Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

For vanskelig?

Dette spillet ble for vanskelig for meg under en turnering i Australia i forrige uke. Og det skal vel en litt for stor dose «double-dummy play» (åpne kort) for å løse denne oppgaven? For mange var det vanskelig å se den vinnende planen selv med åpne kort.

Når det meldes (for) hardt må det spilles godt, dette er et godt eksempel. Mange meldte lilleslem i spar som N/S etter at vest hadde sperret med 3 ruter, og øst støttet ruteren. 

Selv ble jeg spillefører i 6 spar som nord og fikk ruter 9 ut fra øst til esset. Så to runder trumf som viste at vest hadde en trumf og øst to trumf fra start.

Hvilke sjanser er det?

Vinnersjansen(e) er små må det medgis. Til N/S sitt forsvar kan sies at om en av dem hadde hatt hjerter 10 ville det vært en ren 50% sjanse, hjerterfinessen.

Her er det en hjertetaper selv om vest skulle ha kongen, mellomkortene er ikke gode nok. Jeg så en annen sjanse i hjerter, at øst hadde 10-9 dobbel. Det er langt fra umulig å finne hjerter konge tynt tredje hos vest siden han jo allerede hadde vist singelton spar.

Hva om vest har kongen singel i hjerter?

Da er det selvsagt best å legge ned hjerter ess. Men sitter vest med kongen singel har likevel øst en stopper i fargen med 10-9-6-4. Bare prøv selv. Øst kan etter hjerter ess som feller kongen hos vest dekke både åtteren og senere dekke syveren fra nord og vil til slutt vinne hjerterstikk for sekseren. Sannelig sjelden at en sekser er et nøkkelkort i en slem!

Om nord eller syd hadde hatt hjerter 6 (!) ville kongen singel i hjerter hos vest vært nok ved å legge ned esset og senere dobbelfiske østs 10-9-5-4. Det er imidlertid ikke særlig stor sjanse for singel konge hos vest heller, for da har vest singelton i begge majorfargene. Det ble derfor til at jeg dro hjerter dame i håp om å finne 10-9 dobbel hos øst. Etter det var det ingen mulighet for tolv stikk lenger siden det faktisk satt slik fra start:


Det beste hjerterspillet er altså slik det sitter å legge ned esset. Som sagt har øst fortsatt en stopper, og det ser ut til å måtte bli en taper i kløver også i tillegg til hjertertaperen. Men det går faktisk bra ved hjelp av et vakkert innspill.

La oss si spillefører etter to runder trumf spiller hjerter ess og her kommer altså kongen deisende fra vest. Så fortsettes med hjerter 7 eller 8 som øst dekker, og syd vinner med knekten. Syd sin lille ruter trumfes hos nord. Så innkasseres kløver ess. Deretter spilles resten av syd sine trumf, og før den siste ser det slik ut (kun N/S og øst sine kort er da interessante):


Dette sluttposisjonsdiagrammet er basert i at det har kommet kløver konge i utspill. Posisjonen blir den samme med ruter ut og den beskrevne spilleplanen (ned med hjerter ess osv...), bare med den forskjell at uten kløverhonnør i utspill har øst K-Q i kløver i firekorts-posisjonen. Det hjelper han ikke i det hele tatt.

På spar konge kastes en kløver fra nord. Øst må holde to hjerter. Han må altså kaste en kløverhonnør (hvis han har igjen K-Q), eller som her kaste kløver 7. Hvis han kaster hjerter blir det jo to hjerterstikk til spillefører. Øst er ferdig og moden for innspill.

Øst kaster altså i diagramsituasjonen en kløver og får så for sin nå single kløverhonnør før han må avslutte fra 10-6 i hjerter til spilleførers kombinerte saks, Q-5 hos syd og 7-3 hos nord. Spiller øst med to kort igjen hjerter 10 stikkes, og syveren står. Om øst spiller hjerter 6 legges lavt fra syd og nords syver gir stikk.

Som jeg spurte i overskriften: dette er vel litt for vanskelig (?), og kanskje heller ikke helt med oddsen (?) siden hjerteren må sitte akkurat slik, og øst må dessuten ha begge kløverhonnørene også for at det skal går bra. Jeg liker (etter å ha gått beit) å tro at 10-9 dobbel i hjerter hos øst er en større sjanse, men det hjelper ikke i regnskapet...Og for all del, det hadde vært vidunderlig å få hjem den for harde slemmen på denne måten.

Etter å ha bommet hjerterspillet så du ut til å bli to bet, for da kan det bli to hjertertapere. Men det ble i alle fall det samme innspillet (på et vis) mot øst for elleve stikk som faktisk var verd 2 IMP, -50,  mens spillefører i 6 spar ved det andre bordet gikk to bet (-100).

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.