Hvem sa små mellomkort?

I en treningssesjon for bra spillere forleden forekom dette interessante og morsomme spillet:

 

Syd ble spillefører I 6 hjerter, og vest spilte ut spar konge til esset. Hva tenker du om mulighetene i denne fine slemmen?

Ruterfargen kan selvsagt sitte 3-2, og det er jo en bra sjanse bare det (68%). Da blir det kun ett ruterstikk til forsvaret. Men her er det muligheter selv om ruteren sitter 4-1, de tilsynelatende små mellomkortene i fargen er ikke så små som de ser ut!

Kortmønsteret her er typisk for eliminasjon og innspill. Det skal dog et trenet øye til for å se hvordan det slår ut med denne ruterkombinasjonen.

Spillefører vinner altså med spar ess. Trumfen blir tatt ut i to runder, og underveis elimineres sparen ved å trumfe to spar samt at de to kløverstikkene blir tatt. Da blir dette igjen:

Du mangler altså disse fem ruterne: Q-J-10-9-5.

Nå spilles ruter fra syd, og om vest legger femmeren tas finessen med syveren! Merk at om ruter sitter fordelt 3-2 må det avgis ett stikk i fargen uansett, så hvorfor ikke gi bort det stikket i fargens første runde i stedet for etter at A-K er spilt?

Poenget er at om ikke en motstander har alle de fire store uteværende ruterne (Q-J-10-9) vil denne varianten (etter å ha eliminert alt annet) løse fargen også om den sitter 4-1! Hvis en motspiller har Q-J-10-9 vinner han simpelthen første ruter og spiller ruter tilbake, og da må det bli en rutertaper til. Men om en motspiller har ruter 9, 10, J eller Q singel går det bra!

Slik så hele spillet ut:

Idet syd spilte liten ruter i innspillspossen og vest fulgte med femmeren la nord ruter 7. Øst vant litt overrasket stikket, men var innspilt. Tilbakespill av en sort farge er til dobbeltrenons, og da trumfes på den ene siden mens rutertaperen forsvinner fra den andre siden - tolv stikk!

Det eneste utspillet som beter 6 hjerter er ruter 5! Ruter 10 i utspill løser fargen nesten direkte for spillefører; liten fra nord, knekten kommer på fra øst og kongen vinner stikket. Senere spilles liten ruter mot K-7-x gjenværende. og vest blir sittende i mellom og får kun ett stikk med Q-9-5 gjenværende. Hvis han fra det legger femmeren er det safe å ta finesse med syveren. Ryker den finnesen sitter fargen 3-2, men her vinner syveren stikk. Og legger vest på ruter 9 (fra Q-9-5 gjenværende) dekkes med kongen, og etter det er kun damen større en spilleførers gjenværende rutere.

Men femmeren i utspill beter. Da får ikke spillefører til det der med å dukke rundt en ruter i den perfekte innspillsituasjonen. En spiller som hadde funnet det utspillet med KQJ i en annen farge tror jeg dog neppe du finner.

Hva om ruteren sitter annerledes (og 4-1)?

Selv om vest har denne ruteren (øst singel nier) og ikke spiller ut ruter, men legger i en stor en i innspillsposisjonen går det bra. Da kan spillefører la det kortet (for eksempel ruter 10) beholde stikket. Nieren kommer på, og i neste stikk må vest spille sort til dobbeltrenons, eller spille ruter fra QJ5, A-7-4 på bordet og K-8-6 hos syd. Samme hvilken kort vest spiller da løser fargen for spillefører. Hvis vest med den kombinasjonen følger med femmeren legges syveren fra nord, og øst vinner forbløffet stikk for ruter 9 bare for å innse at han er innspilt og må spille til dobbeltrenons! 

Hvis det med slik ruter i mot (og ikke ruterutspill), og det går liten ruter fra syd i innspillspossen som vest legger i en stor en, kan spillefører stikke med kongen også. Idet nieren singel kommer på fra øst (eller en hivlken som helst annen "stor" singelton", er det duket for et fint innspill mot vest med liten fra nord til åtteren fra K-8-6. Vest vinner stikket, men har i så fall kun igjen en stor ruter som han må spille unna til spillefører sakskombinasjon 7-2 mot K-6! 

Med denne ruteren ville kanskje vest spilt ut ruter, men det hadde nok blitt damen. Da går det liten fra nord, nieren kommer på og kongen vinner. Igjen kommer vests gjenværende rutere på mellomhånd senere, gjenværende J105 med K7x bak og syd har 8xx. Da er det safe med liten til syveren. Om vest setter i stor ruter ruter i den possen stikkes med kongen, og vest har bare en stor ruter igjen. Ett stikk til forsvaret!

Men med den sistnevnte kombinasjonen betes 6 hjerter med ruter 5 i utspill! Lykke til med å finne det utspillet fra Q-J-10-5! Fjerde høyeste, liksom...ha ha ha!

La os si det sitter slik:

Hvis vest ikke spiller ut ruter blir det også med denne sitsen greit å få det til i innspillsituasjonen. Alt er eliminert (se innspillsdiagrammet tidligere i artikkelen), trumf på begge sider, og spillefører starter ruterspillet med liten mot nord. Vest legger knekten som han får for! I neste stikk må han spille til dobbeltrenons og en rutertaper forsvinner.

Hva om øst stikker over knekten med damen?

Da er han innspilt og må spille ruter fra 10-9-5 (nord har A74 og syd K85) som løser fargen uten taper, eller sort farge til dobbeltrenons sim gir stjeling med ruteravkast.

Denne siste ruterkombinasjonen er kanskje den som lettest beter 6 hjerter med "riktig" utspill, for å spille ut ruter knekt - en singelton - er selvsagt et aktuelt utspill. Da er spillefører sjanseløs.

 

 

AUKSJONSTURNERINGEN - Auksjonsresultat og annen informasjon

MSIBT PRO-AM AUKSJONSTURNERING (online) skal spilles søndag 19.februar. 

Auksjonen av internasjonale og nasjonale toppspillere som den som bød høyest på får spille med i pro-am turneringen har pågått siden 28.januar og er når ferdig. Totalt kom det inn hele kr. 132.757!

Høyest bud kom på populære Zia Mahmood (kr. 12.500,-). Vi merker at 15-årige Nicolai Heiberg Evenstad også var et populært auksjonsobjekt og er høyt på den listen, han gikk for kr. 4.000,- Hele listen finner du her, og der finnes også annen informasjon om arrangementet. 

Etter hvor mye de forskjellige objektene gikk for blir de inndelt i puljer fra A (superfinale) til D. I pulje D kan for øvrig hvem som helst melde seg og delta på søndag.