Kristiansand BK til lagfinalen

Etter at Tromsø BK kvalifiserte seg for lagfinalen forleden har to lag til vunnet sine 6. rundekamper.

Kristiansand BK møtte Askim BK på RealBridge. Askim yppet seg i starten og ledet med 20-5 etter fem spill. Men så var det helt slutt, og Kristiansand vant kampen med 119-38. På sørlendingenes lag spiller Helge Stornes, Karl Christian Baumann, Jan Arild Olsen og Nils Kåre Kvangraven.

Det ble noen stygge svingspill, ett av dem 17 IMP i sving, og her er et annet svingspill. Ta øst sine kort og vurder meldesitasjonen som oppstod:

                     ØST

Du åpnet med 1 ruter og fikk 1 spar fra vest før du hoppet til 3 kløver. Da meldte vest 4 ruter stleminvitt. Du sier 4 hjerter - kontrollmelding - og makker går på med 4NT - Key Card Blackwood. Du sier 5 kløver som viser tre nøkkelkort (eller ingen), og makker sier 5NT, stoerslemsinvitt. Tar du i mot?

Øst har egentlig vist sine kort. Vel, det eneste vest ikke vet om er trumfdamen. Siden han ikke spurte om det kortet tyder det egentlig på at han har femkorts støtte sånn at ruter dame ikke er så viktig (minst 5-5 tilpasning). Hvis det er sånn så har egentlig ikke øst noe mer, og faremomentet er selvsagt kløveren. Hvis vest har gode verdier i den fargen burde kanskje han tatt avgjørelsen om det skulle spilles lille- eller storeslem selv?

Askims øst meldte 7 ruter. Der var det akkurat ett stikk for lite, alltid triste greier, spesielt når man er i storeslem:

Ved det andre bordet kom Olsen-Kvangraven inn i en cuebid situasjon. Kvangraven (øst) hoppet da til 6 ruter trolig med en tanke om at her går det neppe an å finne ut med sikkerhet om det står storeslem. Spillet ga 16 IMP i favør Kristiansand.

I neste innlegg skal vi se på et spill fra 6.rundekampen TopBridge 5 og Bergen Ak 1 som ble uhyre spennende. Bergen Ak sitt NM-lag ser til forveksling ut som et norsk landslag, og de var store favoritter. Men de måtte slite og vant til slutt kampen med 1 IMP!

 

 

 

Autopilot eller full kontroll?

Ikke sjelden legges fordeling på autopilot uten at det har noen verdi for makkeren, men så kan det mellomkortet man fulgte på med koste stikk. Det er ikke sikkert det var slik i det spillet du får presentert her, men kanskje...

Spillet er fra en av kampene i RealBridge Online Lag på søndag. Først kan du forsøke deg selv på en utspillsprøve:

Du sitter syd og skal spille ut mot 6 hjerter. Vest åpnet i andre hånd med 1 spar, øst svarte 2 hjerter, og vest sa 4 hjerter før øst gikk på med 4NT. Vest viste to nøkkelkort, og øst meldte 6 hjerter. Utspill?

Vi har her i bloggen argumentert for essutspill mot slem, spesielt i meldingsforløp hvor motparten ikke har kontrollmeldt. Av og til treffer man makker med kongen. Andre ganger får man ikke for esset hvis ikke det stikket tas med det samme så vinnes kanskje slemmen fordi det viser seg at vi har ett annet stikk som ikke kan forsvinne. Men essutspill fra kun esset kan også gi spillefører en favør og være det eneste som gir dem vunnet slem. Så her er det ingen fasit.

Syd har et for de fleste naturlig utspill, kløver knekt. Det kan selvsagt også være tingen. Det er dog et argument for ruter ess i utspill også i dette tilfellet, syd har ikke all verdens i spar. Det kan godt hende vests sparfarge gir avkast så det haster for N/S å få fatt i ruterstikket.

I den kampen jeg fulgte spilte syd ut kløver knekt. Det ble ingen suksess, men utspillet kostet egentlig ikke så mye. Det som skjedde like etterpå var imidlertid interessant. Slik så hele spillet ut:

Meldingene var for ambisiøse. Hvis Ø/V spiller med 2-over-1 som 10+ hp viser 4 hjerter fra vest i andre runde litt ekstra. 3 hjerter helt minimum så de kan stoppe der om svareren har bare 10-11 poeng. Men om østs svar 2 hjerter er utgangskrav bør åpnerens 4 hjerter vise absolutt miminmum, og i så fall bør øst gi seg i utgang. Vel, ingen slem er bet før den har gått bet.

Ruter ess i utspill gjør at det er en bet etter noen få sekunder. Med kløver knekt ut som gikk til østs dame ble det spilt hjerter til knekten, så spar ess. Tanken var nok deretter å ta ut trumfen og ta sparfinessen. Men spar dame kom på. I det stikket la syd - en god spiller - spar 6, norsk fordeling! Har det noe å si at han ikke fulgte med den minste sparen sin?

Vel, det kommer an på hva øst la under spar ess. Da det skjedde la øst spar 2 i første sparrunde, og da kostet ikke syds påspill av sekseren noe. Så vi må antagelig frikjenne syd, kanskje hadde han full oversikt? Men kanskje var det et sånt «autopilot norsk fordelingskast» som ville skjedd også om øst hadde avblokkert syveren?

Se hva som skjedde nå, etter spar ess, dame, 2 og 6. Spillefører tok ut trumfen og dette var igjen i spar:

Nå kan syd dekke den første sparen fra øst, og vest vinner stikket. Så spilles kløver til øst og den siste sparen. Da legger syd liten. Fargen er blokkert for spillefører, og det er ingen flere inntak til vest! Men om syd kanskje var litt sånn i halvsøvne og hadde lagt spar 6 under esset selv om øst hadde fulgt med syveren ville fargen sett slik ut etterpå:

Hvis det altså har gått spar ess, dame, 7 og 6 tar spillefører ut trumfen og spiller spar 9. Nå dobbelfiskes syds sparbeholdning. Om syd dekker spar 9 vinnes med knekten fulgt av kløver til stjeling og spar 2 til finesse med K-5-4 over syds 8-3!. Det vinnes i så fall fem sparstikk i stedet for tre og det blir 5+6+0+2 = 13 stikk! Men siden øst la spar 2 under esset var fargen blokkert selv om syd lag sekseren. Det ble altså kun 3+6+0+2 = 11 stikk - en bet.

Merk at om øst faktisk legger spar 7 og syd spar 3 i første sparrunde har syd full kontroll med sikker stopper i fargen med sine 10-8-6 gjenværende, og slemmen ikke kan vinnes.

Spennende mix-finale

Det ble en underholdende og spennende kamp da det søndag ble avgjort hvem som skal få representere Norge i mix-klassen under bridge OL i Buenos Aires til høsten.

Etter kvalfiseringene ble det disse to lagene som møttes i 48-spills finale på Realbridge:

Det ble en kamp med mange tøffe spill, til tider en knokkelkamp. Kid bridge startet best og ledet med 32 IMP etter de første 16 spillene. Så snudde det skikkelig, og de neste 16 spillene endte med 43-2 i favør BR! som dermed ledet kampen. Men mot slutten samlet Kid bridge seg godt og vant til slutt med 12 IMP.

Her er et fint gevinstspill for vinnerlaget ganske tidlig i kampen. Det kom mye takket være Nicolai Heiberg-Evenstads aktive meldinger. Det er riktig at man må være med oftere en mange tror i bridge, men her meldte han vel omtrent som om han eide kortstokken?

Giver nord. N/S i sonen

            VEST

Nord åpnet ved begge bord med 1NT, 15-17 (kanskje noen gode 14 poengere). Sofie Sjødal (øst) passet, og syd sa 2 hjerter, overføring til spar. Ø/V var i gunstig sone, og Nicolai tenkte kanskje noe sånt som at vi kan ikke sitte å passe hele tiden. Så han slengte på en rødlapp. Doblingen viste hjerter. Han har jo seks av den sorten, men mangler de fem høyeste. Så noen god utspillsdirigering var det ikke akkurat. Nord og øst passet, og syd redoblet som var gjentatt overføring. Nord sa 2 spar, og det gikk pass-pass til Nicolai. Jaggu doblet han en gang til, nå opplysende dobling. Sofie passet, og 2 spar doblet ble kontrakten. Slik så hele spillet ut:

Nords vurdering med denne 14-poengeren er helt grei, god kløverfarge og ellers fine kort. Syd har 7 HP mot makkerens grandåpning og de ender altså i en lav delkontrakt med 5-2 tilpasning i trumf. Men kontrakten 2 spar doblet var likevel helt håpløs. Motspillet var nok ikke av de skarpeste. Det kunne blitt fire doblede (1100), men de fikk i alle fall tak i tre doblede og kanonspill med +800.

Ved det andre bordet gikk øst innpå med 2 ruter over nords 1NT, og det viste en majorfarge. Syd doblet (verdier), og da vest sa 2 hjerter meldte nord for Kid bridge 3 kløver. Det ble kontrakten som endte med to sonebet, Kid bridge -200. Men sammen med lagkameratenes +800 ved det andre bordet var det likevel 12 IMP til vinnerlaget.

