Logisk og greit meldt

I helgen ble første del av seriemesterskapets 3. og 4.divisjon avviklet. Det er jevnt i veldig mange puljer, og kampen om opp og nedrykk vil bli knallhard siste spillehelg som foregår i februar. De fleste lederlagene i 3.divisjon har bare noen få VP ledelse, noen kanskje opp i mot 10, og det er bare i avdeling H de som ligger på førsteplass har fått opp en skikkelig stor luke til lagene bak. Rogaland 9, (Reve, Reve, Solheim, Anfinsen, Anfinsen) er nesten 20 VP foran nærmeste utfordrer. 

Dette spillet fra 4.divisjon ble avgjort i meldingene. Jeg synes Helge Bremnes og Cecilie Sandvik (Molde BK) meldte fornuftig.

 

 

 

Hvordan melde vest sine kort kan diskuteres, og det er nok litt avhengig av avtaler. Noen liker å svare 1 i major med firekorts major og lengre minorfarge. Min oppfatning er at dette bør være fleksibelt. Om svarhånden har en "enkel" hånd, ikke ekstremt skjev fordeling, og heller ikke veldig sterk (sleminteressert) er det greit å svare 1 i major med slik fordeling. Det er med kort hvor det normalt bare skal sjekkes om det er 4-4 tilpasning i majorfargen, hvis ikke skal vi normalt i 3 grand. Med kort hvor det kan stå slem, eller hvor 5 i minor godt kan være bedre utgang enn 3 grand innledes med 2 i minorfargen, og majorfargen meldes i neste runde.

Da Bremnes kom tilbake med 3 spar var 4 kløver en fin melding fra Sandvik, basert i at svarhånden "vil noe" med sine meldinger, ikke bare vise sin 4-5 hånd. Østs kort er glimrende i kløverkontrakt (to ess og trumf dame), og det bør en makker få vite om! Dessuten er øst bekymret for hjerterfargen. 3 grand spilt av øst behøver på ingen måte være tingen idet vest har vist ni kort i de svarte fargene. Hvis ikke svarhånden er sleminteressert er etter denne starten likevel 5 kløver ganske sikkert en fin kontrakt, og om makkeren har slemambisjoner har åpneren de riktige verdiene. Østs 4 kløver var perfekt beskjed for vest, og via Key-Card Blackwood meldte han 6 kløver.

Merk at 6 grand som de fleste meldte er en klart dårligere slem. Den avhenger av hjerter ess foran, og da det ikke var slik gikk de som var i 6 grand bet. I kløverslem spilt av vest er det en ekstra sjanse. En hjerter kan kastes hos vest på ruter ess, og underveis kan spillefører trumfe en ruter for om se om damen sitter tredje. Gjør den ikke det er hjerter ess foran neste sjanse. Denne gangen ble ruter knekt godspilt etter en ruterstjeling, og enda en hjerter til kunne senere kastes fra vest på ruter. Dermed ble det tolv stikk uavhengig av hvor hjerter var plassert, og fortjente IMP etter en god og logisk meldesekvens.   

.

 

Godt meldt?

Til helgen spilles første helg i de lavere divisjonene, 3. og 4.divisjon, og det hele avsluttes i februar. Det er en haug med mer eller mindre regionale puljer som skal avgjøre hvem som rykker opp til 3.divisjon, ned i 4.divisjon, og for de mest ambisiøse kanskje komme seg opp i 2.divisjon! Disse divisjonshelgene er sikkert sesongens høydepunkt for mange norske bridgespillere. Jeg skal forsøke å følge med på hva som skjer, og om du har gode spill og/eller historier fra spillingen i din pulje må du gjerne sende meg en e-post (bridgegeo@gmail.com).

Mens vi venter på det tas med et dramatisk spill fra tredje kamp i 1.divisjon. Vi ser spesielt på hva som skjedde i kampen mellom lagene på hver sin side av Oslofjorden, Østfold og Follo 1 og Vestfold 1, en kamp vestfoldingene til slutt vant 14,26-5,24 VP. Da dette spillet kom hadde Vestfold og Follo tatt ledelsen med 25-0 i IMP.

Slik så Ø/V sine kort ut:

Hvilken kontrakt ville du likt å spille med dette?

7 grand er perfekt hvis man er så heldig å se makkers kort idet det meldes, men sånn er det jo ikke. 7 grand avhenger kun av at sparfargen ikke sitter 4-0. Da er det syv sparstikk, to minoress og man behøver ikke mer enn fire hjerterstikk.

