Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

DAGENS SPILL, fredag 27.mars

I forrige “Dagens spill” var temaet planlegging. I dag får du nok et spill hvor det handler om å tenke seg om før du setter i gang å spille.

Noen ganger ser kontrakter temmelig opplagte ut, det virker som om det handler om overstikk. Da er det fornuftig å være på vakt!

I parturnering er det ingen ting å si på om man forsøker å vinne så mange stikk som mulig, gjerne overstikk i kontrakten som spilles. Noen ganger gjør det at det blir bet i en kontrakt som kunne blitt vunnet, men hvis det er en normal kontrakt vil du i så fall være i samme båt som mange andre. Å ende opp med vunnet utgang akkurat kan av og til være ingenting å bli rik på, "alle" andre får flere stikk!

Safespilling kan ha noe for seg i parturnering også, men mest om du ser at dette er en kontrakt som vil gi veldig god score bare den vinnes, fordi mange andre sannsynligvis ikke har funnet samme, gode kontrakt.

I lagkamp er det mye mindre å tjene på ett ekstra stikk, det er mest om å gjøre å vinne kontrakten. Spesielt i utgang og slem, å sikre utgangs/slembonusen er det du bør tenke mest på.

Hva om?

Det er spørsmålet du må stille deg, og det er mulig skjev sits du må tenke på. Kan noe gjøres for å sikre seg kontrakten om det sitter uheldig for deg? Det spillet du får presentert i dag er fra en lagkamp.

DAGENS SPILL

Hvis man er optimistisk og suser på i denne kontrakten kan det godt bli elleve stikk. Andre runde spar trumfes, trumfen tas ut i tre runder (3-2 selvfølgelig), så spilles kløveren god. Senere går ruteren også, kanskje, og det blir ett overstikk.

Men så enkelt er det ikke alltid…

Merk at etter å ha stjålet i andre runde spar har øst kun fire trumf igjen. Hva om trumfen sitter 4-1? Da er det omtrent over, det blir bet, for spillefører kan ikke ta ut trumfen og presse ut kløver ess. Spillefører blir i så fall helt uten trumf, og idet de kommer inn kan de forsyne seg med et antall sparstikk – spillet har blitt et grandspill! 

Det du må forsøke å gardere deg mot er at trumfen sitter 4-1 som ikke er så usannsynlig, og hvis alt er ille kanskje ruterfinessen ryker også. Dvs. det sitter omtrent slik fra start:

Det er klart at N/S kunne vært med i meldingene her, og de har ni stikk i sparkontrakt. Men å stampe i ugunstig sone er ikke så fristende. Hvis det går for eksempel 1 hjerter – 3 hjerter som invitt kan selvsagt nord si 3 spar eller kanskje doble, men det er langt fra ufarlig å melde seg på så høyt med nord sine kort, spesielt siden vest sin invittmelding viste at Ø/V har størstedelen av honnørpoengene. Hvis N/S ikke har en bra tilpasning, kan det ble veldig dyrt i ugunstig sone, kanskje i doblet kontrakt på firetrinnet .

Tilbake til spilleføringen. Hvis du tenker på det med mulig skjev trumfsits og ser du kan bli «kort og rar» går det an å komme på vinnervarianten. Idet forsvaret spiller spar i andre stikk, kan spillefører la være å trumfe! I stedet kastes en ruter fra øst. Forsvaret har to stikk, men de kan ikke presse med spar lenger, for gjør de det kan spillefører trumfe hos vest og beholde lengden i trumf på hånden. Samme hva de spiller kan senere spillefører få tatt ut trumfen og beholde en trumf på hånden, så presses kløver ess ut. Med kun tre ruter igjen på hånden (en ble jo kastet i andre stikk) vil han så få kastet en ruter til på den fjerde kløveren og resten står. Det blir to spartapere (!) og en kløvertaper (0+5+2+3= 10 stikk).

Det eneste som kan gå galt med denne planen er at forsvaret etter to runder spar kanskje kan ta kløver ess og en stjeling (hvis det viser seg å være 5-1 sits i kløver), men det er for det første mindre sannsynlig enn 4-1 i trumf, og for det andre ville normalt motspillerne ha fått fatt i kløverstjeling etter første runde spar, eller direkte med kløver ut. Hvis syd har singelton kløver ville han nesten alltid ha spilt ut den mot hjerterkontrakt. Hvis nord har singel kløver ville han normalt ha stukket over første spar og skiftet til kløver mot det bordet (vest). Å kaste en ruter i andre stikk gir altså ikke noen 100% garanti, men det er klart beste spilleplan.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.