Valg - åpnerens andre melding

Etter å ha åpnet og fått et svar er åpnerens andre melding viktig for å få beskrevet kortene bedre. Alle har system og avtaler, men ikke sjelden får man hender som ikke passer helt til noen system-melding i andre melderunde. Da må det velges, en må finne den meldingen som passer best, lyver minst.

Geir Brekka spiller i OCBL Super Cup på lag SCORWAY (Skottland-Norge) sammen et par skotter og Terje Lie, Jo-Arne Ovesen, Øyvind Saur og Nils Kåre Kvangraven. De har startet bra i turneringen, og slo bl.a. råsterke lag LEVINE i runde 5.

I runde 4 fikk Geir Brekka en sånn meldeprøve hvor det var snakk om å velge melding i andre melderunde med disse kortene (syd er giver, ingen i sonen):

Han åpnet med 1 ruter og fikk 1 hjerter hos makker Kvangraven. Hva ville du meldt nå?

Det står mellom:

1RU - 1HJ

?

- 3 kløver som de fleste spiller som utgangskrav, og hvor man helst ønsker å ha minst 5-5, men man kan vel ikke få alt man vil her i verden. Er kortene sterke nok til å kreve til utgang med? Kanskje.

- 3 ruter som viser omtrent riktig styrke på hånden, men den meldingen gjør at det ikke er særlig mulighet for å finne kløverkontrakt, for eksempel en mulig kløverslem. 3 ruter er vel likevel den meldingen som lettest kan føre paret til 3NT om det er en fin kontrakt.

- 2 kløver som slik de fleste melder i moderne bridge kan være med hender opp til 16-17 poeng hvis hånden er litt for svak til utgangskravet 3 kløver.

Av de 40 parene som satt N/S melder antagelig omtrent noe over 30 par etter ganske standard, naturlig system, og det startet 1 ruter-1 hjerter ved de bordene. Kun noen få på syds plass valgte 3 ruter som sin andre melding. Noen flere hoppet til 3 kløver, men omtrent 80% sa 2 kløver!

Det meste kan fungere i enkeltspill. Hva som er best i det lange løp i denne situasjonen er ikke godt å si. Det går kanskje an å gjøre en datasimulering med noen millioner mulige svarhender og finne ut hva som oftest vil fungere. Ved bordet har man ikke tid til det, det må simpelthen meldes noe…

Brekka hoppet til 3 ruter. Siden det fikk satt fokus på ruterfargen/lengden og styrken førte det til at Kvangraven ble sleminteressert med kun 9-x i ruter.

De endte i en ganske hardmeldt 6 ruter. Den er langt i fra sikker, men på den annen side kan det stå i 7 ruter også!

Hvordan spiller du 6 ruter med kløver dame ut til esset?

Det er flere muligheter her. Å stjele kløver hos nord er et alternativ, men det behøver ikke bli så bra om kløver sitter 5-2. Hvis det går bra med en kløverstjeling (4-3 i fargen) er det tolv enkle om ruteren sitter 3-2. Etter en vellykket kløverstjeling spilles tre runder trumf. Skulle den sitte 4-1 er fortsatt hjerterfinessen en mulighet for å vinne kontrakten.

Et alternativ er å ta hjerterfineses med det samme. Men ryker den blir det ikke så lett, for da må det stjeles kløver for å å bli kvitt alle de tre taperne i de sorte fargene, og i så fall må hjerterhonnørene tas mens motparten fortsatt har trumf igjen hvis de skifter til spar. Da må hjerteren sitte 4-3 også.

Uten å ha kalkulert prosenter og slikt for de forskjellige spilleplaner tror jeg at å trumfe kløver er best. Da er det et poeng i å trumfe med nieren. Hvis kløveren sitter 5-2, kan det jo hende den som har dobbel kløver ikke har verken trumfknekten eller tieren.

Brekka tok for kløver konge i andre stikk og spilte kløver til trumfnieren. Men øst stjal over og spilte trumf. Trumfen som satt 3-2 fra start ble tatt ut, og så måtte hjerterfinessen prøves. Da den lyktes var det to avkast på hjerterstikkene for en kløver og en spar, og nordmannen vant slemmen:

Av de 40 parene spilte åtte par ruterslem og vant den. Resten var i utgang, unntatt en spillefører som var i 7 ruter, men han gikk to bet.

