Et par spilleprøver

Dette første spillet er fra en lagkamp.

Du har havnet i 4 hjerter som nord uten motmeldinger fra Ø/V. Øst spiller ut kløver ess og fortsetter med kløver konge i andre stikk.

Hvordan spiller du?

En lynanalyse er ganske grei her, i tillegg til kløverstikket forsvaret har fått kan du på en svart dag tape tre ruterstikk om ruter ess sitter bak kongen. Om vest har det kortet er det enkelt, men det er selvsagt en god sjanse til, sparfargen kan sitte 3-3. I så fall gir syds fjerde spar et avkast for ruter, og det spilles deretter for overstikket som du får om ruter ess sitter foran.

Her behøver du egentlig ikke tenke mye i starten (selv om det alltid er lurt å planlegge), du bare tar ut trumfen (sitter 2-1) og forsøker sparen. I tredje sparrunde kaster vest en kløver. Den sjansen med sparstikk for den fjerde lyktes altså ikke, men nå er det du må være litt våken. Merk det var øst som har den største sparen nå!

Slik (omtrent) ser hele spillet ut om ruter ess sitter hos øst, noe som er det eneste problemet:

Merk det klassiske fordelingsmønsteret her; sidefargene (utenom trumfen og den «farlige» fargen ruter) begynner å bli eliminert. Da er det av og til duket for et innspill.

Du behøver ikke (og bør ikke) i dette tilfellet eliminere sparen ved å stjele den fjerde. Dette er situasjonen:

Du simpelthen spiller spar 4 og kaster en ruter fra nord da du vet hvem som kommer inn!

Øst får et stikk han ikke forventet å få, men da er han innspilt og må gi favør. Hvis han spiller ruter får du for kongen og taper kun ett stikk i ruter, ett i kløver og ett i spar (!). Sparstikket du ga bort var kun et bytte mot en av rutertaperne, men effekten av å gi bort det stikket utgjorde forskjellen på vunnet kontrakt og en bet.

Om ruter ess sitter foran har du ikke tapt noe på å gi bort sparstikket (i den for deg fordelaktige situasjonen). Ved heller å spille ruter og ventuelt finne esset foran får du uansett to rutertapere, men slik det her sitter, altså, får du i så fall tre rutertapere og må notere en bet!

I det neste spillet har du forflyttet deg til øst og har blitt spillefører i 4 spar, igjen uten at motparten har meldt noe annet enn pass.

Syd spiller ut ruter dame.  Spilleplan?

Nå er du sikkert i «innspillsmodus» siden du er i ferd med å lese denne artikkelen, men det er veldig viktig å kjenne igjen mønsteret for denne typen spill også når du sitter ved bridgebordet.

Her er det parturnering, og idet du vinner med ruter ess og legger ned trumfesset viser det seg at fargen sitter 2-1 (nord har damen singel), så utgangen er ikke i fare. Det er da du ikke skal slappe av, spesielt i parturnering, men lete med lys og lykte etter muligheter for ekstra stikk.

Hvis hjerter ess sitter foran er det enkelt å vinne elleve stikk. Er det noen mulighet for overstikk om syd har hjerter ess?

Igjen er det et typisk mønster for eliminasjon og innspill. Det mønsteret er:

- Mange trumf på hver hånd.

- Typisk en farge som er (litt) kritisk, en farge du ikke ønsker å spille selv.

- Muligheter for å eliminere frikort for motparten slik at de blir nødt til å gi favør idet de spilles inn.

Det må (som regel) være trumf igjen på begge sider etter eliminasjonen siden et av alternativene for forsvaret vil bli å spille en av fargene du har eliminert, men det blir da til dobbeltrenons som gir deg ett ekstra stikk, stjeling på den ene siden og avkast av en taper fra den andre.

