Nybegynnersimultan

Forleden arrangerte NBF simultanturnering for nybegynnere. Det deltok spillere fra klubber over hele landet. Til topps på landsbasis gikk Johanne Svihus - Bjørn Johannessen (Nesodden) men storfine 69,6%.

Resultater finner du her. (det mangler visstnok fortsatt et par puljer)

Deltakerne har fått et hefte med en gjennomgang av spillene. Fra det tar vi med kommentarene til det aller siste spillet, et ikke alt for vanskelig spill kanskje, men med noen poeng både i meldinger og spilleføring.

 

//

MELDINGENE

Vest har ikke helt nok til en svake-2 åpning i spar så etter pass fra vest åpner nord med 1 hjerter. Øst bør melde inn 2 kløver, eller kanskje hoppe til 3 kløver. Et hopp til 3 kløver som innmelding er på samme måte som åpning med 3 kløver en sperremelding, under åpnings styrke og normalt syv-korts farge. Øst har kun seks kort i fargen, men en veldig god farge. Og å sperre gjør det ofte vanskelig for motparten, det er nettopp hensikten med sperremeldinger! Men «bok-meldingen» med østs kort er nok innmeldingen 2 kløver.

Syd vet ved å legge sammen det han vet om makkerens kort (åpningsstyrke) og egne kort at de har styrke nok til utgang til sammen. Han kan støtte hjerteren direkte med kun tre-korts, men hvis åpneren etter systemet kan ha kun fire kort i hjerter (noen bruker femkorts majoråpninger) kan syd i stedet svare 2 ruter. Ny farge som svar er kravmelding og på to-trinnet (2-over-1) lover det minst 10 HP og er ubegrenset oppad. Åpneren må derfor melde en gang til. Støttes hjerteren direkte må en huske på at å støtte til for eksempel 2 hjerter ikke er krav, det er kun en enkel høyning som viser 6-10 poeng. Og å støtte med hopp til 3 hjerter er utgangsinvitt som viser ca. 11-12. Hvis syd starter med å svare med ny farge, 2 ruter, vil nord melde hjerteren en gang til for å fortelle om ekstra lengde i fargen. Da kan syd avslutte med å melde utgangen 4 hjerter.

SPILLET

Det kan bli elleve stikk i 4 hjerter med riktig spill. Øst spiller ut en stor kløver og bør skynde seg å ta det andre kløverstikket også. Hvis hun ikke gjør det, kan spillefører få kastet en kløver hos nord i tredje runde spar. De to kløverstikkene er alt Ø/V bør få hvis spillefører kjenner igjen den muligheten denne ruterfargen gir. Etter å ha tatt ut motpartens trumf kan en ruterfinesse forsøkes. Det gjøres ved å spille ruter fra syd til knekten, eller spille ruter 10 (eller dame) fra syd og legge liten om ikke vest dekker med kongen. Dekker vest med kongen stikkes med ruter ess og det tapes ikke ruterstikk. Hvis vest legger liten legges liten fra nord også, og ruter konge blir sittende på mellomhånd – det kortet fiskes effektivt opp. Merk at om spillefører starter ruterspillingen fra nord må vest få ett stikk for ruter konge. Finesse som en mulighet for ett ekstra stikk er avhengig av at et nøkkelkortet i fargen, i dette tilfellet ruter konge sitter plassert foran, eller som vi sier i saks (her hos vest). De som avslutter turneringen med å spille 4 hjerter med elleve stikk bør være veldig fornøyde - godt meldt og spilt! Og de som sitter Ø/V, men som kanskje spiller mot noen som klarer elleve stikk i 4 hjerter bør ta det med fatning selv om de ikke får så mange turneringspoeng på spillet. De har i alle fall sett på god bridge og noe de kan lære av selv! Andre som ikke fikk full klaff i dette eller andre spill i turneringen bør ikke bekymre seg så mye. Bedre spilling og mer klaff i meldingene kommer med mer erfaring!

//

Det er interssant å se hva de i forskjellig grad ferske spillerne gjorde på spillene og sammenligne med kommentarene som var laget på forhånd. Her er hva som skjedde på spill 24:

Over halvparten av N/S-parene fant frem til 4 hjerter. De aller fleste av dem fikk elleve stikk og fikk for det et pent pluss-spill. Toppen gikk imidlertid til et par som spilte 3NT som N/S og fikk elleve stikk, +460. En morsom topp, men selvsagt er det feil kontrakt da Ø/V kan ta seks kløverstikk på direkten. Så det må være lov å si det er flaks, men flaks er det lov å ha i bridge! Og det var syd som spilte 3NT. Hvis nord hadde vært spillefører i grandkontrakt ville nok øst funnet kløverutspillet.  Siden vest ikke spilte kløver ut er det grunn til å tro at øst ikke hadde meldt fargen. Nyttig lærdom, for sånne farger bør man si fra om!