When in doubt, bid 3NT! (Hamman's rule)

Den levende legenden Bob Hamman (USA) blir ofte sitert på noen såkalte "rules" han visstnok har laget. En av dem gjelder 3 grand som en melding man gjerne bør avgi. Og det er jo ofte det er mulig å få tråklet hjem ni stikk selv om andre utganger ikke er så bra.

Her er et par 3 grandkontrakter fra nylig, begge kunne vært vunnet hvis spillefører hadde funnet riktig variant.

Denne først grandutgangen er fra Nordisk i pinsen. Danske Askgaard-Konow gjorde det bra i meldingsforløpet, de unngikk 4 hjerter og prøvde 3 grand, en bedre utgang. When in doubt...

Øst var spillefører i 3 grand, og syd spilte ut en liten kløver som fikk løpe til østs konge. Konow gikk i gang med hjerteren med esset fulgt av damen. Syd vant med kongen og spilte kløver ess og mer kløver som satte opp syds fjerde kløver. Konow fortsatte med hjerter 10 til syds knekt, og han tok kløverstikket sitt, forsvarets fjerde stikk. Syd fridde seg med sin fjerde hjerter.

Vi som ser alle kortene har ingen problemer, vi tar ruterfinesse riktig vei og vinner utgangen. Men dansken som kun så sine egne kort og blindemanns tok sparfinessen og gikk bet. Hvilken finesse som lykkes er vel hipp som happ, så spillefører kan kansjke ikke klandres?

Hvorfor burde kontrakten likevel vært vunnet?

Det er en kombinert sjanse her. Spillefører har åtte stikk, og det niende kan komme fra vellykket sparfinesse, eller ruterfinesse. Men hvilken finesse som lykkes er ikke godt å si. For å forsøke å kombinere to sjanser bør spillefører først toppe ruteren, så, om ikke damen faller tas sparfinesse til slutt. Det gir bedre sjanse enn å ta en av finessene (50%). For å ta sparfinessen til slutt etter å ha toppet ruteren gir 50% sjanse og ruter dame dobbel gir ekstrasjansen.

Den neste 3 grandkontrakten er fra min generalprøve før EM i Italia, en turnering i Auckland i helgen. Du kan ta spillet som en spilleprøve.

Du får hjerter 10 ut fra vest mot 3 grand, til østs dame og din konge. Hvordan fortsetter du?

Det kan se ut som om man er avhengig av kløverfargen her, men kanskje ikke? Problemet er at du neppe tåler å slippe inn øst, gjennomspill av hjerter knekt truer. Om det spilles tre runder kløver fra topp og ikke damen faller er det ikke noe inntak til nord etterpå før forsvaret har fått for mange stikk. Om om damen faller dobbel i kløver er det heller ikke lett, det er ikke inntak til den fjerde og femte kløveren. En løsning er å spille kløver knekt og ta dobbelfinesse om knekten blir dekket. Men du hater jo å slippe inn øst her...

Jeg fant ut at det kunne kanskje gå an å vinne ni stikk uten langfargestikkene i kløver. Jeg spilte liten kløver til kongen og ruter dame. Den fikk seile og vant stikket. Så spar til finesse, og den holdt sannelig også. Det var plutselig åtte toppstikk, og nå kunne det niende komme ved å felle kløver dame dobbel hvor som helst. Kløver til nords ess fulgte, men vest fulgte lavt og øst kom på med tieren. Hva nå?

Jeg fant ut at om øst hadde kløver dame tredje fra start så kunne han godt blir utsatt for en fin skvis om vest fikk lov å ta alle hjerterstikkene sine. Derfor hjerter, og vest fikk komme inn. Håpet var at det satt omtrent slik fra start:

Idet vest for lov å ta hjerterstikkene får øst problemer. På den fjerde hjerteren er han allerede skviset i tre farger, og syd kaster behagelig etter han. Forsvaret får ikke mer enn de fire hjerterstikkene.

Da øst begynte å svette litt var jeg fornøyd med meg selv, helt til vest etter å ha tatt hjerterstikkene innkasserte beten med kløver dame! Den kunne han vel godt ha tatt før de siste hjerterstikkene for ikke å gi meg håpet, og troen på at jeg hadde gjort noe bra...

Slik så hele spillet ut fra start:

Det er to måter å vinne kontrakten på etter hjerter ut til damen og kongen. Enten spille kløver knekt og la vest få behoklde for klølver dame, eller spille kløver knekt til dame og ess, så toppe ut kløver 10.