Lag BR! startet altså en sterk opphenting midtveis i kampen og overtok ledelsen. Det siste gladespillet for dem før kampen snudde i favør Kid bridge igjen var dette:

Finn Brandsnes og Tonje Brogeland (N/S fikk spille 4 spar som er touch-and-go, men ble vunnet med ti stikk, +620.

Ved det andre bordet var det veldig friske takter, og denne gangen var det Vegard Brekke som var mest aktiv. Ved det bordet gikk meldingene slik:

Vegard (øst) sin dobling av 1 ruter viste minst fire hjerter. Doblingen kan nok diskuteres med kun 2 HP, men man må jo som nevnt være med av og til. Det er dog ikke lett å vite om det vil bli rett eller galt å være med så aktivt som dette. Her ble det veldig rett.

Kaja Brekke (vest) sin dobling av 1 spar var støttedobling som viste eksakt trekorts hjerter. Idet N/S var i 4 spar fikk Kaja vist sine kort godt med meldingen 5 kløver. Vegard korrigerte til 5 hjerter. Syd som satt med tre ess og en makker som hadde vært med i meldingene syntes at nå fikk det være nok: dobler.

Kontrakten 5 hjerter doblet bør nok betes, men motspillet var ikke full klaff. Så far og datter Brekke noterte +850. Sammen med lagkameratenes meldt og vunnet utgang i den andre retningen ga spillet 15 IMP til BR!.

Men det var altså Kid bridge som triumferte til slutt, og Kåre Bogø, Ranja Sivertsvik, Nicolai Heiberg-Evenstad og Sofie Sjødal blir de norske representatene i mix-klassen i Buenos Aires. Bogø og Sivertsvik er også med på laget som skal spille Mix EM for lag i Danmark i sommer.

LANDSLAGSBRIDGE

Mot slutten av juni og noen dager inn i juli arrangeres EM for nasjonslag i Herning, Danmark. De mesterskapene er også kvalifisering for VM i 2025.

Alle de norske EM-lagene er klare, og Norge skal delta alle klassene: OPEN, LADIES, SENIORS og MIXED. Mer om mesterskapene og de norske lagoppstillingene samt hvem som vil være i støtteapparatet finner du her.

Rett etter EM spilles EM for ungdomslag i Wroclaw, Polen. Der sial Norge delta i alle klassene: U26, U21, U26 damer/jenter og U16. Det er tatt ut noen spennende lag som helt sikkert vil gjøre en flott innsats. Det ligger også en artikkel ute på NBF sin side om dette, og med navn på alle de norske spillerne samt støtteapprat i Ungdoms EM. Dette kan du lese mer om her.

Vi tar i denne omgang med et spill fra den pågående kvalfiseringsturneringen for mix lag til OL som skal spilles i Buenos Aires til høsten. Finalen i kvalik-turneringene spilles morgen søndag. Der skal BR! spille, et megetsigende lagnavn siden etternavnet til alle spillerne på laget starter med Br: Tone Brogeland, Finn Brandsnes, Kaja og Vegard Brekke. Motstandlaget blir KID BRIDGE: Kåre Bogø, Ranja Sivertsvik, Nicolai Heiberg-Evenstad og Sofie Sjødal. Det er anledning til å bakspille denne kampen på RealBridge.

Her er et spill fra en av kvalfiseringskampene:

Giver nord. Ø/V i sonen

            SYD

Du sitter syd og hører 1 ruter fra makker, og over ditt svar 1 hjerter sier makker 1NT som viser 12 (11) -14 balanserte. Hva melder du? Kan det stå slem?

Vel, slem er nok ikke veldig sannsynlig. Om 6 hjerter skal kunne være bra må makker ha en ganske perfekt 12-14 hånd med masse kontroller (ess og konger). Men det kan jo nord ha, og det koster vel ikke noe å ta med makker på råd?

Ved det ene bordet hoppet syd til 4 hjerter over 1NT, og det ble kontrakten. Tonje Brogeland tok det roligere og sa 2 ruter over 1NT. Det er utgangskrav (XY), og Finn Brandsnes meldte 2 hjerter, trekorts støtte. Nå løftet Tonje til 3 hjerter som her er sterkere enn 4 hjerter siden utgangskravet allerede er etablert. I denne situasjonen bør makkeren sjå av med 4 hjerter over 3 hjerter med dårlige kort, og melder nord det står det neppe i slem. Mange bruker også 3NT (eller 3 spar) som «non-serious slam try» i slike siutasjoner, dvs. en mellomhånd litt bedre enn de veldig "softe" kortene åpneren bør melde 4 hjerter med over 3 hjerter. Er avtalene slik vil en direkte kontrollmelding fra nord over 3 hjerter vise en veldig bra 12-14NT, som regel med mange kontroller. For det handler egentlig ikke så mye om antall HP i slike situasjoner, men mer om det er «skarpe» kort, dvs. mange kontroller.

Nord var med på notene, han hadde faktisk tre ess (!). Så de havnet i 6 hjerter etter et br meldingsforløp.

Dette er en bra lilleslem som i verste fall vil avhenge av kløverfinessen. Hvis det kommer sparutspill må nok den 50%-sjansen lykkes, men da det kom trumf ut til nieren fra øst og honnør fra syd hadde Tonje tid til å teste ut en annen sjanse, ruterfargen. Det er nok inntak til å godspille den femte ruteren og hente den om fargen sitter 4-3, og det gjorde den som du ser. Kløverfinessen går bra den og, men rutersjansen bør prøves først.

I andre stikk ble det spilt ruter til esset og ruter til stjeling, begge fulgte. Så trumf til syveren som etter starten var inntak, og nok en ruter til stjeling. Siden begge følger farge også i den ruterrunden vet spillefører at det må bli tolv stikk, det går bra å sette opp den femte ruteren med en stjeling til og en har 1+7+2+2 = 12 sikre. Det etter hvert godspilte ruterstikket gir sparavkast.

Litt flisespikkeri, kanskje: etter å ha stjålet to ganger ruter har egentlig spillefører råd til å spille kløver til knekten for overstikket. Det er best spilt, for hvis man starter korrekt med å sette opp ruteren og i gleden av å ha oppdaget at den sitter 4-3 spiller seg over i spar for stjele god den femte ruteren tør man ikke ta kløverfinessen etterpå fordi sparen er åpnet opp. Men tas kløverfinessen før den den siste ruterstjelingen går det bra uansett om finessen lykkes eller ikke. Ryker kløver knekt til damen er det jo etterpå bare å bruke kløver ess som inntak til å stjele god ruteren og spar ess til å hente det godspilte stikket. Så det bør bli tretten stikk etter den starten, men dette er bare for overstikket som dog kanskje noen ganger kan gi utslag på 1 IMP. Meldt og vunnet lilleslem ga imidlertid 11 IMP siden N/S altså stoppet i utgang ved det andre bordet.

UTSPILLET - bare gjettverk?

Utspill er kanskje det mest tilfeldige i bridge. Hva som er beste utspill er sjelden så lett å vite, og av og til er det rent gjettverk. Det er dog noen «kjøreregler» som hvis de følges gjør at det sjeldnere blir ren skivebom. Her får du et spill hvor det valgte utspillet neppe kunne fått verre utfall. Giver øst, Ø/V i sonen.

          SYD

Spillet er fra Realbridge Online Lag hvor de har kommet frem til sluttspillskamper. Dette er fra en kamp mellom Nordnorsk mix og Mixmax, to sterke lag. Ved begge bord gikk meldingene 2NT (20-21) i åpning fra øst, og vest løftet til 3NT. Utspill?

Det er fort gjort å være etterpåklok når det gjelder utspill, men man må få lov til å ha en mening selv om man sitter med fasit i hånd. Selv ville jeg neppe hatt fantasi til annet enn å slenge i vei en spar. "Longest from strongest" heter det, og her har jo syd kun en farge. Men "long" eller "strong" er ikke sparfargen akkurat...

Alle honnørene i de tre andre fargene ser mer ut som inntak, så dette kan vel bli et spill hvor vi motspillerne kjører på med spar hvis det ser ut som det er tingen idet de får vite mer etter utspillet, og spillefører må forsøke å vinne kampen om først å få satt opp stikk. Men det behøver jo ikke være slik. Selvsagt kan makker ha sparlengde, og i så fall er sparutspill bra, men makker kan jo like gjerne ha hjerter-, ruter- eller kløverlengde. Å spille ut fra en av de røde kongene ser imidlertid ikke bra ut, det kan ofte koste stikk. Det samme gjelder kløverutspill. Syd for mixmax overtalte imidlertid seg selv om at kløverutspill var tingen, kanskje en liten drøm om å treffe makker hjemme med esset fjerde-femte, eller om nord har knekten kan kløver konge i utspill være bra også. Så ved det bordet ble kløver konge utspillet, og makkeren hadde kløverknekten! Men drømmen ble imidlertid raskt til et mareritt idet blindemann ble lagt opp og første stikk var over.

