke har den hvis fargen sitter 3-3 - en ruter kan parkeres. Hvis øst har Q-10-x-x i kløver er det ikke noe han kan gjøre, men sånn sitter det helt sikkert ikke etter disse meldingene.

Spillet hadde på dette tidspunkt i kampen ingen betydning, og da N/S ved det andre bordet spilte 6 hjerter med to bet var det bare nok et eksempel på klasseforskjellen mellom de to lagene i denne kampen.

Maktdemonstrasjon av lag De BOTTON

Laget med noen engelske spillere og norske Christian Bakke, Lars Arthur Johansen, Thomas Charlsen, Thor Erik Hoftaniska og Tor Eivind Grude hadde ikke særlig problemer med og kontrollere inn til seier i siste sett av finalen av E-Open February.

Ledelsen før de siste seksten spillene var solide 34, og selv om det ble nok et sving-sett økte de bare marginen.

Det var en haug med interessante og vanskelige avgjørelser i begge de to siste settene. Jeg fikk en sjelden hånd i det settet som vi spilte, og meldte det jeg trodde var riktig. Det ble veldig feil:

Giver syd. N/S i sonen

Gående nikorts farge og en konge, og makker er med og melder spar!

Hoftaniska (syd) åpnet med 1 ruter, og makker meldte inn 1 spar. Tor Helness (nord) hoppet til 4 ruter. Siden innmeldingen 1 spar var i ugunstig sone (og det hadde han nok ikke til) så jeg for meg mange minimums innmeldingshender hvor 6 hjerter var nedlegg, for eksempel AKxxx – x – xxx – Qxxx, eller AKQxx – x – xxx – xxxx, og om han har kun AQ i spar kan det stå på en finesse over åpneren. Eller det kan være nedlegg om han har kløver ess også, sparfinesse for overstikket. Ja, skulle han ha AK i spar og kløver ess er det nedlegg i 7 hjerter, men det går det uansett ikke an å finne ut av etter denne starten. Hvis han har noe sånt som KQ i spar må han ha kløver ess for at 6 hjerter skal være bra. Alt dette rakk jeg å si til meg selv, og det hørtes fornuftig ut i mine ører. Derfor sa jeg 6 hjerter.

Sjelden har jeg sett en mer skuffende blindemann:

Da Hoftaniska unngikk å spille ut ruter ble det to raske bet og -200. Merkelig nok var det nære på at det var uavgjort spill. N/S var i 5 hjerter doblet ved det andre bordet. Der er det jo en bet - i teorien - og i så fall samme score (-200), men da vest spilte ut ruter føk kontrakten hjem siden ruterfinessen gikk og to sorte tapere forsvant, De BOTTON +850 og 14 IMP.

Hoftaniska-Helness som satt ved vårt bord gjorde en rekke gode avgjørelser på fem/seks-trinnet og det var lite å hente for oss selv om vi hadde et svakt motspill i det nest siste spillet mot en 5 hjerter. Der var lagkameratene i 6 hjerter, så spillet kunne ikke vinnes uansett. Og kampen var i realiteten over på det tidspunktet.

Da vårt lag trynet på de fleste av de vanskelige avgjørelsene Thor og Tor traff på ved vårt bord ble det ikke spennende i det hele tatt -  enveiskjøring.

Gratulerer til lag De BOTTON – en velfortjent seier i turneringen.

Crazy omsetning

I den tidligere omtalte finalen i E-Open February ledet "norske" De BOTTON med 24 etter 16 spill (av 48) mot mitt lag SpuTnik VI. I den runden som ble spilt i ettermiddag ble det volatilt, en uvanlig crazy omsetning. Over kun 16 spill ble det utvekslet hele 104 IMP!

I første del av runden gikk alt i favør av De BOTTON som etter ni spill ledet runden med 40-1, og kampen med nokså uoverkommelige 73 IMP. Så snudde det, og før det siste spillet ledet SpuTnik VI runden med 6 IMP.

Så kom et spill til slutt hvor det var snakk om lille- eller storeslem. Problemet var at de manglet ett nøkkelkort. Er det da riktig å melde storeslem noen ganger?

Kanskje, hvis nøkkelkortet som mangler er trumf konge og resten er tett kan jo storeslem stå ved hjelp av en trumffinesse. Men det er kun en 50% sjanse, for lite til at man skal kunne være i en sjuer. I dette tilfellet var det likevel en bombesikker storeslem, for motparten som hadde trumf konge hadde ikke flere trumf! (dessuten satt kongen i saks)

Grude-Johansen  var i 7 hjerter, +2210. Kheng-Ng fra Singapore doblet 7 kløver, +800. Det ga 16 IMP til De BOTTON som vant settet med 10 IMP og har en komfortabel ledelse før de siste 16 spillene, 34 IMP. Kampen avgjøres i kveld, og de siste 16 spillene starter kl. 21. 

