SPILLEPRØVE (3)

Her kommer ukas tredje spilleprøve, et vanskelig spill fra en lagkamp på nettet. Prøv deg selv på spilleprøven som dog ikke har noe klart fasitsvar.

Giver øst, ingen i sonen.

Øst skal spille 6 ruter etter at syd har meldt inn 1 hjerter over østs åpning 1 kløver. Syd spiller ut ruter knekt.

Planlegg spillet.

Den utspilte ruter knekt (toppspiller på syds plass) ser veldig ut som singleton trumf. Det er sjelden man spiller ut trumf knekt fra J-x da det oftere kan koste stikk.

Nå er det maks syv trumfstikk, så det må skaffes til veie to kløverstikk som er enkelt nok med A-Q-J, men hvis trumfen sitter 4-1 som det er grunn til å anta blir det for vanskelig å komme til tolv stikk, bare prøv selv når du snart får se diagrammet med alle kortene.

Selvsagt kan det gå greit hvis en vellykket kløverfinesse tas over nord, men syd er vel favoritt til å ha kløver konge pga. sin innmelding. N/S har jo ikke særlig mange HP til sammen. Og det kan jo spilles på å presse ut kløver konge hos syd mot trumf. Men med nåtidens aggressive stil for innmeldinger utenfor sonen kan godt nord har kløver konge.

Det koker ned til å finne kløver konges plassering, og samtidig passe på trumfkontrollen.

Ved det ene bordet i lag SKEIDAR sin kamp ble 6 ruter spilt av vest etter at Martin Andresen også hadde meldt inn 1 hjerter som syd. Arve Farstad spilte ut hjerter 3. Spillefører, polakken Kalita stakk med hjerter ess og spilte kløver ess fulgt av kløver dame som fikk seile til nords konge. Farstad skiftet til trumf, og nå var det ikke lenger mulig å vinne 6 ruter slik det satt. Polakken gikk til slutt to bet.

Tom Johansen (øst) fikk altså ruter knekt i utspill, og han stakk hos øst. Han også bestemte seg for så vidt for å satse på at syd hadde kløver konge og la etter en lang en lang tenkepause før andre stikk ned kløver ess. Så kom han på at det ikke kostet noe å spille tre runder spar først, kanskje noe hyggelig kunne hende der? 

Og det gjorde det da syds Q-J-2 kom ramlende og spar 10 var godspilt!

Da slo han fra seg å seile kløver dame og stjal i stedet en kløver. Så hjerter til esset og nok en kløverstjeling hos vest. Så tok han for spar 10 da han var ganske trygg på at nord som hadde igjen en liten spar satt med alle uteværende trumfene. På spar 10 forsvant øst sin sister hjerter (en var kastet tidligere på spar konge). Etter alt dette så det slik ut:

Nå hadde Johansen grepet på det og en slags saks/kontroll på nords trumf. Han spilte en hjerter fra vest. Nord satte i ruter 7 som ble stjålet over med tieren. Så kom kløver til stjeling med trumfesset, og med to kun kort igjen hjerter mot øst. Trumfsekseren ga det tolvte stikket, en-passant!

Elegant, og Tom var storfornøyd med +920 som da også ga 14 IMP til lag SKEIDAR. Kun to av av de syv spilleførerne i 6 ruter vant den. Men som Tom påpekte, om kløverfinessen tas over nord er det enkelt, og siden kløver konge sitter tredje kan det da til og med bli tretten stikk på skvis mot syd i hjerter og spar!

To par meldte 7 ruter. En gikk bet, men amerikaneren Graig Ganzer tok kløverfinesse over nord, satte opp kløveren og skviset til slutt hjem tretten stikk i 7 ruter, +1440!

Tom: «Og jeg som var så stolt over min +920»