Å spille ut kløver konge kunne selvsagt vært bra, og vil ikke vært så fælt som det var her veldig ofte. Men det utspillet er nok en alt for stor sats å ta. Og her ble det helt fryktelig. Kongen tok med seg liten fra vest, knekten fra nord og kløver ess fra øst. Spillefører (Markus Lund) fortsatte med kløver og fikk totalt seks kløverstikk!

Merk at spar ess er eneste inntak til vest, så uten det voldsomt aggressive utspillet blir det kun ett stikk å hente hos vest, spar ess. Men nå fikk 20-21 granden seks kløverstikk og ett ess hos blindemann og endte opp med hele elleve stikk totalt, +660.

Ved det andre bordet spilte Gunnar Harr ut spar som gikk til damen og kongen. Da var det naturlig for spillefører å satse på kløverfargen for å forsøke og komme til ni stikk. Kløveren sitter jo 2-2 ganske ofte, men her ble det håpløst idet kløver ess og mer kløver fortalte at bordet nå var mer eller mindre en øde ørken. N/S fikk etter hvert godspilt ett sparstikk som sammen med to kløverstikk og de to kongene i rødfargene ga en bet. Det kunne faktisk blitt to bet, men nord kastet underveis en hjerter i en av kløverrundene da han ikke kunne vite om han skulle holde fire hjerter eller fire ruter. Men en bet (+100) var sammen med lagkameratenes kanonscore +660 verd 13 IMP.

Nordnorsk mix er ikke et mixlag som sådan, og ikke bare nordnorsk heller, men en mix av ungt (Lund/Heiberg Evenstad) og ikke så veldig ungt (Harr/Evenstad). De vant kampen med 33 IMP.

Tromsø BK 1 til lagfinalen

Hemsedal BK møtte Tromsø BK 1 (Evenstad) i NM for klubblag, 6. og siste utslags runde før lagfinalen. Den kampen endte med meget klar seier til Tromsø som spilte med Kristian B. Ellingsen/Peter Marstrander og Stian Evenstad/Nicolai Heiberg Evenstad.  

Mot slutten var kampen mer eller mindre avgjort, og etter det nest siste spillet var det ingen tvil. 

Syd åpnet med 1NT ved begge bord. Kristian B. Ellingsen doblet med vests kort, og nord redoblet som jeg antar ba om at makkeren skulle si 2 kløver så kunne nord passe eller melde sin farge for å spille der. Men Peter Marstrander (øst) sa 2 spar. Etter pass fra syd kom 3 ruter fra vest og nord prøvde 3 hjerter. Øst gjentok sparfargen, og vest løftet til 4 spar. Hele meldingsforløpet ble altså slik:

Det kom hjerter ut og mer hjerter stjålet hos øst. Så spar som syd stakk med esset. Det kom kløverskift som Marstrander dukket til nord, så mer kløver til esset. Vests tredje kløver ble stjålet slik at han kom seg over til hånden, og da spar knekt kom på under trumfkongen var det en ganske heldig utgang til bokføring, Tromsø + 620.

Syd kunne betet denne utgangen, men det er ikke så lett ved bordet som det er med åpne kort. Syd kunne skiftet til ruter idet hun kom inn på trumfesset. Da er spillefører inne på bordet og kommer seg ikke hjem til hånden for å tå tatt ut trumfen uten at N/S må få komme inn. Nord må også være med på dette motspillet og ikke bruke kløver konge, men la syd komme inn på damen det spillefører er nødt til å spille kløver for å kunne få stjålet seg hjem til hånden i tredje kløverrunde. Hvis syd så får komme inn på kløver dame kan det spilles ruter til stjeling, betestikket. Det er ikke så ofte man spiller en dobbelton for senere gi makker stjeling ved å fortsette den fargen, men slik var det i dette spillet!

Ved det andre bordet passet vest da syd åpnet med 1NT uten at jeg vet sikkert hvorfor. Kanskje var det pga. av systemvarianter, for eksempel dobling viste noe annet enn sterke kort, og 2 ruter også noe annet enn ruter? Eller kanskje vest bare hadde et litt romantisk håp om å få spille motspill mot grandkontrakt? Det videre meldingsforløpet ble imidlertid kort:

Grandkontrakt ville sevsagt ikke Nicolai Heiberg-Evenstad (nord) at faren hans skulle spille. Det kom i stedet en overføringsmelding til hjerter, og med ungdommelig optimisme klinket han til og plasserte Stian i 4 hjerter!

Dermed meldte og vant Tromsø utgang i begge retninger, for 4 hjerter var ikke til å rokke. Ø/V fikk kun ett stikk i ruter og ett i kløver, Tromsø +650. Dobbelscoren +1270 er verd 15 IMP. 

  

Utspillsprøve

Det har blitt spilt påskebridge en rekke steder i landet og resultater finner du på NBF sin side.

På Berkåk deltok småpene 34 par. Turneringen ble vunnet av Lars Arthur Johansen – Tove Stoen. Resultatene finner du her.

Her får du en utspillsprøve fra Berkåk, et valg som blir kostbart om det bommes.

Giver syd, alle i sonen

     VEST

Jeg har ikke fått fatt i det eksakte meldingsforløpet fra det bordet historien er fra. Men syd har vist en kjempesterk hånd med lang ruterfarge. Det kan hende vest meldte inn 2 kløver med dette selv om det kanskje er i minste laget for en innmelding på to-trinnet i sonen. Nord har vist sparfarge, eller kanskje noen steder doblet negativt og dermed vist begge major. Det er opplysningene du får, og kontrakten ble 6 ruter av syd. Du får altså utspillsprøven. Hva spiller du ut?

Slem ble meldt bare ved ett bord, og der spilte vest ut en liten kløver. Det var en utspillsbom som kostet fra ren topp til ren bunn siden hele spillet så slik ut:

Er dette en bra lilleslem i ruter om en ser kun på N/S sine kort?

Ja, 6 ruter er ganske bra. Det som normalt må til er at ruteren ordner seg uten taper. Det er 2-2 sits eller damen singel om fargen toppes, eller en vellykket ruterfinesse pluss damen singel bak (honnør spilles først) – brukbare sjanser.

Men i praksis er det en god del større sjanse for å vinne tolv stikk i ruterkontrakt, for vest må finne spar ut så de får tatt for esset. Uten spar ut kastes syds ene spar på hjerteren. Med kløver ut rett opp i saksen fikk Ø/V kun for trumfdamen.

Burde vest funnet spar ess i utspill?

Kanskje.

Det er nesten aldri noen garanti når det gjelder utspill. Det er ikke så lett å spille ut ess fra ess-dame, men mot slem har det mye for seg å denge ned esset sitt. Spesielt i parturnering kan det være gull, noen ganger blir det tretten stikk om ikke esset tas, andre ganger er det beten som forsvinner om ikke man legger ned esset sitt. Det kan dog selvsagt hende at utspill av et ess fra ess-dame gir spillefører kontrakten. Men å spille aktivt kløver ut unna kongen fra en hånd med så mange HP er sjelden bra. Motparten har meldt slem, og utspilleren kan derfor neppe forvente noe som helst fra makkeren. I slike tilfeller er utspill unna en konge ofte feil. Hvis man for eksempel har kun en konge og ingen andre HP er det større sjanse for at utspill fra kongen treffer makker som fordi utspilleren har så lite selv i så fall vil ha endel HP.

I dette tilfellet vet vi ikke om spillefører ville vunnet 6 ruter om vest hadde tatt for spar ess. Det går jo an å gjette rett i trumffargen. Men med kløver ut var det enkelt, og det ble ren topp til Hilde Aas Nøst og Einar Aal for +1370. Ved alle de andre bordene var kontrakten 3NT med fra ti til tolv stikk.

Påskenøtt (2) - Spilleprøve

Vi tar med en spilleprøve til, igjen med en nokså ofte forekommenede problemstilling.

Giver syd. Alle i sonen.

Som syd åpnet du med 1 kløver. Vest gikk innpå med 1 ruter, og nord meldte 2 ruter krav (som regel med kløverfarge og gode kort), pass fra øst og 2NT fra deg som nord løfter til 3NT. Vest spiller ut ruter 5 (fjerde høyeste). Spilleplan?

Et lite sidepoeng først; jeg tror ikke at å be om knekten i første stikk tjener til noe her. Hvis vest har A-Q står knekten, men om du blir sittende med K10 mot singel 2 eller K-7 mot singel knekt etter å ha vunnet første stikk er det uansett en skummel kombo, gjennomspill av ruteren blir fælt. Hvis du har kongen tynt tredje mot knekten dobbel bør knekten prøves, men med denne kombinasjonen er det nok bedre å legge liten. Kanskje har øst damen tynt dobbel eller tredje og legger på damen idet du legger liten fra bordet, og i så fall har du fått dobbelstopper i fargen. Men i dette tilfellet har ikke øst damen og legger ruter 8 idet du vinner stikket med tieren (eller knekten). 

Hva nå?

Du må leve av kløveren. La oss si du la ruter knekt (feilaktig) i første stikk og den vant stikket. Legger du ned kløver ess nå?