 

Lag de BOTTON leder finale

I en av onlineturneringene - E-Open February - som er i ferd med å avsluttes er lag de BOTTON med mange norske toppspillere i finalen. De vant ganske komfortabelt både i kvart- og semifinalen og leder med 24 IMP etter 16 av 48 spill i finalen. Finalemotstander er laget jeg er med på, en Tyskland/Singapore/New Zealand kombinasjon. Vi lå under både i kvart'en og semien, men kom bra tilbake i begge og gikk videre etter ganske jevnspilte kamper.

Makker og undertegnede fikk ikke spilt lørdag kveld (norsk tid) pga. flyttesjau (makker) og et kaos for han med flyttebilen sin og bygrenserestriksjoner osv. da Auckland ble kastet inn i nok en lock-down "overnight". I andre sett kan vi heller ikke spille da det foregår idet vi sover (kl. 4 på natten), men vi får håpe vi ikke sover for mye idet vi skal spille siste sett klokken 9 om morgenen mandag (søndag kveld for de norske). Og vi håper selvsagt også at ikke de BOTTON opparbeider en uoverkommelig ledelse før de siste 16 spillene.

I kampens første 16 spill stilte de BOTTON med en råsterk lagoppstilling: Thomas Charlsen-Christian Bakke og Tor Helness-Thor Erik Hoftaniska. Det kunne godt vært del av et norsk landslag med medaljeambisjoner i et VM.

I første sett startet det spesielt bra for de BOTTON. De vant tidlig 13 IMP da det tyske Ø/V-paret spilte utgangen 5 ruter på 3-3 tilpasning etter en misforståelse, ingen god ide, to sonebet og -200. Charlsen-Bakke spilte den normale 3 granden som ble meldt og vunnet også ved de to bordene i kampen om 3.plassen. De BOTTON vant også flere småspill og hadde en stor ledelse før det kom en redusering som godt kunne gått andre veien:

(Giver nord/alle i sonen)

Slem, eller ikke?

Sluttkontrakten avgjøres endel av om nord åpner eller ikke, et stilspørsmål med 11 poeng. Den norske nord passet, og de meldte så uforstyrret frem til 5 ruter. 

Den tyske nord åpnet, og øst meldte inn 1 spar. Deretter blåste N/S ut i 6 ruter. 

Ville du likt å spille utgang eller slem her?

Slem er omtrent 50-50, normalt må kløver konge sitte hos øst. Det er en liten tilleggssjanse, spar 10 kan sitte tredje. I så fall gir den fargen tre avkast for syds kløver. 

Etter innmelding fra øst i faresonen er det vel en grei lilleslem da øst er litt større favoritt til å ha kløver konge. Men det mangler jo 12 HP så det er ingen garanti. 

Vel, den der lille tilleggsjansen i spar er det ikke sikkert du får forsøkt. Idet øst kommer inn på spar ess og skifter til kløver må spillefører gjette, ta kløverfinessen, eller satse på at spar 10 faller så sparen gir tre avkast for syds kløver. Kløverfinessen er størst sjanse, 50%. I dette tilfellet satt det imidlertid slik at spillefører ikke kan gjøre feil selv om han nok klør seg i hodet en stund før han velger. 

Sparen gir som det sitter tre kløveravkast, men kløverfinessen går også. Det nytter ikke å gå bet i 6 ruter!

Så det var en viktig slemsving - 13 IMP - som gjorde at ikke De BOTTON sin gode ledelse ble altfor stor. Om slemmen står eller ikke utgjør 26 IMP i sving, og hadde det blitt bet ville De BOTTON sin ledelse vært på 50 IMP!

 

 

EN GYLDEN MULIGHET

I parturnering kan spill som tilsynelatende ser veldig uinteressante ha noen fine poeng som kan, hvis spillefører/motspiller kommer på det kan gi fra middels til nesten topp pga. kun ett ekstra overstikk, eller en ekstra bet. Her er et spill som gikk i glemmeboka for de fleste under en turnering i helgen. Men spillefører hadde en gylden sjanse.

Standard kontrakt var 4 spar med unntak et par steder hvor det satt noen grandhaier Ø/V og prøvde 3NT. 