Det kan vinnes 7 ruter om det ikke kommer spar ut, men da må hjerterfinessen tas. Så trumfes den femte hjerteren god (forutsetter 4-3) slik at det blir fire hjerterstikk i alt, spar ess, kløver ess-konge og seks trumfstikk = 13. Sparutspill tar bort inntaktet til hjerteren siden den må godspilles og hentes. 

Praktisk bridge i OCBL Super Cup

Denne uken startet OCBL SUPER CUP på BBO, en internasjonal lagturnering hvor det deltar 40 lag som i kvalifiseringen er fordelt i fire grupper med 10 lag i hver.

Etter 12 runder blir det utslagskamper, kvartfinaler osv. før det hele avsluttes 9.mars.

Alt om denne turneringen finner du her.

I supercupen deltar fem lag som har med norske spillere (i alle fall som jeg fant i første omgang).

Lag LEVIN består av noen amerikanere og Helness-Helgemo. De fikk en fin start med to klare seiere.

Falt "Meckwell" for eget grep (egen stil) her?

I andre runde kom det et spill hvor jeg kan tenke meg Tor og Geir var litt overrasket over å tape 11 IMP med Meckstroth-Rodwell som lagkamerater ved det andre bordet.

"Meckwell" som det amerikanske superparet kalles har en ultra-light åpningsstil, og særlig noen av deres 1 ruter åpninger (Presisjon) er med hender som de fleste andre ikke ville drømt om å si annet enn pass. Derfor må svarhånden beskytte åpneren litt og ikke blåse ut utgang hver gang han har 12-13 poeng. Her åpnet syd, og denne gangen hadde han en helt normal åpningshånd. Det er litt merkelig at det skal kunne være et problem å faktisk ha en vanlig åpningshånd...?

Da nord ikke visste det klarte de mirakuløst å stoppe i 3 ruter med kort hvor så godt som alle makkerpar i bridgeklubber fra Mandal i sør til Hammerfest i nord ville meldt utgang. Og utgangen stod, så det ble en nokså overraskende 11 IMP’er ut.

Er 3NT så veldig god?

Nei. Men man melder jo det likevel med 26 HP til sammen og balanserte hender?

Mot Tor og Geir var de i den normale utgangen 3NT. Etter sparmelding fra Tor (vest) kom spar ut. Vest la i tieren, og nord lasjerte. Neste spar gikk til kongen. Nå måtte spillefører få uttelling i ruter for å komme til ni stikk. Han gikk over til syd og spilte ruter 6 som fikk løpe til østs single konge. Vest kunne ikke komme inn, og en ubesværet ruterfinesse med knekten senere gjorde at det ble ti stikk. Om vest hadde hadde KQ i ruter ville 3NT vært uten vinnersjanse. Men altså...

De er nok litt gi og ta det med et sånt makkerskaps stil. "Meckwell" har spilt sammen i «hundre» år, men likevel får lagkameratene under sammenligningene noen overraskende resultat fra dem i ganske vanlige spill. Poenget er antagelig at det i det lange løp er mange flere plusser enn minuser…

En – to – tre….storeslem!

Dette har vi sett mange ganger før. Helness-Helgemo melder noen få melderunder, og pang, så er de i en superkontrakt. Det ser så enkelt ut.

Østs 4 kløver er EXCLUSION KEY CARD BLACKWOOD. Det er hopp til fem-trinnet som spør om antall Key-cards i fargene utenom den fargen det hoppes til, så den som spør er i prinsippet renons. Her er trumffargen ruter. Det er ikke så ofte konvensjonen forekommer, for det er som regel med hender hvor det er snakk om lille- eller storeslem det er mest anvendelig.

Helgemos hånd er nesten perfekt for Exlusion etter 1 hjerter-2 ruter. Og det er i alle fall veldig fristende å bruke Exclusion. Med med en femte ruter hos øst, eller ruter dame ville hånden vært perfekt.

Om vests 2 ruter-svar lover femkorts er det også «helt fløte» i ruterkontrakt, 6 eller 7 ruter.

