Det gror!

Den viktigste utfordringen bridgen har er rekruttering. Vi simpelthen må "fange" yngre folk, hvis ikke risikerer vi at den hobbyen alle vi mer eller mindre gråhårede spillere elsker blir en døende aktivitet. Norsk Bridgeforbund tar dette på alvor. Å få fenget unge folk, dess yngre dess bedre, har høyeste prioritet. Dessverre står såvidt jeg vet kampen om å få bridge inn i skolen fortsatt litt i stampe. Det er imidlertid hyggelige nyheter fra vårt naboland Danmark i så måte. Reportasjer derfra i det siste viser at de er i ferd med å lykkes, bridgen er flere steder etter hvert blitt akseptert også i mange skoler. Argumentene for bridge i skolen er enkle og meget gode;

Barn og unge lærer på en morsom måte regneferdigheter ved å spille bridge. De lærer systematikk. De utvikler sin logiske sans. Og ikke minst lærer de seg å samarbeide. Alt dette er kjempenyttig uansett hva annet man skal lære seg og samme hva man til slutt skal bli som voksen. Vi i norsk bridge sliter altså (med noen få unntak) med akkurat det å få innpass i skolen. Men NBF jobber hardt på andre måter. Den årlige juniorleiren har for eksempel vært en suksess.

Inger Hjellemarken fortalte meg en gladhistorie fra en rundekamp mellom Hemne BK og Heimdal BK forleden. På Heimdals lag spilte en 17 åring og en som bare er 12 år. På motstanderlaget Hemne var en 11 åring med å vinne sine første forbundspoeng da Hemne vant den jevnspilte kampen. Etternavnene er kjente og solid bridgenavn: Lund, Tøsse og Kjønsvik. De tre Markus (Lund) Thomas (Tøsse) og Lars Ove (Kjønsvik) kjenner hverandre fra NBF sin juniorleir.  

Markus Lund (17), Thomas Tøsse (12) og Lars Ove Kjønsvik (11) vil garantert vinne mange forbundspoeng fremover!