TO SPILLEPRØVER

I en turnering forleden dukket det opp et spill med et poeng i spilleføringen som var omtrent som kopiert ut av en lærebok. Det var mange som ikke kjente igjen varianten.

Gjør du?


I de meldingene som her skisseres er vests 3 ruter etter syds innmelding 2 ruter såkalt «god-løft», dvs. minst utgangsinvitt med sparstøtte, og øst melder utgang.

Syd spiller ut ruter konge.

Spilleplan?

Det handler om å unngå at nord får komme inn slik at hjerter kommer gjennom, for hjerter ess befinner seg mest sannsynlig hos syd. Gullkortet her er ruter knekt som bør være nok til at en erfaren spiller kjenner igjen poenget. En god start er å stikke med ruter ess og spille ruter knekt med det samme, og på det kortet kastes en kløver fra øst! Etter den starten er det enkelt, kløveren kan godspilles og det blir elleve stikk.


Hvis spillefører overser poenget med å holde den farlige hånden (her nord som kan spille hjerter som er «drepende») ute av spillet tar han ut trumfen og spiller kløver. Nord kommer inn og hvis ikke han sover i timen og spiller ruter, men skifter til hjerter som er et ganske opplagt motspill, blir det tre hjertertapere.

Den elegante starten hvor ett ruterstikk gis bort – tilsynelatende unødvendig - er kun et bytte av stikk. N/S får ett stikk i ruter i stedet for det kløverstikket de ellers ville fått. Effekten er at spillefører har kontroll.

Vi tar med et lignende spill som forekom under en bridgefestival i Norge for endel år siden. Dette spillet er også som stjålet fra en lærebok, men det forekom altså i praksis.

Etter syds Michaels Cuebid (minst 5-5 i spar og en minorfarge) fant N/S en god stamp i gunstig sone. Ø/V valgte å satse på at 5 hjerter står.

Poenget er litt det samme som i det førstnevnte spillet. Nord må holdes utenfor, for om han kommer inn truer spar gjennom kongen kontrakten. De som vant med kløver ess og tok ut trumfen gikk bet i 5 hjerter siden nord fikk komme inn idet ruterfargen ble godspilt. Ett ruterstikk og to sparstikk til N/S ga en bet.

Her hjelper det selvsagt ikke om det stikkes med kløver ess og så senere spille kløver for å kaste ruter, for det stikket kan jo vinnes av nord med samme triste resultat for spillefører idet nord skifter til spar.

Løsningen er også her å gjøre et stikk-bytte, kløver-ruter. Men det kløverstikket N/S skal få i dette tilfellet er allerede i det første stikket hvor det er nødt til å bli syd som vinner stikket for den utspilte kongen. Spillefører skal altså lasjere den utspilte kløverkongen! Syd er fortsatt inne, spar konge gardert, og forsvaret kan ikke gjøre noe som helst for å true spillefører. Samme hva syd gjør i andre stikk kan senere en ruter kastes på kløver ess, og ruteren godspilles med en stjeling siden øst etter avkastet har igjen ruter konge dobbel. Spillefører tåler til og med at ruteren sitter 4-1 siden han i så fall kan trumfe to ruter to ganger og få godspilt den femte ruteren for ett sparavkast. Slik det sitter gir to godspilte ruterstikk to sparavkast og det blir hele tolv stikk om ikke syd tar for spar ess i andre stikk!