Der jeg satt øst og skulle spille 4 spar uten noen meldinger fra motparten kom hjerter ut til tieren og esset. Så prøvde jeg trumfen, og den satt 3-2 med dobbelton hos syd. Det så ut som ti stikk og ikke særlig sjanse for det ellevte da det normalt blir to kløvertapere og en rutertaper. Jeg tok tidlig den andre hjerterhonnøren og så spilte jeg kløver knekt som nok er dårlig spilt. Sjansen for kun en kløvertaper er at nord har singel dame, eller A-Q dobbel. Nårmalt går knekten til syds dame, eller om nord har for eksempel damen dobbel dekker han og det blir to kløvertapere uansett.

Kløver knekt fikk seile til damen. Syd spilte ruter. Da så jeg en liten sjanse for at det kunne bli ett overstikk. Det var å ta A-K i ruter først og så spille kløver. Hvis den som nå kom inn har kløver ess dobbel fra start og dobbelton ruter vil han bli nødt til å spille hjerter til dobbeltrenons sånn at en ruter kunne bli kastet hos vest mens øst får stjele. Men det satt ikke sånn, og det ble bare de ti opplagte stikkene- Hele spillet så slik ut:

Det er mulig å vinne elleve stikk. Ser du varianten som ikke koster noe i forhold til å få med seg overstikket hvis kløveren sitter veldig fordelaktig, dvs. ess-dame dobbel eller damen singel hos nord? (siden du ikke rår over kløver 9 hjelper det ikke om nord har A-Q tredje eller fjerde, da blir det to kløvertapere. Kløver 9-8 dobbel hos syd er dog en marginal mulighet. 

Å spille kløver knekt er sjelden riktig med disse kortene. Det blir normalt kun riktig om du spiller mot en motspiller som "glemmer" å dekke med damen dobbel. Her er hvordan overstikket kan vinnes:

Ta ut trumfen og innkasser den andre hjerterhonnøren. Så spilles E-K i ruter og nok en ruter. Da har situasjonen blitt slik siden ruter satt 3-3:

Det blir vel nord som kommer inn i tredje ruterrunde, og han spiller liten kløver. Hvis han tar for esset og spille kløver kan spillefører toppe ut damen hvis han gjetter riktig. Nord spiller altså liten kløver, og øst bruker kongen som står. Da er dette igjen:

Nå spilles kløver, og de to kløverstikkene motparten har er "frosset", de kan ikke få tatt dem. To kløvertapere blir til en.

Syds kløver dame vinner neste stikk, og han må spille hjerter til dobbeltrenons som trumfes hos vest mens østs lille gjenværende kløver kastes.

Simsalabim, elleve stikk.

Denne spilleføringen kan dog bli feil om ruter sitter 4-2. Gjør den det fortsetter motspilleren som vinner stikk i tredje ruterrunde med den fjerde ruteren som må trumfes hos vest. Idet spillefører går på kløver kan han risikere at han ikke rekker å få kløverstikk om han bommer kløvren og det kommer mer hjerter som tar ut øst sin siste trumf (vest har ikke flere trumf hvis det går slik). Men det er usannsynlig at det skal gå så galt, og om man finner det fine innspillet som altså gir overstikket blir det en stor forskjell i score for 450 sammenlignet med 420. 

I den nevnte turneringen ga 420 strø over middels, for de få stedene hvor kontrakten var 3NT ble det enten bet, eller ni stikk.

Pluss 450 ville gitt hele kassa!

Ps.

Det ser farlig ut i 3NT etter hjerter ut. Det kan vinnes ni stikk ved å gjette kløveren, eller spille god ett ekstra stikk i ruter som sitter 3-3.

Ser du hvordan det kan vinnes ti stikk i 3NT?

Det er helt med åpne kort, men det er mulig. Hadde en av de som var i 3NT fått til det ville de tatt alle poengene i et spill hvor de egentlig var i den dårligste utgangen.

Mot 3NT kommer hjerter ut. Hvis spillefører vet kortene kan han spille spar til vest og liten kløver mot hånden. Nord må legge liten, for hvis han fyker opp kan spillefører toppe ut kløver dame senere og få 4+2+2+2= ti stikk.

Så det går liten kløver til kongen som står, det niende stikket. Nå kan spillefører gi bort ett stikk i ruter før forsvaret har fått satt opp hjerteren, og det vinnes 4+2+3+1= ti stikk.

  

 

 

 

Slik melder en KNIGHT (ridder)

Engelske Andy Robson er en fantastisk bridgespiller som også har bidratt mye for bridgen som skribent og bridgelærer. For sin innsats for bridgen ble han i 2013 av dronningen tildelt tittlen Knight, eller OBE (Officer of the Order of the Bridish Empire).

Andy Robson har en uvanlig tittel, og i dagens spill meldte han uvanlig og...

