Det er fali det

Både aktiv og passiv meldestil kan fungere. I moderne bridge er den aktive stilen mest populær. Selv om det er en balansegang hvor aktiv man bør være er det ganske sikkert at det ikke vil være vinnende i det lange løp å sitte med lua i hånda. Her et spill fra seriemesterskapet hvor selv konservative meldere antagelig fant ut at å passe var for tamt.

Du sitter nord og hører motstanderen til høyre åpne med 1 hjerter. Melder du inn?

Selvsagt gjør du det.

I alle fall gjør jeg det med slike kort, hver dag hele året, selv om det altså er i ugunstig sone. Vel, de som sier de ikke gjør det er etter min mening alt for passive. «Bridge is the bidder’s game». Såklart det kan bli feil å melde inn, men å være overforsiktig vil gjøre deg til en enkel spiller å spille mot. Paradoksalt nok var det riktig å holde kjeft akkurat i dette spillet fra den siste kampen i 1.divisjon.

Etter nords 1 sparmelding gikk det to passer før vest gjenåpnet med dobler. Han har perfekte kort for det, fine motspillshonnører og kortfarge i spar. Hvis makkeren passer blir dette dyrt for motparten. Hvis makkeren ikke har til å gjøre om doblingen til straff melder han, og vest har tilpasning i alle farger. I dette tilfellet passet selvsagt øst på 1 spar doblet, og den kontrakten ble et slit for nord. Nitti prosent av nordspillerne var i 1 spar doblet! De fleste klarte seg med to bet, -500, og et par stykker fikk et godt spill da motspillet sviktet og det ble kun en bet. Flere gikk 800 i bet, og en nordspiller hadde forvillet seg i 2 spar doblet og gikk 1100 ned.

 


De gangene det skjer at man blir hektet på lavt meldetrinn etter å ha avgitt en grei nok melding må man bare ta med fatning. Nords hånd er bra, og særlig med 5431 hender er det korrekt å være ganske aktiv. Har N/S tilpasning spiller nords hånd veldig bra i spar- ruter- eller kløverkontrakt. Alt kan imidlertid være farlig, det kan være farlig å stå opp om morran også!

I dette neste spillet, også fra siste kamp kunne nok mange ha tenkt seg å spille et kunstig kløversystem, for etter sterk 1kløveråpning er det med denne type hender lettere å finne ut det som behøves fordi meldingene starter lavt. Nord har:

Men de fleste spiller «standard» og da åpner syd med 2 grand (20-21 hp). Har du og din makker noen metode for å sleminvitere med 5-5 i major over makkers 2 grandåpning? Hvis ikke blir dette gjettverk. En løsning kan vel være å overføre til spar for så å hoppe til 6 hjerter, eller kanskje 5 hjerter. En slik sats kan vel være «fali» det også, men å bare gå for utgang er tilsvarende «fali», og det kan bli tapsspill hvis det viser seg at slem står. Det kan godt stå slem i spar eller hjerter, men om 2 grandåpneren har en trist hånd uten så mye toppkontroller og/eller for mye «bortkastet» i ruter, behøver det langt i fra være noen slem. De som har byttet om grandintervallene og åpner med 2 grand når de har 22-24 hp, og 2 kløver med 20-21 får det lettere da nord kan starte med naturlig 2 spar som svar på 2 kløver og i neste runde få meldt hjerteren på et komfortabelt nivå. Slik så hele spillet ut:

Lilleslem i spar var glimrende, og den ble greit vunnet selv om hjerter konge satt bak. Omtrent 2/3 av N/S-parene fant frem til 6 spar.