Planlegging

Planlegging som spillefører kan være vanskelig, i alle fall i detalj. Det er imidlertid uendelig viktig å tenke seg litt om før du setter i gang. Da kan ganske enkle feil unngås.

De to spillene du får prøve deg på i dag er antagelig mest for de litt ferske, men selv erfarne spillere gjør akkurat den feilen som det er fare for kan forekomme i slike situasjoner.

Det spilles lagkamp, og da handler det som kjent først og fremst om å sikre seg kontrakten og ikke tenke for mye på mulige overstikk.

En klassisk feil

Først er du plassert som vest og skal spille 3NT. Noen vil kanskje melde 2NT som øst over svaret 1NT, men uansett kommer Ø/V i 3NT, og nord spiller ut kløver 7, fjerde høyeste.

Hvordan spiller du?

Det som er så uendelig viktig når man skal spille kontrakter er å ikke gå i gang med det samme blindemanns kort blir lagt ned. Det er så fort gjort å forlange et kort fra bordet hvis den fargen de spiller ut ser uinteressant ut, og så begynner man å tenke etter det første stikket har blitt spilt. Da kan det være for sent.

Planleggingen FØR første stikk behøver ikke være så detaljert, og det er som nevnt vanskelig å legge en plan som dekker alle mulige forløp stikk for stikk. Men forsøk i alle fall å ha en viss formening om hva du har tenkt å prøve på videre i spillet før du starter.

Her er det nokså opplagt at ruterfargen er vår ressurs. Det er enkelt å godspille fire ruterstikk. Det er bare å presse ut esset, ingen komplisert fargebehandling, eller andre forstyrrende faktorer. Det eneste man da behøver å tenke på om det finnes overgang senere til den hånden de godspilte stikkene er. Her er eneste inntak til vest kløver konge om de da ikke er snille og stikker med ruter ess i fargens første runde.

Det føles ofte naturlig å slippe det utspilte kortet opp mot hånden, og det kan ofte være riktig å gjøre det hvis det gir muligheter for ekstra stikk.

Her er det feil å slippe kløveren mot hånden (vest). Du må forsikre deg om at det er inntak til de ruterstikkene du har tenkt å godspille!

Stikk med kløver ess og gå i gang med ruteren. Da beholdes kløver konge som inntak til ruterstikkene, og du får enkelt 3+1+4+2= 10 stikk.

Hva skjer om du i første stikk legger liten kløver fra øst og stikker syds knekt med kongen? Syd ligger unna i første runde ruter og stikker den neste. Så spiller han kløver tilbake. Da er vest helt uten inntak, og du får kun ett ruterstikk i stedet for fire! I så fall blir det mest sannsynlig kun 3+1+1+2= 7 stikk, to bet i utgangen!

Du kan selvsagt, om du er for rask på labben og legger liten fra bordet (øst) i stikk en komme på det og legge liten fra vest også idet syds kløver knekt blir lagt på. Om det kommer nok en kløver stikkes med østs ess, og da får du også beholde kongen som inntak til ruterstikkene du er helt avhengig av. Men om du lar dem vinne første stikk her kan det noen ganger komme hjerterskift, og du er i trøbbel.

Det beste er å tenke seg litt om FØR du spiller et kort fra blindemann i første stikk!

Uinteressant farge?

Så er du plassert som nord. Om syd i systemet har en mulighet til å finne ut om 2NT-åpneren har femkorts major (for eks. Puppet Stayman) bør han antagelig gjøre det med disse kortene da en 5-3 kontrakt i spar eller hjerter trolig er tryggere.

Men her blir det 3NT spilt av nord uansett, og øst spiller ut spar 4, fjerde høyeste.

Planlegg spillet.

Det er ingen tvil om at du her må "leve" av kløverfargen. Men det hjelper ikke å tenke det om du ikke også tenker på hvordan spillet kan gå videre, og da er det faktisk kritisk i første stikk også i dette spillet.

Denne sparfargen ser ut som verdens mest uinteressante farge, ikke sant? Du har jo to sparstikk uansett. Men en interessant ting med bridge er at selv de mest uinteressante fargene kan spilles feil!

Med slike farger hvor man har likeverdige kort, dvs. her er åtteren på en måte like mye verd som kongen, kan kortene legges i hvilken som helst rekkefølge.

Da spillet forekom i en turnering forleden kom det overalt spar ut mot nords 3NT. Ved noen bord gikk første stikk raskt: åtteren, liten og nieren. Da var det gjort om motspillerne var på høyden. 

Nords spar 9 vant altså første stikk. Spillefører gikk på kløveren. Hvis vest ser at han må ligge unna med esset to ganger for å bryte spilleførers forbindelse i den fargen, og øst er våken går det galt for spillefører. Det ser etter den starten slik ut:

Vest stikker i tredje kløverrunde og spiller spar. Hva kan spillefører gjøre nå? Hvis han legger liten spar fra nord stikker øst og gir nord for den nå single sparkongen. Syds kort kan nå kastes i søpla, spillefører får ikke brukt dem uansett. Og der ligger altså to godspilte kløverstikk som ikke kan innkasseres! Trist.

Om spillefører i diagramsituasjonen forsøker seg med spar konge bør øst klare å se at den lar han nord beholde for, og syd er også da helt uten inntak med singelton gjenværende hos syd, og øst har spar ess.

Ved flere bord fant Ø/V motspillet etter at nord vant første stikk for spar 9, og spillefører vant kun 2+3+1+2= 8 stikk, en bet i kontrakten.

Ved noen av bordene hvor starten var slik ble det såkalt ping-pong bridge hvor den ene feilen avløser den andre. Et par steder så ikke vest at han måtte ligge unna med kløver ess, og spillefører fikk overgang til syd i den fargen. Ved noen andre bord lå vest unna to ganger med kløver ess og spilte spar, nord la kongen og øst stakk! Dermed var syds tredje spar inntak likevel.

Feilen spillefører må unngå her kan skje i første stikk. Det skjer hvis han ikke tenker på at det må være inntak til syd hvis de ligger unna med kløver ess. Å tenke ut akkurat det behøver ikke ta mer enn noen sekunder, så ikke følg på til første stikk med det samme. Tenk først!

Det er litt sånn at mange kvir seg for å bruke de store kortene når de bare kan følge på med et mindre kort. Men som nevnt er N/S sine spar likeverdige her. Idet det starter med liten spar til liten fra syd og vest må nord kvitte seg med kongen så fort han kan - i første stikk!

Med de gjenværende 10-9 i spar hos nord og Q-J hos syd kan ingen motspillere i verden hindre at syd får inntak til kløverstikkene og det blir 2+3+1+4= 10 stikk.

(ps. Om nord gjør det riktige i første stikk, men vest finner ruterskift idet han er inne på kløver ess i fargens tredje runde kan spillefører lasjere to ganger i den fargen før han stikker og spiller spar. Da blir det ni stikk)