I så fall går du bet hvis vest er på høyden. Hele spillet ser slik ut:

Problemet i dette spillet er å identifisere hvem som er den "farlige motspilleren". Da dette spillet forekom i en treningskamp og jeg spurte det spørsmålet sa de ferske spilleren ganske kjapt "vest er den farlige". Ja, det er vest som kan ta mange stikk, fem ruterstikk faktisk om ruteren blir gjennomspilt. Men det er øst som er den "farlige motspilleren", den motspilleren du ikke kan slippe inn. Kan det unngås og likevel få godspilt kløveren som du må leve av?

Ja og det sitter som du ønsker. Men da må du ikke legge ned en kløverhonnør først. Hvis du gjør det kan vest kvitte seg med kløver dame under esset eller kongen som om det kortet er smitttet med en farlig sykdom. I så fall må øst få komme inn på kløver knekt, og da blir det ikke moro for spillefører med ruter gjennom syd. 

Riktig spill er hvis du vant med ruter knekt å spille hjerter til hånden og kløver opp. (Hvis du vant første stik med ruter 10 spilles liten kløver mot nord i andre stikk) Hvis vest slenger på kløver dame med det samme legger du elegant liten fra nord og øst får ikke komme inn. Hvis vest legger liten i første kløverrunde spilt fra syd stikkes med esset, hjerter til hånden en gang til og kløver opp mot nord en andre gang. Da kommer kløverdamen på, og du lar vest beholde det stikket. Nå er det safe, ruter konge dobbel er beskyttet med vest inne, og du vinner 1+3+1+4 = 9 stikk, utgang til bokføring. Hvis øst får komme inn i kløver blir det to bet.

Denne varianten kalles for "avoidance play", dvs. du forsøker å unngå at den motspilleren som er farlig å slippe inn får komme inn.

Merk at om ikke kløver dame kommer på i første eller andre kløverrunde spilt fra syd må du ta den andre kløverhonnøren også, for legger du liten andre gang er det meget stor fare for at øst kommer inn på høyere kløver. Så hvis vest følger med to små, eller liten og så knekten tar du den andre kløverhonnøren og spiller en tredje runde kløver. Da er håpet at vest er den som har tre kløvere og kommer inn tredje gang. Men så lenge damen kommer på første eller andre gang er det "enkelt", du gir vest det stikket. Ø/V må jo få ett kløverstikk uansett. Så det spiller ingen rolle i hvilken kløverrunde de får det stikket så lenge det er vest som får det.    

Påskebridge i London

I London er det hvert år en stor bridgefestival i påsken med par- lag- og imp-parturnering. Først var det parturnering, og det så lovende ut halvveis med norsk på første og andreplass. Lasse Aaseng-Thor Erik Hoftaniska ledet, og på andreplass lå Svein Aril Naas Olsen i par med engelske Richard Hillman.

For Lasse og Thor Erik gikk det så tungt en peride og de ramlet nedover på listen, men med en kanonsterk siste sesjon som de vant med 68,67% ble det 5.plass til slutt. Naas Olsen fulgte godt opp med 9.plass i det 74 par store feltet.

Da jeg i går spurte Aaseng om et spill fra den gode perioden i første halvdel av turneringen kom det vanlige selv om de hadde scoret over 60% i en kjempestor turnering: «Kan ikke huske noen gode spill, men her er en kontrakt jeg spilte bort».

Javel.

Spilte bort er kanskje å ta litt hardt i, men du kan jo prøve deg selv som syd i 4 spar med hjerter 3 i utspill til damen fra øst, og syd vinner stikket med honnør.

Spilleplan?

Det er neppe noen hundre prosents vinnervariant her, men en tanke er å få trumfet begge de små hjerterne. I fjerde runde hjerter vil en av de kunne trumfe og vinne det stikket, men det kan jo godt være han må trumfe med trumflengden. I så fall blir det kun en trumftaper siden fargen så er fordelt 2-2. Og skulle det bli to trumftapere på den måten har du ruterfinessen i reserve.

Det ble vel omtrent slik Aaseng tenkte, men slik så hele spillet ut:

I fjerde runde hjerter kunne vest stjele inn med knekten. Og da trumfen etterpå ble toppet ble det ett trumfstikk til begge motspillerne samt en kløver- og en rutertaper – en bet.

Aaseng sa i går kveld: «Når en går bet i slike kontrakter så vet man at den kontrakten burde jeg fått hjem».

Det er flere måter å vinne 4 spar på, men akkurat hva som gir størst vinnersjanse er ikke så lett å beregne. En mulighet er å ta en tidlig ruterfinesse. Går den bra er det enkelt, men da er det også en sjanse for at ruteren kan sitte 3-3 så den fjerde ruteren etterhvert gir avkast for den fjerde hjerteren. I så fall behøves kun en hjerterstjeling og det blir en trumftaper og en taper i hver av minorfargene.

Enda bedre er det kanskje å spille kløver først, i andre stikk? Da kan du få hjelp. Vest som ikke ser syd sine kort kan fyke opp med kløver konge. I så fall kan det stjeles to kløvere på hånden og esset kommer på. Da blir kløver dame godtspilt, det tiende stikket. Det kan imidlertid gå galt om trumfen sitter 4-1, og gjør den det kan 4 spar stå likevel om ruterfargen er medgjørlig.

La oss si du vinner hjerterutspillet og spiller kløver. Vest må legge liten, og øst stikker tieren med esset. Derfra kommer antageligvis trumf. Syd stikker og spiller den andre hjerterhonnøren fulgt av hjerter til stjeling. Så spar til esset og den fjerde hjerteren. Nå trumfer vest med knekten og spiller ruter 10. Leses sitsen korrekt kan det vinnes på en vakker måte selv om spillefører ikke tipper trumfsitsen. Opp med ruter konge, nok en kløverstjeling som tar bort østs siste kløver, så den andre trumfhonnøren. Om vest stjeling hadde vært fra trekorts trumf ville alt vært i orden, men siden øst etter dette har krav på trumfstikk kan han puttes inn på det trumfstikket idet han kun har igjen ruter Q-8 og må spille ruter til spilleførers kombinerte saks, A-7 på hånden mot J-6 på bordet. Men dette blir litt vel artistisk, kanskje?

Selv tror jeg en ruterfinesse i stikk to er en grei start. Da går det bra ved å stjele kun en hjerter og satse på ruteren.

Konlusjon: Spilte bort kontrakten er kanskje ikke helt riktig. Det er vel heller slik at om kontakten hadde blitt vunnet ville det vært grunn til å si bra spilt?

Påsekenøtt (1) - Spilleprøve

I dag kan du teste deg selv med en spilleprøve som forhåpentligvis ikke er av de vanskeligste for erfarne spillere. Spillet inneholder et ganske vanlig poeng som kommer i forskjellige forkledninger. 

Lagkamp. Syd giver, alle i sonen

Du åpnet med 1 kløver og melder 1NT over nords svar 1 hjerter for å vise 12-14 balanserte. Nord løfter til 3NT, og mot den kontrakten kommer spar 5 i utspill fra vest til østs knekt. 

Spilleplan?

Først teller vi sikre stikk. Det er 1+3+1+1, kun seks sikre, men kløverfargen kan jo gi tre eller fire stikk og hjerteren kan sitte 3-3 og/eller ruter konge i saks. Hvis kløver konge sitter i saksen er det ni sikre, men om vest har det kortet i første omgang kun åtte stikk.

Det første poenget er om man skal lasjere første spar, for med KQx mot tre små kan det være tingen i noen spill. Men her er det helt klart feil å lasjere, for da kommer jo spar tilbake og de setter opp fargen med det samme. Å lasjere med en sånn spar er hvis du vet den typisk sitter 5-2, og du har en sjanse for å få inn den motspilleren som har dobbelton spar idet du skal godspille dine stikk. I dette tilfellet må du innom kløveren for å komme til ni stikk, og om du lasjerer spar er det den som har sparlengden som eventuelt kommer inn i kløver, og da har jo vest fått godspilt sparen sin. Om du lasjerer første spar og fargen sitter 5-2 og kløverfinessen ryker går du i så fall bet uansett hvordan resten av kortene sitter. Så du stikker med en honnør i første stikk.

Her er det sikkert at vest har spar ess, for med esset må øst stikke opp og spille en spar til. Øst vet jo ikke hva slags sparbeholdning vest har, og det kan jo - om øst har esset - være KJxx(x) eller lignende. Med andre ord, vest har spar ess. Så vi stikker altså med sparhonnør i stikk en, men vi vet sparen er vidåpen hvis øst får komme inn for å spille spar gjennom.

Hva nå?

Kløverfinessen må selvsagt prøves. Kanskje er dette et mama-papa spill, ni sikre med fire kløverstikk? Er det mer å tenke på her?

Ja, men la oss først si du spiller deg over på hjerter dame og drar kløver knekt som får seile, en start på spillet som skjedde flere steder da spillet forekom i en turnering. Hvis finessen lykkes er alt vel og bra, men vest stikker med kløver konge og skifter til en liten ruter.

Hva nå?

