VANDERBILT: Brogeland-Lindqvist ligger under i semifinalen

FLEICHER virket lenge utilnærmelige i andre sett av semifinalen mot Brogeland og Lindqvists lag. Greco-Hampson var bunnsolide, det var ikke lett å få IMP mot dem bortsett fra da Hampson bommet et utspill så Brogeland vant en utgang som gikk bet ved det andre bordet. DIAMOND vant også en delkontraktssving, men bortsett fra det tikket stort sett IMP’ene FLEICHER sin vei. Det så litt mørkt ut helt til det nest siste spillet da Brogeland fant en lekker variant, dog med litt hjelp fra motspillerne som altså var menneskelige likevel.

Ved begge bord spilte vest ut en stor hjerter mot syds 3 grand, syd la tieren, men begge på vests plass skiftet til spar i andre stikk.

Det er bare åtte stikk, men vest kommer under press idet ruterstikkene spilles. Hampson kastet en hjerter på den andre ruterhonnøren, og idet Boye tok det tredje ruterstikket som godspilte to ruterstikk til øst kastet vest kløver konge. Det så umiddelbart ut som et godt avkast, men det var ikke godt nok. I stedet burde han holdt to kløver med kongen. Hvis så spillefører tar for kløver ess må han imidlertid legge kongen.

Slik det var med kløver konge i avkast tidlig (vest holdt altså igjen 10-9 dobbel i kløver) fikk nordmannen til en søt sluttposisjon. Han tok de gjenværende sparstikkene før han spilte kløver mot hånden. Øst måtte legge liten, og det gjorde syd også! Vest var tvunget til å vinne stikket, og inne på kløver 9 satt han igjen med hjerterne sine og kløver 10. Han måtte fortsette med kløver 10, men da kunne Brogeland dekke og måtte få kløverstikk for enten knekten eller åtteren!

Kontrakten gikk bet ved det andre bordet, og dette var 12 sårt tiltrengte IMP til lag DIAMOND. Det gjorde at settet ikke ble helsvart likevel, og FLEICHER leder kampen halvveis med 37 IMP. Det er ingen umulig oppgave for et lag DIAMOND som har for vane å komme sterkt utover i slike kamper. De siste 30 spillene kan følges på BBO fra omtrent midnatt norsk tid.

VANDERBILT: Brogeland - Lindqvist i semifinale

Etter at det norske parets lag DIAMOND vant sin kvarfinale mot MAHAFFEY møter de i skrivende stund (fredag kveld norsk tid) FLEICHER i semifinalen. FLEICHER består av et sterkt amerikansk lag med Martel-Fleicher og Greco-Hampson. Amerikanerne tok ledelsen i det første settet, men det er en lang kamp. Semifinalene kan sees på BBO. 

I den andre semifinalen møtes NICKELL og BERG. Nickell er velkjent nok med Nickell, Katz, Weinstein, Levin, Rodwell og Meckstroth. Berg består av Mary Ann Berg, og Feldman fra USA sammen med fire polakker.