Uvanlig stampemelding

Å stampe skjer som oftest når man har en fin trumftilpasning, bra fordeling og ellers ikke så sterke kort. Man melder over motpartens utgang (stamper) som en tror står i håp om at noen doblede bet blir billigere enn å måtte notere soneutgang i motparten kolonne. Det er selvsagt ikke alltid så lett å vite, kanskje står ikke motpartens utgang - det kalles "fantomstamp" (Phantom sacrifice). Dessuten kan det hende det noen ganger blir for mange bet og følgelig for kostbart å stampe.

Fra kampen om å holde seg i 1.divisjon tar vi med et spill til fra samme kamp som vi forleden fortalte om et fint skvisinnspill i motspill.

I dette spillet forekom en nokså uvanlig stampemelding.

Øst åpnet med 1 hjerter og Lasse Aaseng (Oslo 1) meldte inn 2 ruter. Det er nok en innmelding ikke alle er enige i faresonen, men han hadde i alle fall en hånd som ganske sannsynlig vil produsere mange stikk om makkeren melder mye i tro på at innmelderen har noe mer. Det er dessuten mindre fare for å bli doblet når man har en så lang og god farge enn man melder inn med for eksempel 11-12 poeng og kun femkorts farge og slikt, hender som mange melder inn nokså automatisk med.

Naturlig nok tenkte nord (Tom Johansen) at utgang måtte ha gode sjanser, og han sa 3NT direkte. Øst ville ikke gi seg og sa 4 kløver. Etter pass fra syd sa vest 4 hjerter. Nå ble plutselig nord ikke så sikker på om det var egen side eller Ø/V som hadde utgang. Øst har sikkert ti-elleve kort i de to fargene, og nord regner med at hjerter konge sitter i saks. N/S har neppe mange ruterstikk å hente i motspill. Så Johansen fant ut det kanskje ville være riktig å stampe i 4NT selv om N/S er i ugunstig sone! Han regnet med å gå en bet eller to, men kanskje udoblet, og det ville være greit om motparten faktisk har 4 hjerter i kortene. 

Det hadde de ikke, det blir ikke mer enn ni stikk i hjerterkontrakt. Det kan vel fort bli bare åtte og. 

Så dette var altså en mislykket stamp, en såkalt famtomstamp?

Nei, faktisk ikke. Det viste seg å ikke være en stampemelding i det hele tatt!

Kløver ess kom ut fulgt av skift til ruter dame. Johansen så det var bare åtte sikre stikk, og bestemte seg for å sette opp ett kløverstikk ved sett fra hans synsvinkel trolig gi bort til både kløver konge og knekt hos øst. Men da kløver knekt kom på fra vest (om han ikke dekker tieren blir det to kløverstikk til spillefører for Q-8) var ett stikk i fargen godspilt uten at Ø/V fikk beten med tre kløverstikk pluss hjerter ess. Da spar dame viste seg å sitte dobbel ble det tre stikk i den fargen og totalt ti stikk, 4NT meldt og vunnet. Da en desillusjonert motspiller forsaket seg ble det ett ekstra overstikk for kløver 2 i sluttpossen, elleve stikk og +660.

Sammen med 140 fra lagkameratenes 3 hjerter med ni stikk ga spillet 13 IMP til Oslo 1 som trengte poengene for å holde seg i toppserien. Det greide de til slutt, men med liten margin.