I praksis er det imidlertid ikke så lett å finne ut at det er så perfekt, spesielt siden slik N/S sine kort så ut så var de med i meldingene. Mot Lars Artur Johansen (vest) og Tor Eivind Grude gikk Sam Inge Høyland (syd) innpå med 2 ruter over østs 1 hjerter. Johansen sa 2 spar, og Jo Arne Ovesen (nord) støttet makkeren til 3 ruter. Nå vurderte Grude kortene sine godt. Han så at alle hans 14 hp var virksomme (makkeren må være kort i ruter). Sparkontrakt måtte spille bra, mente han. Så han sa 4 spar. Da ble naturligvis vest sleminteressert. Via Key-Card Blackwood fikk han vite om to ess og spar dame, og da tok han sjansen på storeslem. Siden det godt kunne sett litt annerledes ut avsluttet vest med 7 spar. For eksempel kunne øst ha hatt hjerter ess sjette, og godspilling av hjerteren med stjeling(er) hos vest kunne i så fall vært tingen. Bra meldt synes jeg, denne storeslemmen fyker som oftest hjem.

Men det er en hake ved storeslem i spar. I 7 grand kan hjerteren spilles før sparen, og spar dame kan brukes som inntak. Hvis nord skulle finne på å spille ut kløver mot sparkontrakt (spilt av vest) forsvinner inntaket til hjerterfargen. Da er en mulighet å spille på at hjerteren går (3-3 eller at tieren faller) ved å spille kongen og stikke over knekten etter å ha trumfet ut. Alternativt kan det tas en stor trumf fra vest, så K-J i hjerter og spar til damen. Da må trumfen sitte 2-2, eller syd må ha tre trumf (presser i så fall med stående hjerter mot syds siste trumf). Så med kløver ut er ikke 7 spar noen sikker kontrakt, men hvorfor skal akkurat kløver komme i utspill? I praktisk bridge er å melde seg opp i 7 spar et godt forsøk, spør du meg. Men kortgudene var ikke på Johansen og Grude sin side i dette tilfellet:

Når man har en nikorts tilpasning sitter den fargen fordelt 3-1 eller 2-2 i litt over 90% av tilfellene. Men sannsynlighet og prosenter hjalp ikke her, nord var utstyrt med sikkert trumfstikk - en bet etter ruterutspill.

Som du ser av resultatet i lukket rom var det veldig nedslående for Vestfold og Follo. Der støttet ikke øst sparen idet nord hoppet til 4 ruter etter samme start som i åpent rom. Etter pass-pass over nords 4 ruter gamblet Siv Thoresen (vest) på 6 spar, og den hadde ikke nord noen tro på. Men da han spilte ut ruter hadde Thorsen ingen problemer med å vinne den doblede slemmen, +1660. Det ga Østfold og Follo hele 18 IMP!

I 1.divisjon gikk tre par bet i 7 spar, og to par led samme skjebne i 6 spar etter at nord fant kløver ut. De resterende syv Ø/V-parene vant lilleslem (kun doblet ved det bordet Thoresen-Marstrander satt Ø/V).  

  .  

Vakkert motspill

Vi tar med et spill til fra 1.divisjon i helgen. Her var det motspillet som var viktig, og Øyvind Saur (Buskerud 1) løste det på en elegant måte i kampen mot Oslo 2.


Saur satt øst og så at makkeren Jon Aabye spilte ut ruter knekt som han fikk for. Ruter konge fra vest vant andre stikk, syd kastet en spar. I tredje stikk ruter til nords ess, øst la damen og det kom kløversak fra syd. Så fulgte kløver fra nord. Hva tenker du om motspillet?

Det Saur gjorde nå var stilig, men om man tenker godt gjennom situasjonen så er kanskje motspillet ganske logisk? Det gjelder dog å komme på slike ting ved bordet! På kløver fra nord føk øst opp på kongen som vant stikket. Så plantet han spar konge i disken. Slik så hele spillet ut:


Øst tenkte slik: han visste at syd hadde spar ess. Og om han ikke har kløver ess er det om og gjøre å ta bort inntaket til syds kløverfarge før den blir godspilt. Spar konge i skift gir spillefører to sparstikk, men det skiftet er mer verdifullt for forsvaret. Spillefører var sjakk matt etter dette, men ville vunnet kontrakten med alt annet en spar konge fra øst da han var inne på kløver konge.

Om syd legger liten på spar konge for å beholde esset tar forsvaret beten, de har i så fall ett i spar, fire i ruter og A-K i kløver. Hvis syd stikker med spar ess blir syds hånd til en øde ørken. Da er det ikke mer enn to stikk i spar, to i hjerter og ett i ruter, totalt fem. I praksis får spillefører det sjette stikket i hjerter, men kontrakten kan ikke lenger vinnes etter dette motspillet. Ved det andre bordet spilte Ø/V for Oslo 2 en litt for høy delkontrakt, 4 ruter. Den ser bra ut, ikke mange tapere, men da forsvaret fikk spilt trumf i tide ble det for få stjelinger. Det endte med tre bet, +150 til N/S. Dette ga 5 IMP til Buskerud 1.