I en av de internasjonale onlineturneringene fikk Robson et meldeproblem mot Johansen-Aasen (lag SKEIDAR). 

Vest åpner med 3 ruter og det er din tur med nord sine kort. Hva melder du?

Noen vil sikkert ganske automatisk doble opplysende, men det er ikke korrekt melding, og en farlig melding med en dobbelton i umeldt majorfarge. Hvis du dobler og makker melder spar kan dere være ute å kjøre.

Å melde inn 4 kløver er et alternativ, men da er man kanskje forbi det som kan være toppkontakten, 3NT. Å passe blir for tamt. Det kan selvsagt være farlig å melde også, hvis syd har absolutt ingenting, men å passe kan godt gjøre at egen side mister en utgang. Alt er farlig, det er farlig å stå opp om morran og...

Er det noen flere muligheter enn dobler, 4 kløver og pass?

Tom Johansen fortalte meg spillet, og her siterer jeg hans kommentar:

Tom: 

//Andrew Robson fikk en meldeutfordring mot oss (SKEIDAR) i ALT Invitational i går. Måten det ble løst på synes jeg illustrerer godt forskjellen mellom en toppspiller og andre. Det faller unaturlig for en vanlig spiller å melde 3NT direkte uten hold i sperreåpningen. Vissheten om at øst og syd bare har 3 ruter til sammen gjorde at Robson regnet seg fram til at det nok er godt over 50 % sjanse for at det ikke lar seg gjøre å ta 7 ruterstikk i utspillet. Denne gangen gjør jo også 4kl jobben på vei til 5kl, mens 3NT ville vært helt genialt om syd skulle ha Jx i ru istedenfor Ax. Da har øst mest sannsynlig honnør singel, 3NT står og det er bet i 5kl.//

3NT!

Bingo!

Med tieren tredje i vest sin farge!

Men resonnementet er godt. Det kan selvsagt bli nokså dumt om vest har AQJ-sjette eller syvende og de tar seks-syv ruterstikk fra start, og hvor kanskje 3NT av syd ville fungert (la oss si han har kongen dobbel. Men pga. at nord har tieren tredje er det som Tom var inne på en haug med kombinasjoner hvor øst har for eksempel singen honnør, og syd knekten, damen eller kongen som gjør at tieren vil vokse opp til stopper, eller gjøre at de ikke kan få tatt ruterstikkene, for eks. vest. AQxxxxx, nord 10xx, Øst K og syd Jx.

Her var 3NT enkle ting, ni stikk fra taket uten noen finesse.

Ved det andre bordet fant ikke N/S 3NT og det engelske laget vant 7 IMP.

At utgangen ikke ble meldt av det norske paret som satt N/S skjedde etter åpning 1 ruter fra vest. Nord meldte korrekt inn 2 kløver, og etter pass fra øst sa syd 3 kløver. Den meldingen vil vel gå bra med slike kort ganske ofte, men syd er i overkant sterk for bare en sånn enkel høyning som ofte gjøres med en god del mindre. Nord ser ikke særlig sjanse for utgang etter den starten. Syd burde antagelig sagt 2 ruter (god løft av kløvermeldingen), eller 2NT. Da vil nord tatt dem til 3NT, enten ved å løfte 2NT til 3NT, eller spørre om stopper med 3 ruter over "god-løften" 2 ruter hvis syd velger den meldingen.

 

 

 

"KAINN ITJ STOL PÅ NÅN"

Her er en historie fra gamle dager i Trondheimsbridgen, og spillet er en oppfølger av et innlegg her i bloggen forleden hvor det handlet om å stole på motspillernes signaler, eller ikke.

Overskriften “Kainn itj stol på nån» (for ikke så dialektsterke søringer, det betyr: kan ikke stole på noen) handler i denne omgang ikke om mistenksomhet, juks og fanteri i forbindelse med online bridge - ubehagelige faktorer i dagens bridge. Nei, sitatet er fra en av mine beste mentorer fra 70-tallet, Martin Moxnes. Han var en klassespiller som kunne «all the tricks in the book», og hadde det ikke vært for en del personlige problemer ville han trolig vært fast inventar på det norske landslaget selv om det var mange veldig gode bridgespillere i Norge også på den tiden.

Vi unge bridgespillerne pratet bridge med Martin og de andre erfarne bridgespillerne i Trondheim omtrent daglig. En gang da jeg spurte Martin om hvor mye man bør stole på fordelingssignalene motparten gir sa han at de behøver jo ikke fortelle sannheten, det er helt lovlig å legge feil fordeling!

“Kainn itj stol på nån».

