Turnering for nybegynnere - GØY OG LAV TERSKEL!

I februar arrangerer NBF en simultanturnering for nybegynnere. Alle klubber oppfordres til å arrangere denne landsomfattende turneringen, 18. eller 19. februar. De som arrangerer vil kostanadsfritt få tilsendt en arrangementspakke fra NBF. Den vil inneholde systemkort, premier og et hefte med gjennomgang av spillene som kan bli et slags studiehefte for de som ønsker å lære mer. Dessuten vil klubber som arrangerer denne turneringen for nybegynnere få arrangementsstøtte. Flere detaljer om dette finner du her.  

Det behøver ikke være mange par som deltar i noen klubber, men forhåpentligvis vil det på landsbasis blir en god del spillere som får sin første smak på det med å delta i turneringsbridge.  

Simultanturneringen er et ledd i en rekke tiltak for å senke terskelen for nybegynnere til å mestre overgangen fra kurs til klubb.

For de litt uerfarne (?)

Her er et spill som forekom under en treningsøkt for litt viderekomne spillere som trener flittig for å forbedre bridgen sin. Spillepoenget er en variant som forekommer i mange forkledninger, og ikke sjelden ser en at selv erfarne spillere overser dette poenget.

Du skal spille 4 hjerter som syd etter at motparten ikke har gitt lyd fra seg i meldingene. Vest spiller ut ruter konge. Øst legger styrke, og det fortsettes med ruter til østs ess og ruter tilbake til vests dame. Det er tre stikk til forsvaret - kanten som det heter - spillefører må ha resten. Vest skifter til spar som vinnes med esset. Hvilke muligheter er det?

Det er en åpenbar mulighet, kløverfargen kan være fordelt 3-3. Da står resten enkelt, men hva om kløveren sitter 4-2? 

Hvis nord hadde hatt fire trumf ville det vært enkelt om ikke trumfen (i så fall ni trumf til sammen) hadde vært fordelt 4-0. Etter to eller tre trumfunder som ville rensket ut Ø/V sine trumf kunne spillefører simpelthen tatt toppstikkene i kløver og trumfet syds fjerde kløver om nødvendig (4-2 eller 5-1 i kløver). Men her har nord kun tre trumf. Likevel, den tanken om å trumfe en kløver kan kanskje sette deg på sporet som fører til løsningen, om du da ikke allerede har sett den?

Hvis trumfen tas ut (den sitter 3-2) er det kun en sjanse, 3-3 i kløver. Men sitter den fargen 3-3 sitter den også 3-3 om du spiller kløver før alle motpartens trumf er tatt ut. Inne på spar ess i fjerde stikk tas kun to runder trumf (begge følger to ganger). Nå kan du la en motstander beholde den siste turmfen deres og prøve kløveren. Dette koster ikke noe i forhold til spilleplanen med å ta tre runder trumf, for om det ikke er igjen trumf hos nord må jo kløveren sitte 3-3. Og sitter den 3-3 sitter den 3-3 også mens en av motspillerne har en trumf igjen. Og hvis begge følger tre ganger kløver tas selvsagt den siste trumfen ut før den trettende kløveren gir stikk. Men å vente med tredje trumfrunde gir en ekstra sjanse. Selv om kløveren sitter 4-2 går det bra om den motstanderen som har fire kløver har den siste trumfen. Da vinnes kontrakten om kløveren sitter 3-3, men også om det for eksempel sitter slik:

Trumfes ut i tre runder blir det bet i dette spillet, spillefører må avgi ett stikk i kløver.

Hvis det tas to trumfunder, så tre store kløver blir det de altså de samme ti stikkene som med rett-frem planen med å ta ut tre runder trumf, hvis kløver sitter 3-3. Da tas den siste trumfen ut og resten står. Men etter kun to trumfrunder før kløver spilles får spillefører den hyggelige beskjeden i tredje kløverrunde, den som ikke følger farge kan ikke trumfe! Litt heldig, men en gratis ekstrasjanse - at den som stopper kløveren har den siste trumfen. Den fjerde kløveren trumfes med nords siste trumf mens øst følger farge - ti stikk.