Fra Boken om skvis?

Boken om skvis av svenske Eric Jannersten var populær lektyre for meg og mine bridgekompiser da vi lærte oss bridge på 70-tallet. Den ga en grundig gjennomgang av prinsippene for skvis, og tok også for seg noen mer avanserte typer av skvis-teknikk. Det spillet du nå skal få se er som klippet ut av boka, men... 

Det er ikke hentet derfra. Dette er derimot fra den populære turneringen Norsk på Norsk på BBO, og det flotte spillet er signert Trond Are Nitter. 

Nitter var i 6 hjerter som vest. Det kom ruter ut til syds ess og mer ruter. Slemmen er bra, men ruterstikkene på vests hånd gir ikke nok avkast hos øst. Han kan bli kvitt to spar, men da blir det igjen en kløvertaper. Hvis han i stedet kaster to kløver ser kontrakten ut til å være avhenig av sparfinessen. Men med slikt som dette, elleve toppstikk og trusler over alt er det skvismuligheter. Hvis det skal spilles på at spar dame sitter hos nord er det selvagt han som må skvises. Det enkleste er da å satse på nord både har spar dame og kløver konge. På et tidspunkt tas i så fall kløver ess (Vienna Coup for ikke å blokkere seg i sluttpossen), så i gang med alle stikkene. Her fungerer ikke det fordi syd har kløver konge.

Trond Are Nitter har tydeligvis lest Boken om skvis!

Nitter leste sitsen korrekt og satset på at syd hadde kløver konge og nord spar dame sammen med kløver knekt. Underveis trumfet han ut og tok ruterstikkene med avkast av to spar hos øst. Så spilte han trumf til øst og kløver dame! Syd måtte dekke den, hvis ikke kunne spillefører latt den seile, og kløver dame ville gitt det tolvte stikket. Etter kløver dame, konge ess var forsvarets kløverhold overført til nord. Så trumf til øst, og dette var blitt poisjonen før den siste hjerteren: 

  

På hjerter 10 som vest kastet kløver 5 på var nord skviset sønder og sammen. Han kunne jo ikke kaste kløver knekt og forsøkte å gå ned på spar dame dobbel. Men da Nitter leste posisjonen korrekt spilte han spar konge og spar til esset som felte damen. Tolv stikk på en meget elegant måte! 

Innlegg fra Snorre Aalberg

"Hvorfor vinner noen lag oftere enn andre?"

Snorre Aalberg ga seg som NBF-blogger for en tid siden etter å ha vært veldig produktiv i flere år. Nå forteller han at det forleden ble litt kløe i skrivehånda igjen. Den velskrevne og fyldige artikkelen som er et resultat av denne skrivekløen kan leses ved å åpne den vedlagte PDF.-filen. Link: javascript:void(0);/*1479371446271*/

Snorre gjør i artikkelen en analyse av forskjeller på de aller beste og de neste beste i internasjonal bridge. Jeg forstår han slik at han mener det ser lysere ut for norsk bridge nå etter en del år med litt skuffende resultater etter at Helgemo og Helness ga seg som norske landslagsspillere. Jeg deler absolutt Aalbergs syn på at det går riktig vei. Norge er i ferd med å ta tilbake en posisjon som en av de sterke nasjonene, og akkurat nå er vel vårt landslag et av de som ligger like bak de tre-fire beste nasjonene.

Artikkelen inneholder en del interessante analyser av spill fra den nylig avholdte Eruopean Champions Cup hvor Heimdal BK tok en sterk 2.plass.  

Selv om jeg oppfatter Aalberg som positiv og entusiastisk tilhenger av det norske landslaget (og norske spillere som deltar internasjonalt) har han også en del synspunkter på hva som går galt og hvorfor. Jeg kommer antagelig tilbake med ytterligere kommentarer til det.