I forrige eksempel eliminerte motparten kløveren for spillefører i de to første stikkene. Her må spillefører gjøre en liten jobb selv. La oss si hele spillet ser slik ut:

Ruter ess vinner første stikk. Så tas to runder trumf. Spillefører ønsker å vente så lenge som mulig med den farlige fargen (hjerter) og går i gang med eliminasjon. Ruter til kongen og ruter til stjeling (begge følger). Så kløver konge og kløver til esset for å ta bort forsvarets frikort i den fargen. Dette er igjen:

Nå spilles den fjerde ruteren fra vest. Idet nord kaster en kløver har du det klart! Syd har jo den siste, største ruteren, og du kaster elegant en hjerter på ruter 5. Syd kommer inn, og det liker han ikke selv om han fikk ett «gratis» ruterstikk. Han må gi deg for hjerter konge. Alternativt må han spille kløver, men da trumfes hos vest mens en hjerter til forsvinner fra øst. Det blir kun to tapere, en i hjerter og en i ruter (!).

Hvis hjerter ess hadde vært plassert hos nord vil det blitt elleve stikk uansett hvordan du spilte. Det er i slike spill de flinke spillerne håper hjerter ess er plassert hos syd, for da blir det flere poeng siden de svakere spillerne ikke ser innspillet og ramler ned på ti stikk.

Da spillet forekom satt hjerter ess hos syd, og de som fikk elleve stikk via innspillet fikk 78% score. De som ikke tenkte på det og spilte hjerter mot kongen fikk ti stikk og kun ca. 20%.

Hva om nord har fire ruter og syd tre?

Da hjelper det ikke å kaste hjerter på den fjerde ruteren for det er den "farlige" motstanderen som kommer inn. Hvis nord følger i fjerde ruterrunde bør spillefører trumfe. Da er det fortsatt to sjanser for elleve stikk, hjerter ess foran, selvsagt, men også med denne sitsen fra start:

Spillefører trumfer altså i dette tilfellet den fjerde ruteren da det ikke gir noe ekstra for han å la nord, den farlige motstanderen (nord) vinne det stikket. Nå er dette igjen:

Spillefører må nå spille hjerter og lar forsvaret vinne første hjerterrunde med liten fra begge hender. Hvis hjerter ess sitter hos nord sitter det der i andre hjerterrunde og!

Hvis syd hadde vunnet det første hjerterstikket ville han vært innspilt, men her vinner nord det stikket og spiller en stor hjerter. Nå må spillefører forsøke kongen, for nord kan jo godt ha esset, det er primærsjansen i dette tilfellet. Her "slakter" imidlertid syd hjerter konge med esset i andre hjerterrunde, men det hjelper ikke forsvaret siden syd har kun to hjerter. Han er innspilt! 

Spillefører sitter etter to runder hjerter tilsynelatende med en håpløs hjertertaper til, men den forsvinner. Avslutningen blir kløver fra syd til dobbetrenons, og da kastes en hjerter fra den ene siden mens det trumfes fra den andre.

Å omhyggelig eliminere sidefargene før den farlie fargen røres ga altså ekstra sjanser. Som vi så, hvis syd har fire ruter er det "enkelt" som beskrevet under diagrammet med den sitsen, men ekstrasjansene om nord har fire ruter er at syd har dobbelton hjerter, eller at han har for eksempel AQJ i hjerter og blir tvunget til å vinne det første hjerterstikket etter at alt av frikort i sidefargene er eliminert. 

 

Dejlig å være dansk, på Island

Det ble dansk bridge som fikk mest grunn til å glede seg over resultatene i Reykjavik Bridgefestival. Etter at Anders Hagen og Jonas Houmuller vant parturneringen ble det et danskpreget lag (Ballebo) som vant lagturneringen.

Med uavgjort i siste kamp mot et heldansk lag som kunne vunnet med storseier holdt det til seier for Dorte og Morten Bilde sammen med Auken-Welland (de to siste representerer riktignok Tyskland). De danske konkurrentene i siste runde ble nr. 5, og det ble også dansk på 9. og 10.plass.

Glade danske drenge, Anders og Jonas vant parturneringen

For Norge ble det resultatmessig ikke så mye å glede seg over denne gangen i festivalen hvor norske spillere har vært ganske dominerende flere år. Beste nordmann i lag ble Tor Erik Hoftaniska på det engelske laget De Botton (nr. 4). Alt om Reykjavik Bridgefestival 2020 kan du finner her.