Følelser kan koste poeng

Også vi bridgespillere er bare mennesker.

Det er ganske ofte vi blir preget av ting som skjer ved bridgebordet, for eksempel skuffet idet makker legger ned blindemann, eller nesten forbannet når makker velger et utspill som ser veldig kostbart ut. Utspillet ble kanskje feil, men det kan godt være muligheter for å komme tilbake i motspillet og kanskje få et godt spill uansett. «Ga opp etter det utspillet ditt» hører man noen ganger. Så er det kanskje den som sa det som til slutt ble skyld i de tapte poengene!

I slike situasjoner hvor det begynner å koke litt i toppen er det veldig viktig å ikke la seg påvirke for mye. Det er uendelig mange poeng som blir spilt bort pga. at spillere får negative tanker, slutter å tenke, kanskje til og med gir helt opp.

Her er et spill fra en lagturnering i den såkalte eliteklubben (Akarana BC) i Auckland. Her var ikke mye «elite» over det som skjedde ved det ene bordet.

Ved det andre bordet havnet syd i 5 hjerter etter at øst hadde åpnet tynt i tredje hånd, og det førte til at vest doblet kontrakten. Vest spilte ut spar ess og Ø/V tok de to første stikkene, men resten fikk spillefører, +850 til N/S.

Dagens antihelt satt syd. N/S meldte seg opp i 6 hjerter, kanskje etter noen litt for spenstige meldinger av nord.

Vest spilte ut trumf, og syd – en ganske rutinert spiller - ble antagelig utsatt for de nevnte negative tankene fordi det ser ut som to åpenbare tapere i spar. "Hvordan er det du melder makker!"

Men syd hadde fått en gylden sjanse til å snu et tapsspill til et kanonspill. For etter trumfutspillet er det tretten relativt enkle stikk!

Det handler som så ofte om å godspille og senere få hentet en sidefarge. Da behøves det nok inntak til å gjøre alt og hente godspilte stikk til slutt.

Spillefører stakk utspillet på hånden (!), og da var det gjort, den klassiske feilen i første stikk.

Det var fortsatt ett inntak på hjerter ni og to inntak via kløverstjelinger, men siden ruter konge sitter fjerde må det trumfes ruter tre ganger, og så fortsatt ha ett inntak til de godspilte stikkene. Altså må det finnes fire inntak til nord.

Og det er det jo: hjerter 8, hjerter 9, og to kløverstjelinger.

Første stikk vinnes hos nord med hjerter 9 mens syd følger med en liten - og det stikket gir det første inntaket. Så ruter til stjeling høyt for å bevare den siste lille trumfen hos syd. Den lille trumfen spilles til nords åtter - det andre inntaket, og vest sine trumf er da tatt ut. Så ruter ess og ruter til trumf, og den behagelige 4-3 sitsen i fargen oppdages. Deretter kløver ess og kløver til stjeling før en tredje ruterstjeling tas. Da er de tre gjenværende ruterne godspilt, og det er fortsatt en trumf igjen hos nord. Den siste kløveren trumfes, og spillefører kan forlange resten med tre ruterstikk som gir avkast for tre spar.

Spillefører rotet bort ett inntak og gikk altså en nitrist bet. Med -100 ga det hele 14 IMP ut mot +850 til N/S ved det andre bordet. Hvis hun hadde tatt sine tretten stikk ville +1460 gitt 11 IMP inn i stedet, altså en sving i kampen på 25 IMP! Laget tapte kampen med 21 IMP.