Fordeler og ulemper

De aller fleste konvensjoner har sine fordeler, men også noen ulemper. De som hevder deres eget system og valg av konvensjoner er helt uten ulemper tar feil. Et spill fra gårsdagens EM-spilling foranlediget denne artikkelen, selv om det ikke nødvendigvis var konvensjonen sin feil at det gikk galt for enkelte. Det handlet nok mer om valg av videre meldinger.

En av de aller mest populære konvensjonene blant norske spillere er såkalt XYZ. For å unngå å få halve bridge-Norge på nakken skynder jeg meg å si at jeg er klar over at XYZ er en meget god og anvendelig konvensjon som nok ikke skal ha skylden for det som skjedde ved en rekke bord i EM.

XY er når åpneren gjenmelder 1 grand, mens XYZ forekommer i denne situasjonen:

Her kan øst melde 2 kløver som ber om 2 ruter, og så kan han passe hvis det er der han vil spille, eller melde noe som utgangsinvitt. Og 2 ruter brukes som krav til utgang. Den store fordelen er utgangsinvitten, spesielt om svarhånden har femkorts hjerterfarge. 

Hvis man ikke bruker XYZ vil 2 kløver etter tradisjonelle metoder være fjerde farge krav, for de fleste definert som utgangskrav. Akkurat i denne situasjonen (åpneren har fire spar og ruterfarge) er 2 kløver som krav litt mer fleksibelt enn XYZ, for det er lavere. Det gir åpneren litt bedre muligheter til å beskrive hånden sin:

 

Her kan (om 2 kløver er "gammeldags" fjerde farge krav) åpneren melde naturlig 2 ruter med fem- eller sekskorts farge, eller hoppe til 3 ruter for å vise en spesielt god farge. Hvis svarhånden "må" melde 2 ruter som utgangskrav (XYZ) over over 1 spar har ikke åpneren denne muligheten til å differensiere.

Om denne lille nyansen betyr så mye skal være usagt. XYZ-tilhengere vil sikkert si dette ikke er særlig relevant, og at det på ingen måte oppveier for fordelene med XYZ. Greit nok.

Spillet fra i går viste at urovekkende mange par fikk problemer nettopp etter denne starten, men som sagt, neppe pga. av hvilken konvensjon de spiller med. Spillet så slik ut: 

 

I Monaco-Israel (åpen klasse) fikk vi se at Helness-Helgemo for en gangs skyld feilet ganske grovt, de endte i 6 ruter med to ess borte. Israel fikk tak i essene, tapt spill. Meldingene startet som beskrevet, i andre melderunde sa øst 2 ruter som utgangskrav. Vest sa 3 ruter, og øst hoppet til 4 grand. Det var ikke Blackwood, men generell sleminvitt. Han sier han rett og slett er alt for sterk for 3 grand og tror fortsatt slem kan stå. Vest avsluttet med 6 ruter.

Monaco var ikke det eneste laget som meldte slem. Hele 16 Ø/V-par (av 36) i åpen klasse fikk problemer med å finne ut at det manglet to ess. Fem av dem vant dog sin slem da forsvaret hvis de tok ett ess måtte også ta det andre esset to essene med det samme for å få fatt i beten!

I dameklassen var åtte av 22 par i slem, fire av dem vant den. Norges damer ungikk slem, og 3NT med elleve stikk var uavgjort spill i deres kamp. I seniorklassen kom 8 par (av 24) for høyt, men også der vant halvparten av slemmelderne tolv stikk! Norges seniorer måtte tåle tapt spill da vårt Ø/V-par gikk bet i slem mens det ble spilt utgang ved det andre bordet. 

I Norges kamp mot England i åpen klasse fikk spillet et trist utfall. Brogeland-Lindqvist meldte etter læreboka. Det startet som for Helness-Helgemo med 2 ruter utgangskrav (XYZ) over åpnerens 1 spar i andre runde, og 3 ruter fra åpneren. Nå meldte øst (Lindqvist) 4 kløver som cuebid, og senere kunne han sjekke antall Key-Cards med 4 grand. Da han fant ut at det manglet to sa han 5 spar som Brogeland korrigerte til 5 grand. Godt meldt, og elleve stikk.

Ved det andre bordet kom topp-paret Gold-Bakhshi for høyt da de blåste ut i 6 grand. Syd spilte ut spar. Nå var det fryktelig enkelt for oss som så på, kløver tilbake og en bet. Så lett er det ikke ved bordet. Utspillet kunne sett fra nords synsvinkel ha vært unna spar konge, og i så fall har makkeren truffet blink! Det ble til at nord spilte spar tilbake, men da rasket Gold sammen tolv stikk på sekunder. Så til tross for at Norges Ø/V-par hadde gjort det riktige i meldingene tapte vi 13 IMP på spillet. Merk at spillefører hadde kun elleve stikk fra topp da han kom inn, men da hjerter satt 3-3 tok han resten (det var også en mulighet for hjerter-kløver skvis etter denne starten). Om 6 grand hadde blitt betet ville Norge vunnet 13 IMP i stedet, hele 26 IMP i sving i kampen Norge tapte med 21 IMP.

 

   .