Auksjonsturneringen - PRO AM

Auksjonsturneringen ble spilt på søndag med et stort antall velkjente bridgestjerner på starlisten. De var altså auksjonert bort, og de som fikk tilslaget på de meste kjente fikk seg en makker i verdensklasse. Alt etter hvor mye proffene kostet ble de inndelt i puljer, og de 24 mest kostbare spillerne og deres makker spilte i a-klassen, SUPERFINALEN.

Den ble vunnet av to nederlendere, og hele resultlisten samt all informasjon om pro-am turneringen finner du på Helgeland Juniorbridgeklubbs side, her. 

Fra turneringen tar vi med et typisk parturneringsspill.

Hva melder du over nords åpning 3 ruter? 

Dette er en situasjon hvor uttrykket "det er farlig å stå opp om morran også" gjelder... Det er farlig å passe, farlig å doble og den mest normale meldingen med disse kortene - 3NT - er farlig det og. Men å si 3NT er nok det beste selv om det er litt usikkert med bare en ruterstopper, og om makker er blank og syd er sterk kan det bli riktig ille i 3NT, antagelig doblet. 

Men nord hadde ikke til 3 ruter, han var for sterk til det. Så nord åpnet med 1 ruter, og da er innmeldingen 1NT opplagt. I så fall vil vest undersøke litt da hans kort tilsier annen kontrakt enn grand. Men det blir ikke fred å gå, nord melder mer:

Nord åpner altså med 1 ruter, og etter 1NT fra øst og 2 kløver - Stayman - fra vest sier nord 2 eller 3 ruter. Nå er det ikke så sikkert at 3NT er kontrakten, og flere par havnet i trumfkontrakter. Noen spilte 4 spar, andre var i 5 kløver. Men som det ofte er i parturnering var det kontrakten 3NT som var vinnende bridge.

Det er ni sikre stikk i grand med tre ess og seks kløverstikk. Siden nord har insistert på ruter kommer ruter ut mot østs 3NT. Vi som ser alle kortene vet at spar konge sitter i saks. Og pga. nords åpning blir det alt for feigt i parturnering og ta sine ni i frykt for at sparfinessen kanskje ryker og du drukner i ruterstikk.

Noen par spilte 5 kløver med elleve stikk, +400, og ett par noterte samme score, +400 i 3NT. Det ga kun 25% til Ø/V. De som fikk ti stikk i 3NT fikk ca. 65%, og tre par fikk tak i elleve stikk og noterte seg for nesten 90%. De elleve stikkene kan komme fordi nord kommer under et voldsomt press idet alle kløverstikkene tas, og han kan risikere å bli skvisinnspilt og måtte spille unna spar konge til slutt. Nord må jo holde tre spar, for hvis han går ned på kongen dobbel gir spar til knekten fulgt av esset fire sparstikk siden i så fall kongen faller under esset.

Vinnerparet fikk strø over middels da de spilte motspill mot 4 spar hvor det ble ti stikk.