Spill fra en treningskamp

Dagens tema og de to spillene du får fortalt er vel ikke for de mest erfarne ekspertene. Men for mer uerfarne spillere kan det være noen nyttige tips her.

Under en treningskamp forleden kom et par interessante spill som kanskje ikke er så vanskelige, men det er fort gjort å ikke få øye på vinnervariantene hvis man spiller for fort, og uten å tenke seg om.

Man snakker ofte om viktigheten av planlegging. Mange slurver der, og det er ikke så rart. Det er nemlig ofte vanskelig å planlegge hele spillet i detalj. Og forutsetningene kan jo forandre seg etter hvordan motspillet er, og det må av og til endres plan idet man får uventet informasjon om heldig eller uheldig sits. Likevel, det er ALLTID en god ide å tenke seg litt om før man setter i gang, og i alle fall ha en formening om hva man ønsker å satse på. Ikke sjelden skjer feilen i første stikk, eller tidlig i spillet. Husk også å følge med på mellomkortene som ikke sjelden kan vokse og bli betydningsfulle. 

Først får du et spørsmål som kan se ut som et "dustespørsmål": 


Hvordan bør denne fargen spilles?

Ja, du lurer kanskje på hva jeg vil med dette, men en sånn "uinteressant" tre-stikks kombinasjon kan faktisk spilles på flere måter. Og det kan ha avgjørende betydning!

Fargen kan brukes som flere inntak til den siden du behøver inntak. Hvis du behøver mange inntak til nord kan A-Q-10 gi tre inntak ved å stikke over syds honnører; 9'ern til 10'ern, senere knekten til damen og til slutt kongen til esset. Eller motsatt, du kan godt spille kongen først og stikke over med esset, osv. Du tar altså finnesser over din egen beholdning (!) for å få maksimalt med inntak til nord. Hvis du spiller nieren til damen (eller esset) først blir det kun to inntak til nord.

Hvis du derimot behøver mange inntak til syd kan fargen spilles slik at det blir bare en gang du havner hos nord (esset kan ikke stikkes over), og to inntak til syd, for eksempel ved å starte med esset, så stikke over damen med kongen, og senere stikke over tieren med knekten. I det spillet du nå skal få se var det viktig å kjenne igjen denne "uinteressante" fargens potensiale:


Syd er i 3 grand og får kløver dame i utspill. Øst bør stikke over den for ikke å blokkere, for hvis øst legger lavt lasjerer syd, og lasjerer igjen i andre stikk idet konge vinner stikk. Og da kan ikke øst spille mer kløver. Så øst legger på kongen over vests dame i stikk en. Syd lasjerer i tilfelle østs konge er singel, men det kommer en ny kløver. La oss si spillefører lasjerer en gang til. Den gode nyheten for spillefører at forsvaret ikke kan få mer enn tre kløverstikk siden fargen er fordelt 4-2.

Ruterfagen må utnyttes. Men for at spillefører skal kunne utnytte den for tre stikk med den sitsen her må det tas tre finesser i fargen. Først liten til finesse som ryker, så må det senere tas to finesser til siden øst har fire ruter. Følgelig behøves mange inntak til nords hånd.

Hvis øst hadde hatt en ruterhonnør, og en, to eller tre ruter ville ikke den tredje finessen vært nødvendig, men om øst har honnør fjerde eller femte må vi over til nord tre ganger. Inne på kløver ess spiller syd en spar som stikkes akkurat over hos nord (for eksempel kongen til esset), så ruter til knekten og kongen. Vest tar sitt kløverstikk og forsvaret har fire stikk. Idet spillefører kommer inn igjen spilles spar knekt til damen (eller nieren til tieren), så ruterfinesse som holder, og det tredje sparinntaket brukes til å komme seg over til nord for den siste ruterfinessen. Spillefører vinner 3+2-3-1= 9 stikk.


Nå er du plassert på østs plass:

Nord åpnet meldingene med 1 spar, øst sa 1 grand, og etter Stayman som ga negativt svar meldte vest 3 grand. Syd spiller ut spar 9.

Spilleplan?

Her er det viktig å være våken på mellomkortenes betydning. Spillefører har nemlig i denne settingen et MEGA-kort: spar 8!

Hvordan tror du sparen sitter?

Syd har nieren singel eller dobbel, og nord har K-10 femte eller sjette.


Hvis du legger lavt fra blindemann (vest) på utspillet vinner damen stikket, og nord blir sittende igjen med K-10 over vest sin knekt.

Nei, her skal du utnytte situasjonen, for den utspilte nieren og den informasjonen du har fra meldingene gjør at du har tre bombesikre sparstikk ved å dekke med knekten over syds nier. Se hva som da skjer:

Det går spar 9, knekt, konge og ess. Hvis ikke nord dekker med kongen over knekten vinner knekten stikket, og øst vil ha igjen A-Q over kongen - tre sparstikk til spillefører. Så nord dekker knekten med kongen. 

Hva er igjen etter spar 9, knekt, konge og ess?

Nord har da igjen 10-x-x-x og øst Q-8 som en perfekt saks over tieren. Utviklingen i stikk en gjør at østs gjenværende beholding Q-8 er like sterk som om han hadde hatt A-Q over nords konge!

Etter denne starten vinnes normalt 3 grand med 3+2+3+1 = ni stikk.