Vanderbilt - kun ett "norsk lag" i Round of 16

Helness og Helgemo sitt lag ZIMMERMANN måtte se seg slått i Round of 32, det ble tap med 23 IMP mot SCWARTZ. For Brogeland og Lindqvist (DIAMOND) gikk det bedre. De lå under i begynnelsen av kampen sin, men vant til slutt med 35 IMPs margin mot DEMIREV. 

I Round of 16 som spilles nå, torsdag kveld og utover natten (norsk tid) møter DIAMOND lag ZAGORIN som bl.a har med svenskene Peter Fredin og Peter Bertheu og danske Jacob Røn.

Her et spill som kom godt med for Brogeland-Lindqvist i den relativt jevnspilte kampen i går:

   

Lindqvist (nord) åpnet med 4 ruter som for dem viser en god 4 sparåpning, så det ble syd som ble spillefører i 4 spar. Vest spilte ut kløver knekt. Hvis syd vinner det stikket blir det bet med to kløvertapere, en spar- og en rutertaper. Brogeland fant et fint trekk da han lasjerte utspillet, et uvanlig trekk når den utspilte fargen er en sidefarge hvor spillefører og blindemann har ni kort! Det fungerte godt siden vest hadde ruter ess. Han skiftet til hjerter, men da spilte Brogeland simpelthen spar ess og spar dame. Vest hadde da ikke flere trumf og kunne ikke få kløverstjeling, og øst kunne ikke få tak i ett stikk til i kløver da to kløver hos nord kunne kastes på hjerteren, +420.

Ved det andre bordet ble kontakten spilt av nord. Øst spilte litt uheldig ut kløver konge som gikk til esset, og knekten falt. Nå er det kun en kløvertaper, men fare for stjeling. Kontrakten vinnes om det spilles spar ess og mer stor spar, men det behøver ikke være riktig. Hvis spar konge sitter tredje i saks og øst har ruter ess blir det bet om det spilles slik. Vest ville i så fall fått for spar konge og kunne satt inn øst på ruter ess før kløver dame og kløver til stjeling ville gitt beten. Og sitter det slik må sparfinessen tas, så spar ess og mer spar om sparfinessen går bra. Men sånn satt det altså ikke, og da syd tok sparfinessen ble det en rask bet med ett stikk i ruter, ett i kløver og en kløverstjeling til Ø/V, 10 IMP til lag DIAMOND.