Mye senere, men fortsatt i forrige århundre og trolig sent på 80-tallet kom den setningen som kastet på meg etter et spill hvor en kamerat (og ofte lagkamerat), Øyvind Ludvigsen som bodde i Trondheim på den tiden var motspiller. Han spilte antagelig med Ragnar Baardsgaard, og jeg var i 3NT som syd uten at Ø/V hadde meldt noe:

De brukte norske fordelingsutspill. Spar 5 kom ut mot 3NT etter meldingene 1NT-3NT. Øst la på damen, og rutinemessig lasjerte jeg to ganger og vant med spar ess i tredje runde. De første stikkene gikk altså slik: spar 5 ut til damen, nieren fra syd, liten spar tilbake til tieren og knekten hos vest, så spar 4 til esset mens øst fulgte farge

Hvordan tror du sparfargen er fordelt?

Vest har vist fire hvis han har fulgt deres motspillsavtale. Det er klart at øst kan ha tre spar og utspilleren fem spar selv om vest med norsk fordelingsutspill har vist fire siden han ikke spilte ut den minste sparen (fireren) som han jo normalt ville gjort ifølge «norske» med femkorts farge. Det er jo lov å vise feil fordeling, men da det kan lure makkeren like mye som det lurer spillefører er det ikke så vanlig å «fake» lengden i utspillet.

Ok, opptelling av stikk:

Det er i tillegg til spar ess fem kløverstikk og ruter ess, syv sikre. Det er mulig vinne to-tre ekstra ruterstikk hvis vest har ruter konge. Det er også mulig å vinne to hjerterstikk ved å presse ut esset, og det er ufarlig hvis sparfargen sitter 4-4, de har jo i så fall kun ett godspilt stikk der og i så fall totalt kun fire motspillstikk.

Så hva spiller du, hjerter eller ruter?

Å spille hjerter har den fordelen at om øst har hjerter ess har han ikke flere spar om vests utspill var «fake», dvs. fra femkorts spar. Men hvis vest har hjerter ess og mot formodning fem spar stikker han og tar to sparstikk – en bet.

Å ta ruterfinessen gir bet om øst har ruter konge og spar sitter som du tror,  4-4. De vinner i alt tre sparstikk, ett stikk for ruter konge og ett i hjerter. I så fall er å ta ruterfinessen å spille bort kontrakten.

Jeg tok noen kløverstikk, og vest kastet ruter og hjerter. Øst hadde heller ingen problemer og kastet røde kort. Styrke og svakhet kan man i alle fall ikke stole på i en sånn situasjon, gode motspillere vet godt hva dette spillet handler om nå.

På et tidspunkt måtte det velges om de nødvendige stikkene skulle fås i ruter eller hjerter. På grunn av overskriften og innledningen har du sikkert gjettet hva jeg gjorde. Jeg stolte på Øyvinds fordelingsutspill (og har aldri tilgitt han ) og trodde han hadde fire spar da jeg spilte det som så ut til å være tryggest - hjerter - som etablerer to stikk til og ni i alt uten noen risiko hvis sparen sitter 4-4. Det ble lang nese:

Vest stakk med hjerter ess og siden han hadde fintet meg ut med det "falske" fordelingsutspillet fikk han to sparstikk til - en bet. Og selvsagt satt ruter konge i saks, så det ville blitt ti enkle stikk via ruterfinessen.

Jeg spurte Øyvind hvorfor han spilte ut «fjerde høyeste» (og dermed «viste» fem når han senere spilte en mindre spar) når de bruker norske fordelingsutspill. Han svarte som rett og riktig er: «Jeg hadde så mange honnørpoeng at det var nesten umulig at makker ville han noe særlig i dette motspillet å gjøre, så hvorfor fortelle om sparlengden når det er kun spillefører som har nytte av den informasjonen?»

Amen.

(PS: For ordens skyld en liten advarsel. Selv om slike finter er morsomme når de lykkes, er det nok for de fleste ikke særlig lurt å være for kreativ med slikt, spesielt når det gjelder det første kortet, utspillskortet. Hvis det "lyver" kan det like gjerne forvirre makker som spillefører, og om det skjer og makker tråkker feil kan det spre usikkerhet i senere spill også. Men som nevnt er det noen spill du vet ganske sikkert at makker ikke vil være i bildet i motspillet, og da står man mer fritt til å gjøre litt uventede ting)  

RealBridge online lag - en suksess

I den norske lagserien som spilles på RealBridge online deltar veldig mange lag i tre forskjellige klasser: BEGYNNER-, ÅPEN- og ELITEKLASSE.