Du har kanskje sett den riktige spilleplanen allerede, men hvis det ble spilt som skissert har du med kun tre kløverstikk kun åtte sikre stikk på dette tidspunktet, 1+3+1+3 = 8. Det er nå to sjanser for det niende, enten hjerteren 3-3, eller ruterfinessen. Men du må velge, og hva velger du?

En finesse gir 50% sjanse, en farge med syv kort til sammen fordelt 3-3 hos motparten er kun en 36% sjanse. Så sånn sett bør du kanskje ta ruterfinessen? Men da risikeres at øst har ruter konge og spiller spar gjennom med bet som resultat, og så viser det kanskje seg at hjerteren satt 3-3. La oss si du tar ruterfinessen, men så ser hele spillet slik ut:

Øst vinner med ruter konge og spiller spar gjennom din gjenværende honnør dobbel, en bet.

Uflaks?

Nei, dette burde vært unngått. Poenget handler om å kombinere sjansene sine. Ofte har man muligheten til det uten å måtte velge når det er to muligheter, for eksempel at en farge som kan sitte snilt som prøves først, og om den fargen ikke gir full uttelling prøves en finesse som siste sjanse. Det som ble feil her er at det måtte gjettes idet vest kom inn og spilte ruter. 

Å unngå slikt handler om å tenke fremover, og i dette tilfellet se for seg hva som kommer til å skje om kløverfinessen ryker. Om en ser for seg problemet som oppstår idet vest skifter til ruter bør det vel gå an å se at hjerteren bør testes først?

Altså, du vinner første spar og spiller tre runder hjerter, den siste vunnet hos nord. I dette tilfellet viser det seg at den fjerde hjerteren er en vinner, og da er det helt safe. Den usikre sparbeholdningen din er beskyttet, du behøver ikke slippe inn øst. Du tar kløverfinessen, nå for et mulig overstikk. Idet kløverfinessen ryker og vest spiller ruter sier du "ruter ess" og tar dine ni stikk, 1+3+1+3 = 9.

GOD PÅSKE!

 

 

 

 

Parturnering

I påskebridgen på Hamar var det et bra deltakerantall i lagturneringen, men etter helgens lagspilling var det skuffende få som ble værende på Hamar for å spille parturneringen. Det deltok kun 18 par. Resultatlisten var imidlertid toppsterk, og de øverste plassene var besatt av makkerpar som gjorde at den delen av listen godt kunne være fra en NM-finale for par. Helt til topps gikk Terje Lie - Espen C. Fasting (TopBridge/Holmestrand). Hele resultatlisten finner du her. 

Det spillet du får presentert i dag er fra en av parturneringene under US Spring Nationals forleden hvor Nicolai Heiberg-Evenstad lurte til seg en ren topp.

Vest giver, ingen i sonen

Etter to passer åpnet øst med 1 kløver. Nicolai (syd) gikk innpå med 1 hjerter. Vest doblet, og det ble forklart som eksakt firekorts spar. Hoftaniska høynet til 2 hjerter, og det gikk pass-pass før vest doblet en gang til, opplysende dobling. Da gikk det pass rundt idet øst gjorde om vests dobling til straff, og vest spilte ut trumftieren. Den fikk seile til syds dame. Hvordan ville du syntes utsiktene var ved bordet hvor du selvsagt ikke ville sett alle kortene, men raskt innsett at hjerteren nok sitter akkurat som i diagrammet?

Det er tre trumftapere, en rutertaper og en kløvertaper. Og i spar må det også bli en taper. totalt seks tapere - en doblet bet. Men sekunder senere hadde unge Nicolai +470 på bok etter en skikkelig frekkas! I andre stikk spilte han spar 5. Husk at motspillerne ikke ser syd sine kort. Da vest la liten spar fikk Nicolai lurt til seg stikk for spar 9! Dermed ble det ikke spartaper med ess fjerde gjenværende mot syds Q-J dobbel, og kongen i saks. Åtte stikk i doblet delkontrakt, rent kassespill.

Hvis du sier det er opplagt å legge i spar 10 så er det det hvis man ser alle kortene. Å legge lavt i andre hånd er dog hovedregelen, men det var veldig feil i dette tilfellet. Likevel var det vel en menneskelig feil vest gjorde?  

 

Meldesituasjon - Hva betyr hva?

Det amerikanske vårmesterskapet ble avsluttet søndag (amerikansk tid). I den avsluttende Jacoby Swiss Teams ble det 10.plass til Helgemo, Brogeland og C. Bakke sitt lag Rosenthal. I damens Swiss Teams var Sofie Sjødal på laget som ble nr. 4. 

Alt i alt var det vel resultatene i dette vårmesterskapet på det jevne for de norske spilerne som deltok i Louisville, Kentucky. Neste mesterkskap i USA er Summer Nationals som foregår i Toronto i juni.

Vanderbilt regnes vel som hovedmesterskapet i Spring Nationals. Der ble det som mange ganger før lag NICKELL som vant etter å ha slått et annet amerikansk lag (BATHURST) i finalen.

Markus Lund tipset meg om et spill fra finalen hvor vinnerlagets Ø/V-par ikke imponerte. De tråkket feil i en meldesituasjon som et så sterkt og samspilt makkerpar ikke burde problemer med. 

Meldingene startet med 1 ruter fra syd, 1 hjerter innmelding, 2 hjerter fra nord som viste sparfarge (det paret har byttet til at 2 hjerter viser spar, og 2 spar er såkalt cue raise med ruterstøtte). Så var det han som hadde gode kort og støtte til makkerens som hadde meldt inn 1 hjerter. Hva skulle/kunne han gjøre annet enn det han gjorde, han sa 4 hjerter direkte.

Ved det andre bordet åpnet syd med 3 ruter, og hele spillet så slik ut:

 

Tretten toppstikk. BATHURST sitt Ø/V-par kom seg i alle fall i 6 hjerter.

Creco-Hampson (Nickell) stoppet i 4 hjerter. Det må det være lov å si er svakt av et par som regnes som et av verdens beste. Det er jo "claim" tretten stikk i hjerterkontrakt med det samme blindemann blir lagt på bordet!

Å havne i utgang skjedde altså etter 1 ruter fra syd og 1 hjerter innpå. Øst må simpelthen gi litt mer lyd fra seg enn bare 4 hjerter hvor det selvsagt gikk pass rundt. 

Wei-Lie fikk det egentlig verre da syd som du ser åpnet med 3 ruter mot dem. Spørsmålet blir hva de forskjellige meldingene fra øst betyr i denne situasjonen hvor makkeren har meldt inn 3 hjerter. De fleste bruker vel 3 spar og 4 kløver som naturlige meldinger over innmelding 3 hjerter. Å si 4 ruter må bety en god 4 hjertermelding, slem er mulig. Men lover den meldingen ruterkontroll?

Nei, man må ha en melding under utgangsnivået som sleminvitt også om øst mangler kontroll i ruter, men ellers har veldig sterke kort og god støtte til makkerens farge. En tenkelig mulighet er å si fra seg muligheten for å melde kløver naturlig og dermed ha både 4 kløver og 4 ruter for å vise hjerterstøtte og slemivnitt i en slik situasjon, med og uten kontroll i ruter. Da får en differensiert bedre, mer nøyaktige slemforsøk, men mister altså muligheten for å melde inn 4 kløver.

Øst meldte 5 hjerter. Dette handler det om makkerskapsavtaler. Mange jeg har spurt mener et slikt hopp er sleminvitt og en sterk sleminvitt, og noen mener det bør bety "jeg har omtrent alt, men ikke ruterkontroll".

Spørsmålet blir så hva vest bør gjøre over østs 5 hjerter. Kan han kanskje si 5 spar, og hva bør det innebære? 

Vi lar alle disse muligheten ligger og overlater til det enkelte makkerpar å diskutere denne og lignende meldesitasjoner.

Vel, for oss etterpåkloke er det altså så lett å se at her burde det blitt meldt en storeslem som er nedlegg. Men idet motparten åpner meldingene på tre-trinnet eller høyere, eller de sperrer brutalt på en annen måte underveis bør man kanskje ikke være så misfornøyd om man brenner en storeslem. Kanskje er det grunn til å være happy med å komme seg i lilleslem når en blir presset i meldingene. Og her viste det seg å være nok med lilleslem, i Vanderbilt-finalen! Og holder det med lilleslem der, så holder det som oftest med lilleslem de fleste steder! 

Påskebridge: Scandic Hamar Lag

Et lag som kalte seg Lett Blanding som gikk til topps i lagturneringen på Hamar i helgen. På vinnerlaget spilte Harald Eide, Kristian Barstad Ellingsen, Lars Eide og Odd Frydenberg.

Seieren kom etter en sterk sluttspurt og nesten full pott i siste kamp. Laget som ble nr. 2 var kun 3,7VP fra seier etter at de gikk seg på et klart tap i siste runde. På 2.plass kom ECF Holding, og nr. 3 ble JAVEL som ledet etter første dag. Hele resultatlisten, butler og alle spillene finner du her. 

I turneringens siste runde kom dette meldeproblemet. 

Syd giver, alle i sonen.

