Jo Arne Ovesen og Ingunn Uran vant festivalpriser

SKEIDARPRISEN

Under Norsk Bridgefestival ble det kåret en festivalpris for beste spill, og en journalistpris til den som publiserte spillet. De prisene gikk henholdsvis til Jo Arne Ovesen og Ingunn Uran.  Ingunn spilte med Jo Arne og likte godt hva hun så da pris-spillet forekom. Det førte til at hun skrev en god artikkel som ble nominert for en mulig pris - og vant! Nyheten er publisert flere steder, men vi tar det med her i bloggen også hvor NBP sin pressemelding og Urans artikkel sakses.


God oversikt og fin spilleteknikk ga Ovesen Skeidarprisen

Norsk Bridge Presse (NBP) sin pressemelding: 

NBP har inngått et samarbeid med møbel- og interiørkjeden SKEIDAR som sponser årets pris med gavekort hos Skeidar til en verdi av kr. 3.000 til spiller og kr.1. 500 til journalist. Årets jury har bestått av Thor Erik Hoftaniska, Kristoffer Hegge og Knut Kjærnsrød (leder). Juryen har valgt å dele ut Skeidarprisen for beste spill på Norsk Bridgefestival 2019 til Jo-Arne Ovesen, journalist var Ingunn Uran. Spillet ble omtalt i bulletin nr. 3.

Juryens begrunnelse:

«Spillet er teknisk godt gjennomført og leder fram til en sluttposisjon som slett ikke er dagligdags kost for de aller fleste. Spillefører viser dessuten god oversikt ved å kreve resten med fem kort igjen. I tillegg har journalisten gjort en god jobb med rapporteringen.»

Her følger artikkelen skrevet av Ingunn Uran:

Generalsekretæren blir skvist

Av Ingunn Uran   

I runde 3 av NM Mix Par møtte vi generalsekretæren Allan Livgård med makker Maja Rom Anjer.

Etter sparinnmeldingen unngikk vi 4H som (nesten) alltid går beit. Sluttkontrakten 3NT var allerede et godt utgangspunkt for en solid pluss, men Jo Arne Ovesen så tidlig at Nord ville få det svært tungt da ruter 4 i utspillet indikerte at syd satt med lengde i spar og ruter. .

Ruter ut til K og spar10 tok seg av to første stikkene. På den andre runden spar kastet generalsekretæren ruter 9. Syd kunne brutt skvisen med å spille to ganger kløver, men det var ikke så lett å se så tidlig i spillet. Aktuelt ble fortsettelsen ny ruter som gikk til A mens bordet saket en liten hjerter.

Nå satte Ovesen seg godt til rette i stolen mens han skottet bort på generalsekretæren som vred seg litt der han satt.

Tredje runde spar måtte syd stikke, ellers godspilles bare et hjerter-stikk. Nå kom hjerter Q i skift og Kongen vant stikket i bordet. Kløver til K, spar Q og ruter Q ble innkassert.

Sluttposisjonen var følgende:


Hva skulle generalsekretæren i Nord kaste da ruterdame ble spilt fra hånden med avkast av en hjerter hos vest? Spillefører Jo-Arne Ovesen hadde oversikt, han la opp korta og claimet 11 stikk for +83.

Her er Ingunn Uran spillefører ved en annen anledning. I Drammen både spilte hun selv og var suksessfull journalist!

 

For vanskelig?

Dette spillet ble for vanskelig for meg under en turnering i Australia i forrige uke. Og det skal vel en litt for stor dose «double-dummy play» (åpne kort) for å løse denne oppgaven? For mange var det vanskelig å se den vinnende planen selv med åpne kort.

Når det meldes (for) hardt må det spilles godt, dette er et godt eksempel. Mange meldte lilleslem i spar som N/S etter at vest hadde sperret med 3 ruter, og øst støttet ruteren. 

Selv ble jeg spillefører i 6 spar som nord og fikk ruter 9 ut fra øst til esset. Så to runder trumf som viste at vest hadde en trumf og øst to trumf fra start.

Hvilke sjanser er det?