Det spilles kamper hver uke frem til medio mars hvor det går over til utslagskamper for de lagene som har gjort det best i sine respektive grupper. Begynnerklassen avslutter i april med finale, mens Åpen og Elite pågår helt til uke 18 (3.-9.mai).

All informasjon, resultater, detaljerte kampelenker osv. finner du her.

I en av kampene forrige uke fant jeg bl.a. en kamp hvor det egentlig så ut til å være ganske jevnt, men et sterkt lag med Tor Eivind Grude, Christian Bakke, Steffen Simonsen og Lars Arthur Johansen tok etter hvert en ganske grei seier. Det var en haug med slemmer og mulige storeslemmer i kampen. Her er ett spill hvor Grude-Bakke vurderte godt:

Giver vest, ingen i sonen.

Det er ikke så lett å melde med styring i slemspill når motparten er med og forstyrrer. Ved det bordet Grude satt vest og Bakke øst gikk meldingene slik:

Vest sin 5 spar må være storeslemsinvitt, for det er jo ingen vei tilbake til utgang etter den meldingen. Når så øst kontrollmeldte ruter med kun en andrekontroll og uten kløverkontroll måtte han vel ha veldig god trumf, og vest meldte storeslemmen. Det er nok ikke hogd i stein hvor god østs trumf er i en sånn situasjon, men sannsynligvis må den være god nok til at det er en god sjanse i 7 hjerter. Godt vurdert!

Spillet i 7 hjerter var en formalitet, +1510.

Ved det andre bordet var syd litt tøffere, han meldte 4 spar etter den samme innledningen. Nå doblet vest. Det spørs om ikke øst burde meldt videre? Det kan kanskje diskuteres, og det har nok litt med stil å gjøre også. Kontrakten ble imidlertid 5 spar doblet, og det ble ikke Ø/V rike av, kun +300. Mot 1510 ved det andre bordet ble det kostbart, 15 IMP.

Kan du stole på motpartens signaler?

I dette spillet fra en online-turnering ble det en kamp mellom spillefører og motspillerne om å få satt opp sine stikk først.

Du skal spille 3NT etter selv å ha vist ruterfarge og åpningshånd mens makker har vist hjerter, så spar. Vest spiller ut kløver 2 til esset, og øst fortsetter med kløver 7.

Hvordan spiller du?

Det mangler kanskje litt informasjon her?

Ja, du bør som spillefører alltid undersøke hva slags utspill de bruker de.

Kan du stole på motpartens signaler?

Nei, ikke alltid.

Ofte er det greit og fornuftig å være ganske nøyaktig med å vise fordeling og slikt, for i motspill trenger makker informasjon. Men dyktige spillere ser om det er et slikt spill hvor makker ikke behøver slik informasjon, og da er det ikke sikkert de legger korrekt fordeling.

Det er imidlertid sjeldnere de «faker» når det gjelder første utspill hva enten de bruker fjerde høyeste eller fordelingsutspill. Å være for «lur» i utspillet og vise en annen lengde enn det man har kan lure makker og.

La oss si at utspillet i dette tilfellet er fjerde høyeste. Når det kommer en toer ut og de bruker fjerde høyeste er det nesten alltid fire-korts farge. Selvsagt er det ingen garanti for at utspillet forteller sannheten, men du kan som regel gå ut fra at kløveren sitter 4-4 i en sånn situasjon som dette.

Kan kløver dame sitte hos øst?

Ja, det er mulig, men mest sannsynlig har vest kløver dame fjerde fra start.

Hvis hjerteren sitter 3-3 står antagelig denne kontrakten ganske enkelt. Men hvis øst har spar konge kan det hende det er riktig å gi bort det andre kløverstikket slik at vest ikke har noe hurtig inntak til godspilt kløver hvis han mot formodning har fem fra start og øst har tre kløver.

Er det noen fare forbundet med å legge kløver knekt som sannsynligvis taper til knekten?

Ja, det er det.

Det som ser ut som en god ruterfarge er et svakt punkt for spillefører siden nord har tieren singel. Hvis en ruterhonnør fra forsvaret slår vekk esset og tar med seg den single tieren blir syds gjenværende ruterbeholdning sårbar med kun knekten og småkort under.

Ved bordet la spillefører kløver knekt i andre stikk. Den ble stukket med damen, og nå kunne ikke kontrakten vinnes lenger hvis det korrekte motspillet ble funnet! Slik så hele spillet ut fra start:

Vest stikker med kløver dame i andre stikk og spiller ruter konge. Det er et temmelig opplagt motspill, for tieren ligger jo singel hos nord, og vest ser at selv om syd har A-J blir han selv sittende med en fin saks med Q-9 bak syds knekt. Så etter ruter konge, 10, liten og esset er det nok at øst har ett inntak i hjerter så vil ruter gjennom syds knekt gi to ruterstikk for Q-9, og en bet.