Først skal vest finne en åpningsmelding etter pass fra syd. Nok ett av de der valgene hvor man må vurdere åpning med 1 i farge, eller 2 kløver, eller kanskje en litt skjevfordelt, sterk 2NT variant. I dette tilfellet tror jeg nok det vil være bred enighet blant eksperter at vest bør åpne med 1 ruter. Da blir det to mulige scenarier: 

1. Nord hopper inn med 2 spar, svakt innhopp. Hvordan melde videre?

2. Nord passer og Ø/V får melde i fred. Hvordan bør det meldes?

Det står ofte i 7 ruter med disse kortene. Men storeslem er litt for hardt. Trumfen må sitte 3-2 (68%) og i tillegg må det finnes parkering for en spar hos vest (en kan kastes på den andre hjerterhonnøren). Det er ikke så langt unna at 7 ruter er bra, men å spille lilleslem er nok. Slik så hele spillet ut:

Ruteren satt altså 4-1, så 7 ruter hadde ingen vinnersjanse.

Dette er nok et tilfelle hvor det er slik at hvis man melder knallhardt til 7 ruter som altså ikke er så aller verst, så blir det bet, bare for kanskje å finne ut at motpartens Ø/V-par ved det andre bordet spilte utgang! Tapt spill, og å melde "kun" lilleslem ville vært nok til å vinne spillet stort

Å spille 6 ruter går bra nesten samme hva man gjør, men det er god grunn til å være litt forsiktig. Spar dame kommer ut til honnør hos vest. Så to runder trumf. Idet det oppdages at syd har trumfstikk må spillefører ordne med den ene sparen som ikke kastes på den andre hjerterhonnøren. Å spille andre runde spar fra bordet mens det er igjen en liten trumf hos øst er bra spilt. Hvis syd trumfer er det "på luft", dvs. vest følger med liten spar. Stjelestikket er jo med syds originalstikk i trumf, og vest blir i det stikket kvitt en av de små sparene sine. Hvis syd ikke trumfer vinner vest med den andre sparhonnøren og kan spille en tredje runde spar til stjeling. Syd kan trumfe over, men det gjør ingen ting da det er med originalstikket i trumf. Senere tas syds siste trumf ut, og A-K i hjerter gir avkast for den siste, lille sparen. 

Hvis spillefører etter to runder trumf er inne hos vest og spiller stor spar kan syd stjele og spille en tredje runde trumf. Da har vest fortsatt to små spar og blir plutselig avhengig av hjerteren 3-3 (eller to store hjertere dobbel og honnør fjerede tynt på den andre siden) slik at den kan godspilles. Men det går bra det også, i så fall vunnet slem etter en nokså svak spilleføring.

Vinnerlagets Ø/V-par spilte 6 ruter og vant den. Ved det andre bordet var Ø/V i 6NT. Der ville det vært tolv toppstikk hvis ruteren hadde vært fordelt 3-2. Men idet ruteren testes oppdages at den ikke gir mer enn fire stikk, og da er det tid for opptelling. Det blir 2+2+4+3= 11 stikk ved å godspille ruteren. Altså må en annen sjanse prøves i 6NT, hjerterfargen. Spillefører bør altså skifte fot etter to runder ruter og satse på at hjerteren sitter ordner seg, i hovedsak 3-3 sjanse. Det går bra og tolv stikk vinnes. Men mot vinnerlaget så ikke spillefører vinnervarianten og gikk bet i 6NT, og +1370 sammen med +100 ga hele 16 IMP.

Tre Ø/V-par var i 7 ruter og gikk bet. To spilleførere gikk seg bet i 6NT som burde blitt vunnet. To par vant 6NT, og det var ett par i den enda heldigere lilleslemmen 6 hjerter som stod fordi trumffargen satt 3-3. Fem par var i den gode slemmen 6 ruter. Resten, over halvparten av Ø/V-parene (15 par) spilte utgang.  

 

Over til HAMAR!

Idet US Spring Nationals er i ferd med å avsluttes startet den tradisjonsrike påskebridgen, SCANDIC HAMAR 2024.

I USA er finalen i Vanderbilt i ferd med å bli avsluttet akkurat nå. Det er også en annen lagturnering til slutt, Jacoby Swiss Teams. Du får en oppsummering av det siste som skjedde der borte i neste innlegg her i bloggen. Men du finner også alle resultatene, bulletiner osv. på mesterskapssiden, her.

Spillingen på Hamar foregår i flotte spillelokaler på Scandic Hotel. Nå i helgen er de lagturnering med 28 lag på startstreken. Etter 8 runder leder lag JAVEL bestående av Smith, Ovesen, Thoresen og E.Eide foran lag UNDERDOGS som ikke har vært akkurat underdogs så langt. På det laget spiller Henriksen, Rian, Helle og Ovesen. Like bak dem ligger flere sterke lag som nok har ambisjoner om å klatre helt til topps andre dag. Resultater, spill og butler finner du her.

Vi tar med denne spilleprøven fra første dag av lagturneringen på Hamar: 

Du har havnet i 4 hjerter som nord, og øst spiller ut ruter knekt. Spilleplan?

Du må regne med en hjertertaper. Det kan jo bli to også, men i så fall går denne utgangen bet.

Med en hjertertaper handler det om kløveren. Nords tredje ruter kan stjeles hos syd, så det vinnes ti stikk om trumfen sitter 3-2 og du unngår tre kløvertapere. Det er vel ikke opplagt hvordan fargen bør spilles, men med alle mellomkortene er det en variant å forsøke å ta finesser over vest. Da må inntakene brukes godt, og inntakene til syd er ruter konge og en stjeling.

Noen la simpelthen ned ess-konge i trumf, stjal så en ruter og spilte kløver ess og mer kløver. Da ble det bet i 4 hjerter siden hele spillet så slik ut:

De som gikk bet fikk altså tre kløvertapere. 

En bra spilleplan er som nevnt å ta i bruk inntakene som ruterfargen gir. For eksempel, vinn første stikk med ruter konge. Så kløver for å friste vest til å dekke. Og legger han en stor kløver blir det enkelt. For eksempel kløver 9, knekt, ess, så A-K i trumf, ruter ess og ruter til stjeling og mer kløver. Ø/V får kun to kløverstikk og for trumfknekten. 

La oss si vest ikke dekker kløver 9. Da får det kortet seile til østs dame. Spiller han mer kløver blir det enkelt, du får på en honnør under esset. La oss si øst fortsetter med ruter til nords ess idet han vinner stikk for kløver dame. Så ned med A-K i trumf, ruter til stjeling og kløver mot A-10-8. Hvis vest legger i honnør blir det også nå helenkelt, og om vest legger liten kan du ta finessen med åtteren og det blir kun to kløvertapere. 

Det er ikke helt sikkert det er riktig å spille kløveren sånn. Øst kan jo ha startet med K-Q eller Q-J dobbel kløver. Den andre finessen ryker i så fall til øst og det sitter slik, og senere må det avgis enda ett kløverstikk til vest.

Omtrent en tredel av N/S-parene meldte og vant 4 hjerter. En spilleførerr fikk hele elleve stikk. Det var også en rekke delkontrakter. Det skjedde vel helst der syd passet på nords åpning 1 hjerter. Det er greit i forhold til systemets krav til en høyning til 2 hjerter (ca. 6-9), men jeg tror det er et bra valg å løfte til 2 hjerter med de syd-kortene. Hva som er rett i det enkelte spill er dog ikke så sikkert.

Fire par fikk kun ni stikk i hjerterutgang, og ett par hadde forvillet seg opp i 6 hjerter. Den som spilte slemmen var den andre spilleren som fikk elleve stikk, men det hjalp ikke siden de var for høyt.

 

 

 

 

 

US Spring Nationals - parturneringer for de norske

I Louisville, Kentucky har de kommet frem til semifinalen i lagturneringen VANDERBILT. Der er SVEITS i ferd med å bli slått ut. Lag BATHURST har en soleklar ledelse idet 20 spill til skal spilles. I den andre semifinalen er det helt jevnt mellom NICKELL og GOODMAN.

For de norske blir det å spille parturnering de siste dagene i vårmesterskapet. I går var det kvailfisering i SILODOR PAIRS hvor 250 par sto på startstreken. Flere norske par gikk videre (130 par i finalen) og best av de nroske var Espen Erichsen-Martin Andresen med 3.plass. Ann Karin og Ole Fuglestad fulgte godt opp med 20.plas i kvaliken. Den unge dansken Christian Lahrmann vant kvaliken sammen med Zhuo Wang (USA).

Vi tar med en meldeprøve fra kvartifnalen mellom SVEITS og AMOILS i VANDERBILT. (Spillet ble rapportert i bulletinen av Mark Horton)

Gjør dine vurderinger med disse kortene som nord:

Du sitter altså nord og hører 4 hjerter fra vest. Du har ikke nok til å melde på så høyt trinn, og etter pass fra deg og øst dobler makker. De fleste bruker dobling som opplysende også etter motpartens åpning på firetrinnet. Hva vile du meldt nå?