Vinnersjansen(e) er små må det medgis. Til N/S sitt forsvar kan sies at om en av dem hadde hatt hjerter 10 ville det vært en ren 50% sjanse, hjerterfinessen.

Her er det en hjertetaper selv om vest skulle ha kongen, mellomkortene er ikke gode nok. Jeg så en annen sjanse i hjerter, at øst hadde 10-9 dobbel. Det er langt fra umulig å finne hjerter konge tynt tredje hos vest siden han jo allerede hadde vist singelton spar.

Hva om vest har kongen singel i hjerter?

Da er det selvsagt best å legge ned hjerter ess. Men sitter vest med kongen singel har likevel øst en stopper i fargen med 10-9-6-4. Bare prøv selv. Øst kan etter hjerter ess som feller kongen hos vest dekke både åtteren og senere dekke syveren fra nord og vil til slutt vinne hjerterstikk for sekseren. Sannelig sjelden at en sekser er et nøkkelkort i en slem!

Om nord eller syd hadde hatt hjerter 6 (!) ville kongen singel i hjerter hos vest vært nok ved å legge ned esset og senere dobbelfiske østs 10-9-5-4. Det er imidlertid ikke særlig stor sjanse for singel konge hos vest heller, for da har vest singelton i begge majorfargene. Det ble derfor til at jeg dro hjerter dame i håp om å finne 10-9 dobbel hos øst. Etter det var det ingen mulighet for tolv stikk lenger siden det faktisk satt slik fra start:


Det beste hjerterspillet er altså slik det sitter å legge ned esset. Som sagt har øst fortsatt en stopper, og det ser ut til å måtte bli en taper i kløver også i tillegg til hjertertaperen. Men det går faktisk bra ved hjelp av et vakkert innspill.

La oss si spillefører etter to runder trumf spiller hjerter ess og her kommer altså kongen deisende fra vest. Så fortsettes med hjerter 7 eller 8 som øst dekker, og syd vinner med knekten. Syd sin lille ruter trumfes hos nord. Så innkasseres kløver ess. Deretter spilles resten av syd sine trumf, og før den siste ser det slik ut (kun N/S og øst sine kort er da interessante):


Dette sluttposisjonsdiagrammet er basert i at det har kommet kløver konge i utspill. Posisjonen blir den samme med ruter ut og den beskrevne spilleplanen (ned med hjerter ess osv...), bare med den forskjell at uten kløverhonnør i utspill har øst K-Q i kløver i firekorts-posisjonen. Det hjelper han ikke i det hele tatt.

På spar konge kastes en kløver fra nord. Øst må holde to hjerter. Han må altså kaste en kløverhonnør (hvis han har igjen K-Q), eller som her kaste kløver 7. Hvis han kaster hjerter blir det jo to hjerterstikk til spillefører. Øst er ferdig og moden for innspill.

Øst kaster altså i diagramsituasjonen en kløver og får så for sin nå single kløverhonnør før han må avslutte fra 10-6 i hjerter til spilleførers kombinerte saks, Q-5 hos syd og 7-3 hos nord. Spiller øst med to kort igjen hjerter 10 stikkes, og syveren står. Om øst spiller hjerter 6 legges lavt fra syd og nords syver gir stikk.

Som jeg spurte i overskriften: dette er vel litt for vanskelig (?), og kanskje heller ikke helt med oddsen (?) siden hjerteren må sitte akkurat slik, og øst må dessuten ha begge kløverhonnørene også for at det skal går bra. Jeg liker (etter å ha gått beit) å tro at 10-9 dobbel i hjerter hos øst er en større sjanse, men det hjelper ikke i regnskapet...Og for all del, det hadde vært vidunderlig å få hjem den for harde slemmen på denne måten.

Etter å ha bommet hjerterspillet så du ut til å bli to bet, for da kan det bli to hjertertapere. Men det ble i alle fall det samme innspillet (på et vis) mot øst for elleve stikk som faktisk var verd 2 IMP, -50,  mens spillefører i 6 spar ved det andre bordet gikk to bet (-100).