Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

BLINK I UTSPILLET PÅ BBO

På BBO spilles flere og flere mer eller mindre «alvorlige» turneringer, og spesielt serier for lag er populære. Det skjer over alt i verden, og de mest prestisjetunge er antagelig ALT turneringene, et tiltak som startet som et alternativ til avlyste mesterskap i USA pga. koronapandemien.

Det har vært arrangert fire slike ALT turneringer før det nå spilles ALT INVITATINAL MIXED som avsluttes fredag. Åtte mix-lag deltar og spiller en Round Robin før det blir semifinaler og finale. Dessverre deltar ingen norske spillere, men feltet er spekket av kjente navn. Som bulletinredaktør danske Christina Lund Madsen skrev i pre-bulletinen: «Det beste med det hele er at nå kan vi alle følge med på BBO og se på at de gjør feil!»!

Det er imidlertid forskjell på feil. Når det gjelder utspill er det ofte så tilfeldig at det sjelden kan kalles feil pom man bommer, eller dårlig/godt utspill når det for eksempel velges mellom to farger. Men det ene kan gi kanonspill og det andre føre til mange IMP i ut-kolonnen.

Som tidligere nevnt er det en god del mistenksomhet når det gjelder online bridge. Det er ikke uten grunn, og det er særdeles viktig at man får stoppet juksemakere da de ødelegger mye av gleden med å spille. Det har både i Norge og andre steder vært noen juksesaker. At dette medfører mye mistenksomhet medfører den negative effekten at det i sosiale media kommer mange mer eller mindre velbegrunnede beskyldninger, og de kommer i mange tilfeller litt for raskt. En må la de som styrer det hele (NBF i Norge) gjennomføre en skikkelig prosess i slike sensitive saker. At noen som normalt ikke er så gode spillere får full klaff i en enkelt turnering er ikke nok til å rope ulv. Det er når noen over tid treffer alt for godt og nærmest konsekvent med ulogiske avgjørelser at det må sees nærmere på. Kanskje benytter de seg av urettmessige informasjon som online spilling dessverre gjør det litt for enkelt å få fatt i.

Nedenfor får du en utspillsprøve fra en av kampene i mix-turneringen. Å treffe blinken der kan se ut som veldig heldig, og for noen kanskje mistenkelig, men det er god logikk bak det som ved første øyekast nesten ser ut som om utspillet er med åpne kort.

Ingen har sagt noe om «mistenkelig» i forhold til dette spillet som er hentet fra den gode bulletinen. Men tilskuere som er veldig mistenksomme og kanskje ikke klarer å se hele spillets poeng vil muligens heve et øyenbryn når de ser slikt. Følg resonnementet nedenunder så ser du at et så perfekt treff godt kan være pga. at det er veldig gjennomtenkt og logisk.

Østs 2 ruter viste kløverstøtte og bra kort, og vests 3 kløver minimum for innmeldingen 2 kløver.

Hva ville du spilt ut?

Selv om «longest and strongest» er en slags regel for utspill mot grandkontrakt har meldingene i dette tilfellet fortalt syd at det trolig for langvarig prosjekt for forsvaret å spille ut ruter. Før syd får etablert ruteren har Ø/V trolig nok stikk, for idet kløver ess blir slått vekk ligger det sannsynligvis fem kløverstikk hos blindemann. Makker må antagelig ha en av majorfargene og (minst) en honnør i fargen for at 3 grand skal kunne betes. Derfor må det antagelig angripes i en majorfarge, men hvilken?

Gary Donner spilte ut spar ess. For en blink det var!

Sandra Rimstedt (nord) la styrke på spar ess, og da spar 8 kom fra syd i andre stikk overlot den svenske damen stikket til øst. Det er helt nødvendig, for nord er jo helt uten inntak. Spillefører måtte angripe kløveren og håpe sparfargen satt fordelt 4-4 selv om alt tydet på at det ikke var tilfelle. Syd vant med kløver ess, og da han hadde en gylden sparfirer å spille som overgang til nord fikk forsvaret fatt i fire sparstikk i alt som sammen med kløver ess ga beten.

Hvis syd spiller ut liten spar er det ikke så enkelt for N/S å finne motspillet. Da må nord elegant legge liten i første stikk slik at N/S beholder overgang til sparstikkene med esset og en til idet syd er inne på kløver ess. Det er lett å si at det er riktig å la spillefører vinne første stikk etter liten spar ut fra syd når man ser alle kortene. Men nord vet ikke at syd har kløver ess, og å legge liten kan bli veldig galt om syd har spilt ut fra for eksempel A-J fjerde. Legges liten spar fra nord i første stikk - som altså er helt nødvendig her - kan det det godt hende spillefører etter å ha fått forært stikket for sin dame dobbel rasker sammen ni stikk mens forsvaret kunne tatt fem sparstikk med det samme.

Merk at med ruter ut er det enkelt å vinne 3 grand med minst ni stikk, 0+2+2+5=9.

Ved det andre bordet tenkte syd i samme baner som Donner, men der valgte han hjerterutspill. Da ble det ti stikk og 12 IMP ut for han som bommet i valget mellom majorfargene.

Er å treffe så midt i blinken helt tilfeldig i dette tilfellet?

Nei!

Det er nemlig en meget god grunn til å satse på spar ess i utspill, og ikke liten spar. Og det har ingenting å gjøre med den såkalte "regelen" spar ut i grand!

Esset i utspill gjorde det som nevnt enklere for forsvaret å finne det gode motspillet i fortsettelen, men det er en annen grunn til at ess-utspillet er glimrende. Resonnementet før utspillet tilsa at det er uklart hvilken majorfarge som er riktig å spille ut. Å spille ut spar ess gjør imidlertid at syd har en sjanse til, for han har fortsatt initiativet. Hvis det idet blindemann kommer opp og makker legger svakhet på utspillet kandet være klart at den fargen ikke er Ø/V sitt svake punkt. Da kan det skiftes til hjerter i andre stikk, og det kan være tidsnok så lenge syd har kløver ess i behold!

Syd vet godt at utspillet er et skudd i blinde, men å spille ut spar ess gjør at han har to skudd i magasinet!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.