For SVEITS meldte nord 4 spar og ble spillende der. Nord har gode kort og ser selvsagt at det kan stå slem, men har også litt lyst til å beskytte syd som har doblet opplysende i en presset situasjon og følgelig ikke behøver å være så sterk at slem er bra. Men denne gangen var det slem i kortene.

I sparkontrakt var det bare å vinne hjerterutspillet og trumfe en hjerter hos syd. Etter å ha tatt ut trumfen kan den tredje hjerteren hos nord kastes på den femte kløveren, tolv stikk, +680.

Ved det andre bordet fant nord en bra melding, men selvsagt med en viss fare for at de var for høyt allerede. Som svar på syds opplysende dobling av 4 hjerter hoppet nord til 5 spar, simpelthen en naturlig sleminvitt. Da meldte syd 5NT, "pick a slam", og nord foreslo 6 kløver. Slik gikk altså meldingene ved det bordet:

Dermed fant N/S den glimrende lilleslemmen 6 kløver som var lett å spille, det var bare en rutertaper. Det ga N/S +1370 og 12 IMP til AMOILS. Men Zimmermann vant kampen og avanserte til semifinalen hvor de altså i skrivende stund har store problemer og sannsynlivis ryker ut. . 

 

 

Vanderbilt i USA - Ingen nordmenn til kvarfinale

Lag Rosenthal med tre nordmenn på laget ble slått ut etter en jevn kamp i Round of 16 ot lag Rombaut. Dermed er ingen nordmenn med lenger i det mest prestisjetunge mesterskapet i US Spring National i Louisville. Også det andre laget undertegnede fulgte spesielt med på, lag HANS (Australia /NZ) er ute av turneringen. De ledet mot Sveits (Zimmermann), men i siste halvdel av kampen ble Sveits for sterke. 

I Rockwell Mixed Pairs kom to par med norske spillere til finalen. Ann Karin Fuglestad-Thor Erik Hoftaniska tok en fin 8.plass, og Sofie Sjødal-Todd Werby (USA) fulgte opp med 14.plass. 

I skrivende stund pågår kvartfinalene i Vandebilt. I kampen mellom Sveits og Lebowitz (USA) er det jevnt mot slutten av andre sett (av fire). Her er et spill som handlet mest om åpningsmeldingen, enten nord eller øst sitt valg av åpning.

Ved det ene bordet passet nord og det var østs sin tur. Noen hevder slike knallsterke to-setere best meldes ved å åpne med 1 i farge. Argumentet er at det kan bli vanskelig å få meldt tofargede hender etter åpningen 2 kløver. Dette følges ofte opp med et argument til: "det går ikke pass rundt på 1 i farge likevel", noe som ofte stemmer, men ikke alltid.

Jeg er uenig med tilhengerne av 1 i farge når kortene rett og slett er for sterke for en åpning på ett-trinnet. Spesielt med majorfarge pluss minorfarge, eller begge majorfargene går det som regel helt greit å åpne med 2 kløver, utgangskrav. 

Her blir det med et ganske enkelt og logisk system fint etter 2 kløver fra øst. Vest svarer 2 hjerter (eller 2 ruter) og 2 kløveråpneren begynner sitt prosjekt med å få vist hånden sin med 2 spar. Da har vest perfekte kort til å støtte med. Enten sier vest 3 spar som i denne konteksten er sterkere enn 4 spar (utgangskravet er etablert), eller det går an å hoppe til 4 ruter også - Splinter (kortfarge). Sier vest 3 spar vil øst kontrollmelde kløver, og vest viser ruterkontroll. Da bør øst gå på mot slem. Om vest velger Splintermeldingen 4 ruter over 2 spar blir det helenkelt. Da ser øst at det er perfekte kort mot hverandre. De bør ende i 6 spar som er en superfin kontrakt - kun en rutertaper.

Det amerikanske Ø/V-paret meldte seg greit opp i 6 spar etter østs 2 kløveråpning. Spillet bør ikke på noen problem, +1430.

Ved det andre bordet kom imidlertid en litt gammeldags, men etter min mening fortsatt god konvensjon i bruk, svake 2 ruter! Det var en periode på mange år hvor svært få brukte svake 2 ruter og heller sverget til Multi, Ekren eller noe annet for den åpningsmeldingen. Men svake 2 ruter har de siste årene blitt tatt i bruk igjen av ganske mange, inkludert meg selv.

Amerikaneren på norsd plass åpnet med 2 ruter. Øst meldte inn 4 kløver. Det antas at det viste en sterk hånd med minst fem kløver og en majorfarge på minst fem kort, såkalt Leaping Michaels. Jeg liker ikke så godt at slike Leaping-Michaels meldinger har ukjent majorfarge som noen bruker etter motpartens svake 2 ruter og over Multi 2 ruter. Hvis ikke makkeren vet hvilken majorfarge det er kan det bli vanskelig å melde for makkeren om nestemann også melder. Og det skjedde her, syd sa 5 ruter. Etter denne starten, drømmestarten for oss som spiller med svake 2 ruter ble det ikke så lett for Ø/V. Det doblet sluttkontrakten og noterte seg for tre bet og +800. Det var alt for lite, 12 IMP til det amerikanske laget. 

 

 

Vanderbilt - Blir det en sensasjon i Round of 16?

Nå onsdag kveld norsk tid spilles Round of 16 i lagturneringen Vanderbilt (US Spring Nationals). 

ROSENTHAL med C.Bakke, Brogeland og Helgemo sammen med amerikanske Rosenthal, Silverstein og Willenken leder med 21 IMP mot ROMBAUT etter halvspilt kamp. ROMBAUT består av 2 x franske Rombaut og Welland-Auken. 

Det er i en annen kamp man nå ser for seg en mulig "upset". SVEITS (Zimmermann) som er andreseedet ligger nemlig under i sin kamp. De spiller mot HANS fra Australia/NZ (tre australiere og en fra NZ) som var 15.seedet før turneringen startet. Etter to sett (30 spill) av fire ganger 15 spill leder HANS med 10 IMP. 

Begge de to kampene ha så langt blitt overført på BBO. Jeg antar de følger opp med overføring av resten av de kampene også. Så her er det mulig å logge seg på BBO og få med seg mye spenning utover kvelden. 

Idet HANS var i ferd med å feste et lite grep i kampen mot SVEITS kom dette spillet hvor du først kan melde øst sine kort. 

        ØST

Nord er giver og Ø/V er i ugunstig sone. Nord åpner med 2 spar som viser femkorts spar og en minorfarge. Ville du vurdert å melde noe nå? 

Nei, er mitt soleklare svar selv om jeg nok ville tenkt tanken om å doble. Og det tror jeg nok de aller fleste er enige med meg i.

Å doble opplysende med slikt kan godt gå bra, men det er etter min mening alt for sprekt, spesielt i disse soneforholdene. Å doble med for lite honnørpoeng pga. meget god fordeling og sånn sett ideelle kort for en opplysende dobling går fort galt om makker melder 3NT som han må gjøre med en liten åpningshånd og sparstopper. Det kan selvsagt gå bra, og det kan selvsagt gå bra også om makkeren straffepasser. Men du føler deg vel ikke så høy i hatten hvis det går pass rundt på 2 spar doblet?

Hva om nord i stedet åpner med 1 spar som for det paret du spiller mot kan være med mindre enn de vanligvis foreskrevne 11-12 poengene? Det australske paret som satt N/S spiller med en slik aggressiv åpningsstil spesielt i første hånd i gunstig. Dober du over 1 spar? 

På ett-trinnet er det litt mer fristende å doble. Det går sjeldnere pass rundt så lavt. Å doble både 1 spar og 2 spar går fint om makker melder en farge, for østs kort er verd mye mer enn de poengene en teller opp om de har en grei trumftilpasning.

Kalita for Sveits passet med østs kort over nords åpning med 1 spar. 

Whibley (NZ) doblet imidlertid Zimmermanns 2 sparåpning ved det andre bordet, og for en gangs skyld er jeg uenig med den normalt meget gode spilleren. Selvsagt er jeg påvirket av det som skjedde videre. Selv om han visste doblingen kan gå bra selv om makkeren straffepasser er det skummelt, og jeg tipper at Whibley bet seg litt i leppen da akkurat det skjedde. Han spilte ut ruter konge mot 2 spar doblet, og hele spillet så slik ut:

Se på vests kort idet han hører makkeren doble opplysende i ugunstig sone over nords 2 spar-melding!

Edgtton (vest) trodde nok dette skulle bli et solid beteplukk doblet, men nei.

Ruter ess vant første stikk. Så kløver til esset og hjerter knekt fikk seile. Nå ville beste motspill vært å lasjere med hjerter konge fordi spillefører i så fall får kun ett inntak til syd senere. Men vest stakk og spilte hjerter tilbake til syds dame. En kløver ble trumfet, hjerter ble spilt til den siste honnøren, og enda en kløver til ble trumfet hos nord. Spillefører hadde allerede fått to stjelinger med småtrumf hos nord, to hjerterstikk og to minor ess = seks stikk. Zimmermann hadde igjen K-J-x i trumf og fridde seg med ruter. Vest måtte i det stikket trumfe makkerens ruterstikk siden han kun hadde igjen trumf! Så måtte han spille spar. Spilles liten spar vinnes med knekten, så mer ruter som igjen vest må trumfe bare for å måtte gi nord det åttende stikket for trumfkongen. Vest la like godt ned spar ess da han var inne og nord fikk deretter sitt syvende og åttende stikk for de to sparhonnørene, SVEITS + 470. Ø/V fikk altså fem motspillstikk, men øst som hadde doblet opplysende fikk ingen av dem!