Hvis spillefører lasjerer ruter konge bør vest klare å skifte tilbake til kløver og sette opp ett ekstra motspillstikk i den fargen. Og øst legger svakhet på ruter konge, og da vet vest at spillefører har A-J. Etter at forsvaret har vunnet de tre første stikkene (hvis ruter konge altså får beholde stikket) og vest skifter tilbake til kløver i neste stikk får Ø/V to stikk ti; øst kommer inn i hjerter og spiller sin fjerde kløver - en bet.

Spillefører la altså liten i andre stikk, og vest stakk med damen og skiftet til ruter konge. Da stakk spillefører med ruter ess og tok sparfinessen. Så hjerter til esset og nok en sparfinesse. K-Q i hjerter avslørte at øst hadde stopper. Øst måtte få komme inn i hjerter, for spillefører har ikke nok stikk uten godspilte hjerterstikk. Øst spilte ruter, og to ruterstikk til Ø/V sammen med de to i kløver i starten og ett hjerterstikk ga en bet.

Hvis spillefører hadde stolt på at kløveren satt 4-4 kunne han stukket opp med kløver konge i andre stikk. Da er han ett steg foran motspillerne.

Sparfinessen tas, så hjerter til esset og nok en sparfinesse. To store hjerter følges av hjerter til øst. Ø/V kan ta to kløverstikk, men det blir kun ett hjerterstikk og tre kløverstikk på dem.

Både 4 hjerter og 3NT står, eller kan/bør vinnes, og i hjerterkontrakt er det nesten enklere. Siden sparfinessen lykkes, tåler normalt spillefører til og med å bomme kløveren. I turneringen spillet forekom var de fleste i 3NT, og av de atten lagene gikk kun noen veldig få bet.

Ping-Pong kamp mot lag JANET

Janet De Bottons lag ledet før siste runde i E-Open February og var allerede kvalifisert til kvartfinalen som starter mandag kveld. På laget spiller nevnte Janet og to andre engelske spillere sammen med norske Christian Bakke, Thomas  Charlsen, Tor Erik Hoftaniska, Tor Helness, Tor Evind Grude og Lars Arthur Johansen

I siste runde som egentlig ikke hadde noen særlig betydning siden begge lag var videre allerede møtte lag JANET mitt lag som foruten min New Zealandske makker bestod av fire tyskere og to spillere fra Singapore. Det ble en ganske merkelig kamp hvor det ble flere tosifrede (IMP) svingspill som var litt overraskende. Mot slutten kom imidlertid noen slemspill hvor det stod mye på spill og hvor det ikke ville være noen overraskelse om det ble svingspill. Men det første ble uavgjort:

Her er det slem på gang, men ville du likt å være i 6 eller 7 spar her?

Det er ganske tøft å melde storeslem, men det var jo en trist hjerterkombinasjon (10HP ga to stikk). Som det ble meldt ved begge bord fikk syd varslet fra om ruterutspill mot sparkontrakt spilt av vest, og da fikk forsvaret allerede etablert ett stikk i den fargen etter utspillet (syd hadde KJ10x). Dermed var det slik at en like gjerne kunne være i 7 spar da det blir tretten stikk om kløveren ordner seg, kun elleve og bet i lilleslem om det går galt i den fargen.

Ved begge bord ble kontrakten 7 spar!

Siden nord viste seg å ha singel trumf og syd knekten tredje fra start var det litt større sjanse for kløverlengde hos nord, og dermed litt større sjanse for å finne kløver dame der. Så ved begge bord ble det spilt kløver ess fulgt av kløver til finesse med knekten, og da var det bare å forlange tretten stikk allerede siden nord hadde startet med kløver dame tredje og syd to små. 

I det neste spillet var det ikke så lett å se hva som var beste spilleplan i 6 kløver som ble meldt ved begge bord.

Jeg tråkket fullstendig feil i 6 kløver da jeg etter ruter ut til esset og sparavkast spilte to store kløver. Det så ut som det var svært gode sjanser om trumfen var fordelt 3-2, men da syd hadde kløver dame fjerde falt det sammen som et korthus. I ferd med å miste kontrollen mente jeg at etter den triste starten måtte sparfargen gå for å ha noen sjanse. Så sparfinessen ble tatt, men da syd tryllet frem damen og spilte to runder trumf ble det mer som om jeg var skyldig stikk. 

