Utspillet avgjør

Utspill er noe av det tilfeldigste i bridgen. For en tid tilbake sa verdens beste bridgespiller Geir Helgemo at det er ingen del av bridgen han har tapt flere poeng på enn utspill.

I endel spill er det nokså opplagt hva som er riktig/beste utspill, men ikke sjelden føles det som om det er rent lotteri. Og dreier det seg om en slem er det enorm sving på gang, ofte avgjørende for kampen, og kanskje for utfallet av hele turneringen.

Her er et par utspill fra en lagturnering forleden, og de kostet flesk om valg av utspill ble bom. Ofte hører man spillere som har bommet utspillet klager på uflaks, og noen ganger er det vel også det. Men av og til bør utspilleren gå i seg selv og kanskje innrømme at det ikke var uheldig, men dårlig bridge.

 

Her kan sikkert noen innvende at nord burde hoppet til 4 spar første gangen det var hans tur til å melde. Jeg satt selv nord og valgte 2 spar, men jeg er enig i at det var en slapp melding, det er bedre å tråkke til med det samme. Så var det et nytt valg i neste melderunde: bør det stampes i 6 spar? Det er sikkert ikke så altfor kostbart, men det er fatalt om det viser seg at 6 kløver er bet. I ettertid har jeg kommet frem til at det trolig i lange løp er riktig å stampe, det står sikkert oftere 6 kløver enn det er bet.

La oss si du passet på 6 kløver. Hva spiller du ut? 

Jeg synes sparutspill er håpløst i denne settingen, så de tre sparhonnørene får være i fred. Kan singel ruter være tingen? Hvis makker har ruter ess gir det en ganske automatisk bet med stjeling i andre stikk. Hvis han ikke har det, kanskje spillefører tar ruterfinesse om øst har bare A-Q i toppen av fargen i tro på at du forsøker å lure han med ruter ut fra kongen? Nei, dette er alt for romantisk, eller rett og slett naivt. Ruter ut er nok bare riktig om syd har ruter ess.

Hva med hjerterutspill?

Jeg fingret lenge på hjerter 4, men klarte ikke få slengt kortet på bordet. Sparhonnørene fikk være urørte, men jeg valgte til slutt å spille ut ruter. Slik så hele spillet ut:

Syd forlangte tretten stikk med det samme ruter ess vant første stikk. Hjerter ut beter kontrakten enkelt. Denne utspillsbommen gir 11 IMP ut i stedet for 11 inn om motstanderene er i utgang, 22 IMP i sving. Nordspillerne som gjør slikt (bl.a. meg) føler nok at de har vært uheldige, men skal man være helt ærlig er det svak bridge! Slik her beskrevet har nord både meldt dårlig og valgt et dårlig utspill, selv om ruter ut kanskje kunne vært blink en sjelden gang. Å sende i vei en hjerter må gi en mye bedre sjanse! Makker (syd) har neppe mye i noen av minorfargene, og har han noe annet enn lang spar og fordeling så er det antagelig i hjerter han har verdier. Jo, min egen konklusjon ble at dette var dårlig og uinspirert bridge. 

Her var jeg heldigvis ikke involvert, og slapp kanskje å måtte innrømme nok et tilfelle av manglende fantasi og inspirasjon. Dette utspillet er kanskje litt vanskeligere å treffe?

Vest hadde:

 

Ved de fleste bordene hadde ikke vest kommet med og meldt (etter 1 spar fra nord og 2 kløver, naturlig utgangskrav fra syd). Øst hadde heller ikke meldt, og N/S klatret til 6 kløver av syd etter at de har vist at de har kontroll i alle farger, og slemmen ble meldt med bra confidence.

Hva spiller du ut.

Det virker automatisk å legge ruter dame på bordet, men er det beste sjanse til å bete kontrakten?

Joda, dette er nok et sånt spill hvor det er litt lotteri, du kan ikke vite hva som er sikkert. Men selv om makker har ruter konge og ett inntak (trolig i spar) er det med så mange ruter hos vest stor sjanse for at enten nord eller syd har kortfarge i ruter, og da hjelper ikke ruterutspill uansett. Det kommer nok en bra sparfarge hos blindmeann, og det er ting som tyder på at det haster med å ta, eller å få etablert stikk. Hjerter kan godt være riktig, og kanskje gir det større sjanse for bet å håpe at makker har hjerter konge og inntak i spar, slik at hjerter ut setter opp betestikket til Ø/V før syd får kastet sine hjerter på en senere godspilt sparfarge?  

 

Hjerterutspill var blink, men svært få fant det.

Det var naturlig for N/S å melde 6 kløver, og det er en bra kontrakt om man bare ser på N/S sine kort. Om sparfinessen går er det gode sjanser for storeslem, men om spar konge sitter bak er det i teorien bet i 5 kløver! N/S var litt uheldige med at så mye var i 1-1 tilpasningen ruter, så kanskje var det greit nok at de fikk "lov til" å vinne slemmen siden de fleste spilte ut ruter dame. Ved ett bord fikk imidlertid øst sin sjanse til å hjelpe makkeren sin. 

Fiona Brown grep sjansen til å hjelpe makkeren sin!

Engelske Fiona Brown (verdenemster for damer, og multi-medaljør i internasjonale mesterskap) som snart skal til Norge for å spille turnering satt øst. Hennes lagkamerater stoppet i utgang. Ved Fionas bord gikk meldingene slik:

 

4 ruter var såkalt Kick-Back, dvs, fargen over siste melding er Key-Card Blackwood (her med kløver som trumf). Fiona kjente sin besøkelsestid og doblet hjertermeldingen med K-10-2. Deretter meldte N/S 6 kløver, og vest spilte lydig ut hjerter. Dermed var det to bet og 11 IMP til Ø/V sitt lag!