Skien Open 2018

I Skien Open deltok 40 par. Til topps gikk Egil Hansen og Jørn Johansen fra Moss. 

Her er listen over de fem beste parene:

 

Hele resultatlisten med spilldiagram og det hele finner du her. 

Vi tar med et spill fra turneringen hvor det kanskje ikke var de som gjorde det riktige i meldingene som fikk best score?

Åpne, eller ikke åpne? Selv mener jeg det åpnes for ofte med 11 balanserte av de som spiller med vanlige, naturlige system. I Presisjon eller en annen variant av sterk-kløver har det mye mer for seg med tynne, aggressive åpninger, for da er intervallet mye mindre for åpningen (max 15 hp). Men med disse syd-kortene er det kanskje greit å åpne selv me naturlig system. Syd har to meget gode farger og hånden ser ut til å være verd 12 poeng for meg. Kaplan-Rubens Handevaluator sier dog at hånden er verd 11,55. 

Hvis syd åpner er det veldig vanskelig å unngå et slemforsøk slem idet nord etter hvert får vite at syd har trekorts sparstøtte. Slem i ruter vil ofte være bedre enn i spar når de har 5-4 tilpasning der. Men i ruterkontrakt må en av syds hjertere brukes til å kaste kløver, og da blir det kun igjen to hjerterstikk til sparavkast. Så 6 ruter avhenger av å unngå to sparstapere som i praksis er det samme for 6 spar. Slem er altså ikke bra nok til at den bør meldes om man VET kortene, men det gjør man jo ikke ved bordet...

To par meldte 6 spar. De var veldig heldige da sparen satt som den skulle, honnør-10 dobbelton foran A-J-9 så det ble en spartaper - tolv stikk og delt topp!

6 spar unngås vel normalt ved at makkerparet finner ut det mangler ett Key-Card samt at de heller ikke har trumf dame?

Å ende opp i 6 ruter er mer naturlig siden de ikke finner ut at det mangler ett nøkkelkort og spar dame. Den slemmen er en del bedre da det er visse tilleggsjanser for innspill for å unngå to spartapere etter å ha tatt ut trumfen og eliminert hjerter og kløver. Slik det satt føk 6 ruter hjem overalt hvor den ble meldt (6 av 20 bord). 

Vinnerparet stoppet fornuftig nok i 4 spar, men slik det satt ga det minus 2.