Ved det andre bordet kom Ø/V med etter nords sparåpning, og SVEITS vant delkontrakt Ø/V ved det bordet, 11 IMP som kom godt med for å minske HANS sin ledelse.   

 

 

Vanderbilt (USA): Helgemo, Brogeland og C.Bakke greit videre

Laget med de tre nordmennene C.Bakke, Brogeland og Helgemo (Rosenthal) gikk videre til Round of 16 i lagturneringen Vanderbilt etter å ha slått ut lag Mc Allister i dagens kamp i Louisville, USA. I morgen, onsdag kveld norsk tid spilles Round of 16 hvor laget med de norske spillerne skal opp mot 20-seedede lag Rombaut.

Det var i dagens kamp jevnt før de siste 15 spillene, men da var Rosenthal sterkest i et sett hvor det ikke ble en eneste tosifret imp-sving i de tolv første spillene. Rosenthal plukket imidlertid små imps hele veien og bygde opp en ledelse på 26 IMP. Så kom dette, kampens tredje siste spill:

Merk Bakkes høyning til 3NT med 8 poeng, en melding mange vil synes er ganske knallhard. Normalt er 8 «flate» en pass mot 15-17 NT, men dette er en innmelding 1NT som kan innebære 18 noen ganger, og det er dessuten innmelding etter at begge motstanderne har meldt. I slike situasjoner er det grunn til å være litt forsiktig med 15 usle poeng, så nord vet at de er i nærheten av nok til utgang. Dessuten er det ofte lettere å spille slike kontrakter etter at en motspiller har åpnet. Mellomkortene, nierne og tierne spiller ofte en rolle i slike spill, og det gjorde de her.

Vest spilte ut en liten ruter og allerede i første stikk ga en nier stikk da Brogeland forlangte ruter 9 fra bordet. Derfra hadde han bra kontroll, og det var ikke lett å spille motspill mot denne utgangen heller. Det endte med hele ti stikk, N/S + 630.

Ved det andre bordet spilte Helgemo-Willenken mot 1NT hvor det ble ni stikk, N/S +150. Dermed ga spillet 10 IMP til Rosenthal, settets eneste tosifrede sving.

De siste 15 spillene endte med hele 44-1 i favør Rosenthal som dermed gikk relativt komfortabelt videre til Round of 16. Men det var egentlig en jevn og spennende kamp ganske lenge.

VANDERBILT, Round of 32

I skrivende stund har lagene kommet frem til Round of 32 i lagturneringen Vanderbilt i USA. Norske lag Erichsen er ute, men fjerdeseedede Rosenthal med nordmennene C.Bakke, Brogeland og Helgemo er fortsatt med. I skrivende stund spiller de mot lag Mc Allister (seedet som nr. 29) som bl.a. har med kiwien Matt Brown som vil være med på New Zealand sitt landslag i Buenos Aires (bridge OL) i oktober. Kampen blir overført på BBO.

Halveis ledet Mc Allister med 2 IMP. Så fikk Rosenthal opp en ledelse på 20 IMP, bl.a. på grunn av et spill hvor Bakke satt øst med disse kortene:

Nord var giver og N/S i sonen. Nord åpnet med 4 hjerter. Ville du meldt inn 5 kløver med dette?

Det tror jeg mange ville gjort, men Bakke passet. Syd passet også, og Brogeland (vest) meldte i siste hånd 4 spar. Bakke har veldig god kort nå i sparkontrakt, har han ikke? Kan det stå slem?

Selvsagt kan det stå slem, men det er også et viktig og godt prinsipp å beskytte makker litt når han er med i siste hånd i slike meldingsforløp.Når vi er veldig presset pga. høye sperremeldinger kan det være lurt å gi makker litt beskyttelse. Det burde kanskje vest ved det andre bordet tenkt på også selv pm makkeren hans gikk inn direkte i andre hånd med 5 kløver. Bakke passet på 4 spar, og hele spillet så slik ut:

Ved det andre bordet gikk altså øst innpå med 5 kløver. Vest mente han hadde nok til at slem måtte ha sjanser, og ved det bordet ble 6 kløver kontrakten. 

Slemmen var på ingen måte ikke grusom. Om nord hadde hatt kløver konge ville det som oftest blitt slem til notering. Men det ble en bet, ROSENTHAL +50.

Brogeland hadd ingen problemer med å vinne 4 spar, tosifret svingspill i Rosenthals favør. 

Det jevnet seg litt ut, og så kom to raske pluss-spill til for Mc Allister, og det var uavgjort 65-65 idet det gjenstod noen få spill av 3.sett (av fire 15 spills sett).

Helt mot slutten av det tredje settet kom et ganske ulekkert spill:

 

Brogeland-Bakke sine lagkamerater som satt N/S ved det andre bordet trodde nok de hadde et stort tapsspill på listen sin da Ø/V vant 2 spar doblet, Ø/V +670. Men Mc Allister-Brown var ikke heldige med sine avgjørelser i dette meldingsforløpet og ble ubønnhørlig straffet da Brogeland doblet den grusomme kontrakten 5 ruter. Der ble det tre doblede, +800 til Ø/V og 4 IMP. Det var nok en veldig positiv overraskelse for Rosenthals N/S-par.

Før de siste 15 spillene leder det "norske" laget med 4 IMP.

USA: Klart for VANDERBILT!

I US Spring Nationals i Louisville (Kentucky) har de kommet frem til hovedturneringen, den prestisjetunge lagturneringen Vanderbilt. Det er en ren utslagsturnering. Ett av favorittlagene er lag ROSENTHAL hvor vi som tidligere finner Christian Bakke, Boye Brogeland og Geir Helgemo. Alle de tre har jo vunnet flere store mesterskap i USA, og Bakke-Brogeland var på Rosenthals vinnerlag i akkurat dette mesterskapet i 2022. De er i år seedet som nr. 4. '

Lag ERICHSEN med Espen Erichsen, Martin Andresen, Thor Erik Hoftaniska og Nicolai Heiberg-Evenstad er seeded som nr. 40. Alle lagoppstillingene og seedingen finner du her. 

VANDERBILT startet mandag morgen amerikansk tid.  

I parturneringen vi nevnte i forrige innlegg hadde Brogeland-Bakke kvalifisert seg til finalen og lå godt an før siste sesjon. Det gikk litt trått mot slutten og endte med 15.plass. Hoftaniska - Heiberg-Evenstad ble nr. 20 i finalen. 

I tillegg til de mest prestisjetunge turneringene spilles det en rekke andre mesterskap hvor det selvsagt også deltar mange gode spillere. Sofie Sjødal var i helgen på et lag i en turnering for spillere med max 10000 amerikanske mesterpoeng, og det endte med en fin andreplass. 

God innsats av Sofie (t.v.) og hennes lagkamerater (foto: mesterskapsbulletinen)

Mens vi venter på resultater og spill fra VANDERBILT sakses fra bulletinen et spill fra en imp-parturnering i helgen. Artikkelen ble skrevet av Barry Rigal som selv satt syd i dette spillet.

Mot 4 hjerter spilte Rigals makker ut sin single ruter. Spillefører la knekten, og syd lot være å dekke. Så kom spar 7 til åtteren, nieren og nords tier. Nord skiftet til trumf som ble vunnet hos blindemann fulgt av mer spar til nords dame og enda en trumf kom derfra. Nå vant vest stikket, så spar konge for å presse ut esset. Men nord lot korrekt være å dekke. Hvis det kastes et kort fra øst trumfer syd, men i så fall er han innspilt. Spillefører visste dog ikke sikkert at syd satt med kløver ess, og heller ikke med 100% sikkerhet hvordan ruteren satt fordelt. Så spillefører valgte å trumfe høyt med østs siste trumf. Så ble en kløver trumfet på hånden og syds tredje trumf tatt ut. Dette var blitt posisjonen:

I diagramsituasjonen ble det spilt ruter fra vest. Da kunne ikke kontrakten ikke vinnes, det ble en rutertaper og fire tapere totalt. Men se hva som skjer om den siste trumfen spilles med avkast av kløver 9 fra øst.

Syd må idet hjerter knekt spilles med avkast av kløver 9 holde trekorts ruter, hvis ikke går fargen for spillefører. Så syd kaster kløver 10. Da spilles ruter til kongen og den rutersitsen som vel var ganske sannsynlig allerede etter utspillet åpenbares. Så elegant kløver konge med avkast av spar 5. Syd vinner med det single esset, forsvarets tredje stikk. Avslutningen blir ruter fra syds Q-9 til kombinert saks, A-8 hos vest og 10-6 hos øst. Ti stikk.