Thomas Charlsen startet annerldes, og det må innrømmes hans "line" nok var bedre. Han vant også med ruter ess, men spilte så en stor spar. Så trumfet han en ruter og spilte spar til den andre honnøren og så damen kom på fra syd. Hans plan kan vel bli feil om syd kan trumfe i andre sparrunde (hvis kløver sitter 3-2, men spar sitter 4-1 i stedet), men det er muligens visse sjanser fortsatt. Siden spar dame falt dobbel bak hadde Thomas full kontroll og kunne presse syds trumfbeholding med spar fra øst, og fortsatt ha nok trumf til å vinne kontrakten. Han gikk etter hvert over til en slags kryss-stjeling plan og kunne mot slutten trygt trumfe med esset og kongen og fortsatt ha det tolvte stikket for 10-9 i kløver. Godt spilt, og det ga 14 IMP til lag JANET. 

Som sagt gikk det  litt i rykk og napp i denne kampen - for begge lag. Til slutt var det vårt lag som hadde vunnet kampen med 9 IMP, og vi snek oss forbi det norsk-engelske laget på listen hvor det dog handlet mest om å være på topp-8. Kanskje vi møtes i en utslagskamp senere i uken hvis begge lag går videre fra kvartfinalen. 

 

Vanskelig valg, kanskje?

Vi tar med et spill fra en kamp denne uken i av de internasjonale onlineturneringene, E-OPEN February. Der deltar bl.a. lag JANET (De Botton) med flere nordmenn på laget, og de leder turneringen før kveldens kamp (lørdag).

I noen spill er det ganske greit å se hva so mer vinnersjansen. Andre ganger er det et valg mellom flere muligheter, og det kan også være slik at det er en ekstra mulighet som kun gode spillere ser. Og viser det seg at blir feil å spille på den muligheten kan en toppspiller gå bet, mens mere ordinære klubbspillere vinner kontrakten.

Sånn kunne det vært her i kontrakten 4 spar, hvor en ekspert vil se muligheten for en skvis, mens mange vil kun se den åpenbare muligheten, kløverfinessen. Å være i 4 spar er ganske knallhard, men sånn som kortene er har utgangen nesten 50 sjanse, kløver dame hos nord. I så fall er det normalt kun to rutertapere og en hjertertaper. Jeg sier nesten 50%, for trumfen kan sitte 4-0, og det kan også komme tre ganger ruter til stjeling med knekten hos nord hvis ruteren sitter 6-2. Det betesjansene er dog små, og de fleste vil vel ikke ha noe imot å være i soneutgang med dette i lagkamp.

Syd spiller ut ruter konge og tar også for ruter dame før han skifter til trumf. Som sagt ser det ut til at dette vil avhenge av kløver dames plassering. Men det haster ikke med å ta den kløverfinessen. Du tar ut trumfen i tre runder. Nord startet med knekten tredje, og syd kastet i trumfrundene to ruter. Skvissjansen er at den med fire hjerter også har kløver dame. Hvis det er nord som har det har det ikke noen betydning, finessen vil jo lykkes. Det er hvis du velger å plassere syd med kløver dame at det blir interessant hvis han også har fire hjerter.

Altså, etter å ha tatt ut trumfen i tre runder dukkes en hjerter. Nord kommer inn og spiller kløver 10. Nå er det at du har kommet til det kritiske punktet i spillet og må velge i kløver. Du kan la kløver 10 gå til kongen og ta finessen. Du kan også prøve knekten akkurat nå. Men hvis du spiller på at syd har kløver dame må du gå opp med esset. Så trumfes den tredje ruteren før hjerter ess og hjerter spilles til stjeling. Hvis syd har fire (eller flere) hjerter fra start er han den eneste som holder hjerter nå vil han nå bli utsatt for presset idet den siste trumfen tas.

Det så slik ut fra start:

Hvis du spiller på skvisen har du kommet deg ned i denne posisjonen:

Merk at du måtte gå opp med kløver ess idet nord spilte kløver 10, fordi du behøver overgang til vest etter at skviskortet er tatt.

Nå tas spar 6, og syd er ferdig. Kaster han en kløver forsvinner hjerter 7 fra bordet og du tar to kløverstikk til slutt siden damen plutselig sitter singel. Hvis syd kaster hjerter konge legger du kløver 7 fra vest, og bordet står.

Hvis du hadde spilt slik i forrige runde av denne turneringen ville du vunnet 4 spar. Men om nord hadde hatt kløver dame ville dette blitt skikkelig lang nese og du ville gått bet i en utgang hvor det bare var å ta en enkel kløverfinesse!

Ved halvparten av de 18 bordene var kontrakten 4 spar. Kun tre steder ble det notert +620. Ved de andre bordene var resultatet +140 eller +170 til Ø/V.