En del makkerpar spiller med 1 major-2 ruter som 5+ ruter og putter de fleste balanserte to-over-en svarhendene i 2 kløversvaret. De gjør ikke Tor og Geir.  Svaret 2 ruter viser egentlig bare minst fire-korts farge, men det er jo en god sjanse for at det er minst fem ruter.

Syds dobling av 5 kløver er vel mest ment for å forstyrre. Og det er ikke sjelden at selv faste makkerpar tråkker feil og ikke er helt enige idet motparten forstyrrer over en slik spørremelding. En av dem kan husker feil, eller det kan være litt uklart med hensyn til avtalen de har. Geir og Tor sin avtale er at de ser bort fra doblingen. Så vest viste ett nøkkelkort utenom kløver, følgelig ruter ess.

Det var nok for Geir så tok sjansen på 7 ruter. Den kunne være nedlegg, og var i praksis det når vest hadde A-Q i ruter. Østs hjerter ga avkast for spar hos vest. Kontrakten kunne i verste fall være avhengig av et rutervalg. Friske takter? Ja, men også herlig praktisk bridge. Jeg har i alle fall sansen for det...

Merk at i 7 hjerter er det kun ett ruteravkast for spar hos øst, så en storeslem 7 hjerter er avhengig av sparfinessen. 

Omtrent en fjerdedel av Ø/V-parene fant fem til 7 ruter, men «Helgeness» sitt meldingsforløp var garantert det korteste. Nesten like mange som var i storeslem spilte utgang! Resten var i 6 ruter eller 6 hjerter. I lag LEVINE sin kamp var Ø/V ved det andre bordet i 6 ruter, og spillet ga 13 IMP i favør LEVINE.

SPILLEPRØVE

I dag kan du prøve deg på en spilleprøve fra en lagkamp.

Du skal som syd spille 3 hjerter. Det du vet fra meldingene er at øst har en åpningshånd med minst fire ruter, og at vest underveis har vist minst fire spar.

Vest spiller ut ruter 5, norsk fordleing. Øst stikker med tieren og fortsetter med ruter konge som du trumfer mens vest følger med ruter 6.

Hvordan spiller du videre?

Det kan nesten se ut som det er en mulig utgang her, men det blir vel normalt to kløvertapere, en spartaper og en taper i ruter.

Hvordan best mulig (enklest) sikre seg i ni stikk om det sitter litt surt? For eksempel kan jo trumfen sitte 4-1, og du har allerede kommet ned på fire trumf selv.

Når du har bestemt deg for en spilleplan kan du titte på hvordan hele spillet så ut. Da vil du se at det sitter så snilt i kløver at det nesten kan se ut som om det går an å vinne 4 hjerter:

Det går med slik kløversits an å få to kløverstikk, og spar ess sitter foran så to sparstikk kan også godspilles. Det er altså en haug med stikk her, men problemet er at du er i ferd med å bli trumfmattet.

Om det skal spilles på kløver får vest komme inn en gang i kløver, og han spille mer ruter gjennom nord. Du blir derfor kortere i trumf enn øst. Og det mulige andre sparstikket får du heller ikke tak i siden øst har dobbelton spar.

Løsningen i delkontrakten 3 hjerter finnes ved rett og slett å telle stikk. Hvis du får kun ett stikk i hver av de sorte fargene behøver du syv trumfstikk for å få ni stikk. Da er det den gode gamle regelen som gjelder – stjelinger på den korteste trumfhånden gir ekstra stikk.

I tredje stikk (i kontrakten 3 hjerter) spilles spar konge til østs ess. Da vil du få to sorte stikk og kan trumfe to spar hos nord. En ruter til kan trumfes lavt hos syd. Du kan som regel stole på vest sitt fordelingsutspill og derfor ikke bli trumfet over i tredje ruterrunde. Etter to ruterstjelinger hos syd har du brukt to småtrumf fra den hånden. Den tredje lille trumfen hos syd går under den siste trumfen hos nord etter å ha trumfet to spar der, og med to stjelinger hos nord (to ekstra stikk) fås syv trumfstikk i alt. Det blir altså 1+7+0+1= ni stikk, +140.

