Ekspertpåspill

Idag søndag 19.2.23 spilles PRO-AM Auksjonsturneringen som er til inntekt for juniorbridge. Du finner alt av informasjon her. Der finnes også link for å kunne se på spillingen hvis du ikke deltar som auksjonsobjekt, eller har kjøpt deg en proff for dagen. Det går også an å delta for andre enn de makkerparene som ble dannet som følge av auksjonen.

Mens dette pågår spiller vi som er på den andre siden av kloden Gold Coast Congress i Australia. I helgen og mandag spilles OPEN PAIRS. I aller først spill kom en situasjon hvor et såkalt ekspertpåspill ble utført uten at det var nødvendig, men det kostet heller ingen ting. Det var imidlertid et par sekunder senere spillefører "stjal" sitt kontraktstikk av han som hadde utført ekspertpåspillet.

Varianten det snakkes om her kan være nyttig, men den utføres litt for automatisk av mange, og kan av og til koste stikk og. Varianten ser omtrent slik ut:

Makker (syd) spiller ut en liten hjerter mot østs grandkontrakt. Det heter jo høyt for makker, så å stikke med esset og spille damen tilbake går greit som oftest. Men det kan sitte slik:

Er det slik, og nord er den som har inntakene (hvis syd har stort sett ingenting utenom hjerteren) er det godt motspill å bruke damen i første stikk. Hvis spillefører stikker med kongen og nord er den som litt senere kommer inn spiller han esset og en til, og hjerterfargen gir overgang til syd så de får fatt i fire hjerterstikk. Hvis derimot nord vinner med esset og spiller damen kan øst lasjere, og idet nord senere kommer inn har han ikke flere hjerter - syd sitter og ser på sine to hjerterstikk som han aldri får for. 

Men øst kan lasjere også om nord legger damen i første stikk også, sier du?

Ja, det er riktig. Men det er temmelig farlig og blir fryktelig lang nese for øst om det sitter slik som dette, en sits som er langt i fra er umulig:

Her legger nord damen på liten hjerter i utspill, og om øst tror nord har utført "ekspertpåspillet" fra A-Q-x og lasjerer med kongen kommer hjerter gjennom i andre stikk og forsvaret tar de fem første stikkene - spillefører får ikke hjerterstikk i det hele tatt!

Som nevnt gjøres dette påspillet litt for automatisk av mange. Hvis den med A-Q-x ikke har noe inntak selv er det ofte bedre å gjøre det enkelt med å gå opp med esset med det samme og spille damen tilbake. Det gjør det hele soleklart for makker, og dessuten kan det en sjelden kan være slik at spillefører har singel konge også!

Her er spillet fra første runde i GOLD COAST 2023 (par):

Jeg (øst) spilte ut hjerter dame mot nords 3NT. Nord hadde åpnet med 1NT så den lange ruterfargen var skjult. 

På hjerter dame i utspill la vest liten - ekspertpåspillet - og nord stakk med kongen. Siden nord her hadde kongen dobbel var det ikke nødvendig å legge liten fra vest, for nord med dobbelton har ikke mulighet for å lasjere om esset spilles fulgt av damen, og vest beholder uansett en overgang til øst med den tredje hjerteren sin. Men om nord hadde hatt K-x-x og øst kun fire hjerter ville liten fra vest vært best slik at Ø/V kan få fatt i østs fjerde hjerter. 

Alt dette er i teorien irrellevant denne gangen, og spillet ble ikke avgjort i første stikk. Spillefører har kun det ene hjerterstikket, seks ruterstikk og og kløver ess = 8, altså en bet. Men så er det det med å være våken, og kanskje var det ikke så enkelt heller for vest da det i andre stikk ble spilt liten ruter til damen og liten spar fra syd. Husk vest ser ikke nords kort, og vet ikke om den lange ruterfargen. Vest har jo kontroll på kløveren også. Da vest la liten spar sa spillefører "ja, takk", han fikk "stjålet" seg ett sparstikk og forlangte raskt alle ruterstikkene og kløver ess - ni stikk totalt og vunnet utgang. Det ga 82% til N/S, mens om vest hadde føket opp med spar ess og spilt hjerter ess og mer hjerter ville det blitt en bet og 75% til Ø/V i stedet for usle 18%