SVINGSPILL

Vi starter 2023 med å ta med et sjeldent kostbart spill fra en lagkamp forleden. Det oppstod i dette spillet meldesituasjoner ved begge bord hvor meldestil og avtaler spiller en rolle, og hvor valget av melding kostet uvanlig mye.

Øst var giver og alle i sonen. Vest satt med disse kortene. 

Ved det ene bordet startet meldingene slik:

Ville du vurdert å melde mer nå som vest? 

Det er alt for vill gambling å si 4 spar. Husk nord meldte 3NT, så å la seg friste av den fine syvkortsfargen kan bli kostbart. 

Ved det ene bordet sa imidlertid vest 4 spar, og nord doblet før det gikk pass rundt. Øst hadde helt minimum og knapt nok det for sin åpning, men det ville neppe hjulpet mye med en to-tre verdiløse poeng i tillegg. 

Idet blindemann kom ned fikk spillefører i 4 spar doblet raskt en kledelig rødfarge i fjeset. N/S fikk fatt i tre stikk i minorfargene, ett hjerterstikk samt at nord etter hvert fikk tre trumfstikk. Det ga fire doblet sonebet, N/S + 1100, et supert resultat siden N/S ikke en gang kan vinne utgang. 

Ved det andre bordet passet øst i første hånd, og etter pass fra syd også klinket vest til med 4 spar. Da kan vel bare N/S doble den og det blir +1100 til N/S ved det bordet også, sier du? I så fall et litt uvanlig uavgjort spill hvor begge N/S-parene ikke vil være helt fornøyde ved sammenligningen av listene. Men er det opplagt at 4 spar doblet blir konktraten etter den starten? 

Nord har selvsagt lyst til å doble. Men hva betyr en slik dobling direkte over en sperremelding?

I moderne meldestil er en direkte dobling av en høy sperremelding mer opplysende enn straff. Man må nok doble også med kanonkort selv om ikke hånden er helt perfekt for opplysende dobling, men hvis den som dobler ikke er så sterk bør han i den stilen ha brukbar tilpasning til de umeldte fargene så det ikke går helt galt om makkeren tar ut. Den som svarer på en slik dobling kan passe ut doblingen med jevn hånd, men bør hvis doblingsstilen er slik bør det tas ut med fordeling og/eller lang farge, spesielt hvis han tror egen side kan vinne utgang og det kanskje ikke ser så gunstig å spille motspill mot motpartens kontrakt. 

Her kan jo nord passe på 4 spar hvis avtalen er ifølge de mer moderne stilen for dette, for nord liker dårlig å høre et uttak fra makkeren, spesielt om syd melder hjerter. Men passer nord går det pass rundt, og da får de +400 for fire udoblede bet. Det er egentlig ikke noe dårlig resultat siden N/S som nevnt normalt ikke vinner utgang i dette spillet. Men i denne kampen ville det kostet 12 IMP å spille mot 4 spar udoblet (-1100 og +400 gir -700). 

Nord doblet. Makkerparet nok ikke hadde noen klar avtale om hva som kan forventes av dobleren. For syd mente atagelig det var mer type opplysende og tok ut i 5 hjerter! Øst doblet, ganske sprekt egenlig, men det var gull for Ø/V slik kortene var. Å spille 5 hjerter doblet førte til den nevnte kledelige rødfargen i fjeset både for nord og syd som på ingen måte var enige om hvem som hadde skylden for dette. Kontrakten gikk hele fem doblede bet, Ø/V +1400. 

Den hyggelige dobbelscoren +2500 var verd 21 IMP.