NEC CUP i Japan

Fra 7. til 12. februar spilles den internasjonale lagturneringen NEC CUP i Yokohama, Japan. Det deltar 53 lag hvorav syv er fra andre verdensdeler enn Asia. Det er norsk innslag i turneringen, Allan Livgård og Terje Aa spiler på England/Norge sammen med Espen Erichsen og David Bakshi. De har fått en tøff start med stortap i 4.runde, men det er mange kamper igjen. Etter kvalifiseringen (12 runder) går de åtte beste til sluttspillskamper. 

Yokohama by night

Best ut første dag kom lag Hackett (England).

Det var et interessant spill allerede helt i starten av første kamp:

Det er ikke så lett å finne frem til storeslem med disse kortene selv om syd åpner med en sterk 1NT, spesielt fordi øst mange steder kom seg med i meldingene i de for Ø/V gunstige soneforholdene. De som tidde stille med østs kort angret nok på det da N/S fikk tid og anledning til å kommunisere, og noen (ca. 25%) meldte da storeslem i spar eller grand som begge var nedlegg. Der øst var med og forstyrret ble det vanskelig. Men selv om for eksempel nord får spurt med Key-Card Blackwood kan han ikke se tretten stikk sånn uten videre. Det er syds fjerde hjerter (at han har fire kort der han har A-K, og nord Q-J) som gjør det så perfekt, tretten enkle stikk. Hvis syd har en annen 4-3-3-3 fordeling er det ikke nødvendigvis mer enn tolv.

Lederlagets Brian Senior og Paul (Papa) Hackett fant frem slik:

Du vil ikke finne mange moderne meldeteoretikere som vil argumentere for firekorts majoråpninger når det gjeder slemmeldinger. Femkorts major og 2-over-1 systemet er bygd opp for å få god styring på slike ting, og sterk-kløver systemer (evt. med releer) er også ansett som bedre enn de gammeldagse metodene. Men her var Hacketts 1 hjerteråpning på firekorts farge perfekt. Da han doblet østs 2NT viste han god åpning, typisk 15-17 grand (paret spiller med svak grand). Senior krevde med 4 kløver, fikk spartilpasning fra syd, og gikk på med Key-Card Blackwood. Da fikk han vite om to Key-Cards samt trumf dame, og over 5NT (storeslemsinvitt) fortalte Hackett om hjerter konge. Da kunne Senior telle tretten toppstikk!