I en lagkamp forleden gikk syd en bet i 3 hjerter. Ved det andre bordet var syd i 4 hjerter og måtte håpe på flere sorte stikk for å komme til ti stikk i alt, men da ramlet det litt sammen siden øst hadde 2-2 i de sorte fargene og fire trumf.

4 hjerter kan ikke vinnes av syd. Med nord som spillefører er det mulig (double dummy - åpne kort) å vinne ti stikk, men det er komplisert. Årsaken til at det er forskjell på om nord eller syd spiller er at hvis nord får kontrakten så gir ruter dame fjerde en beskyttelse mot å bli kortet i trumf umiddelbart.

Svakt motspill ga mulighet for fin safevariant

Vi tar med et spill til fra lag De BOTTON sin voldsomme overkjørsel av motstanderlaget (mitt lag) i finalekampen i E-Open søndag kveld. Det skjedde da kampen var HELT over, men det er ingen unnskyldning for svakt motspill. Man bør jo spille best mulig til fløyta går.

Spillet har et instruktivt motspillpoeng, og da det gode motspillet ikke ble funnet ble det et like instruktivt spillepoeng som var barnemat å se for en spiller av Tor Helness sitt format.

Som syd brukte jeg Michaels Cuebid - 2 hjerter - over Tor sin åpning 1 hjerter. Underveis til 4 hjerter meldte Tor som du ser 4 kløver som kan være en sleminvitt, men ofte er naturlig i en sånn sekvens, for at makker skal kunne ha mer informasjon til å kunne vurdere kortene sine senere hvis motparten stamper. Da vest stampet i 4 spar endte de i 5 hjerter.

Spar konge ble utspillet. Nå bør det komme ruterskift fra øst, eller ruterskift fra vest hvis han stikker over spar konge med esset i første stikk. Vest kan jo stikke over med spar ess og spille ruter, for det er jo ikke flere sparstikk å hente her.

Jeg fikk beholde for spar konge og fortsatte med spar, og det er nok feil motspill siden jeg kan se at nord sin kløver trolig vil gi ruteravkast.

Hvorfor stakk ikke vest over og spilte ruter?

Han ser ikke nord sine kort, og det kan godt være at nord har J-10-x i ruter (hvis øst har kongen tynt femte). Da må ruterspillet vårt komme fra øst slik at ikke spillefører får godspilt ett ruterstikk hvis ruterskiftet kommer fra vest (det går i så fall liten ruter fra vest, knekten fra nord, kongen og esset. Så ruter mot tieren som blir godspilt). Hadde det sett slik ut og vest er den som spiller ruter i stikk to ville altså spillefører fått godspilt ett ruteravkast for en av syd sine kløver, og det kan være påtråkk av kontrakten. Sånn var det ikke, men likevel.

En ting er imidlertid klart: en god spiller på vests plass vil/bør alltid stikke over med spar ess og spille ruter hvis han ikke har noe i ruter. Derfor er ruterskift i stikk to opplagt også fra øst.

Kommer det skiftet må spillefører toppe kløveren for å vinne 5 hjerter. Det er lite sannsynlig han klarer, for det er helt klart med oddsen å ta finessen etter først å ha lagt ned en honnør, selv om tieren faller.

Da Tor fikk den behagelige fortsettelsen spar som han trumfet var det en grei safevariant i 5 hjerter fordi han fikk beholde ruter ess. Det er klart at om vest har kløver dame står kontrakten enkelt, men da behøver han ikke ta finessen!

Han tok ut trumfen og klasket ned A-K i kløver – elleve stikk. Hvis ikke damen faller spilles syd inn og kløver spilles mot knekten. Da gir kløveren ett ekstra stikk hvis vest har damen, og også om han ikke har den hvis fargen sitter 3-3 - en ruter kan parkeres. Hvis øst har Q-10-x-x i kløver er det ikke noe han kan gjøre, men sånn sitter det helt sikkert ikke etter disse meldingene.

Spillet hadde på dette tidspunkt i kampen ingen betydning, og da N/S ved det andre bordet spilte 6 hjerter med to bet var det bare nok et eksempel på klasseforskjellen mellom de to lagene i denne kampen.