EKSTREME HÅNDTYPER

Av og til ser det ut som kordelingsmaskinen har blitt helt sprø, fordelingen i spillet er fullstendig vanvittig. Det hører med, i løpet av tusenvis av spill er det statistisk korrekt at det blir noen sånne hender. I praksis er slike spill vanskelig å melde, gjerne for begge sider, for det er ikke plass i systemet til å ha meldinger som beskriver sånne helt ekstreme hender. Dessuten er det veldig lite frekvent med slike helt vanvittige fordelinger, så å bruke særlig med tid til å gjøre avtaler for det er ikke hensiktsmessig. Og ofte er det skjev fordeling for flere rundt bordet, eller alle, og da blir det meldingsforløp med full fart hvor ingen med sikkerhet kan vite hva som er riktig.

Mange makkerpar har imidlertid noen «redskaper» for i alle fall å dekke enkelte håndtyper. En variant kom godt med i seriemesterskapet forleden da denne hånden dukket opp:

Hvordan ville du meldt denne hånden?

Når kortene er så spesielle gir det ingen mening å snakke om honnørpoeng. Nord har tolv stikk på engen hånd! Nord kan selvsagt åpne med 2 kløver – sterk, kunstig og for de fleste utgangskrav – og deretter melde fargene sine. Men det kommer ikke noe godt utav det, makkeren vil uansett ikke ha noen som helst sjanse til å se for seg at nord i praksis har lilleslem på egen hånd.

Hva er det nord er interessert i?

Svar: Om makker har spar ess. Hvis han har det kan nord melde storeslem, og det vil være veldig uheldig om den ikke står. Han må riktignok velge hjerter eller kløver som trumf, og velger da hjerter siden hjerterkontrakt gir høyere score enn kløverkontrakt.

Du kan selvsagt på en helsvart dag risikere at du etter hvert fastsetter hjerterkontrakt til 6 eller 7 hjerter og finner ut at makker er renons i hjerter og har noen kløvere, og så sitter hjerteren 5-1. Men det får så være, hvis du får vite at makker har spar ess melder du 7 hjerter! .

Løsningen er åpning med 4 grand som såkalt «spesfic ace ask» på dårlig norsk. Hånden er nesten skreddersydd for den konvensjonen. Å bruke den åpningen forutsetter helt spesielle kort, omtrent som disse, så konvensjonen forekommer omtrent en gang hvert lysår. Men da er den nyttig!

Svarene er at makkeren melder 5 kløver med null ess, 5 i en annen farge om han har esset i den fargen, 5 grand med to ess og 6 kløver med kløver ess. I dette tilfellet får du et overraskende svar siden syd viser to ess, og du kan melde storeslem.

Det er greit å si 7 hjerter, greit å si 7 grand som vel står omtrent like ofte som 7 hjerter. Det kan kanskje være bedre i trumfkontrakt (hjerter) hvis syd har noen hjertere og kun en eller ingen kløver, og den fargen sitter for eksempel 5-1. Da kan sidefargen kanskje trumfes god. Men det vet du ingen ting om, så jeg har sansen for å si 7 grand.

Lederparet på butleren i 2.divisjon, Hoftaniska-Charlsen meldte altså slik og kom i 7 hjerter. Andre sa 7 grand, men i lagkamp gir jo ikke forskjellen på 2220 og 2210 noe utslag. Et argument mot 7 hjerter er dog at det kan jo hende det kommer utspill til stjeling i sidefargen kløver, men å si 7 hjerter er ok. I parturnering eller Board-A-Match er jeg imidlertid sikker på at Hoftaniska ville sagt 7 grand.

I første- og andredivisjon samlet viser resultatene at mange hadde systemet i orden. Noe over halvparten meldte storeslem, halvparten av dem igjen 7 grand, mens resten var i lilleslem.

Her skal du få se en hånd som ikke var i nærheten så sterk, men minst like ekstrem:

Tretten røde kort - en sjeldenhet!

Spillet er fra en lagturnering forleden. Øst passer og det er din tur. Hva melder du?

Denne hånden er heller ikke beskrevet i noe system. Det nærmeste er vel for de som bruker 2 hjerteråpning som hjerter + en minor, men det er jo normalt 5-4 eller 5-5, ikke 6-7 fordeling!

Noen passet, men det byr meg i mot, med slikt tror jeg man må gå i gang å melde. Men hva?

Hånden er massiv hvis det finnes tilpasning, ganske håpløs om det ikke er ruter- eller hjertertilpasning hos makker. Å sperremelde i ruter er en mulighet, men det klarte ikke jeg å få meg til. Sperremelding i minorfarge er normalt ikke å anbefale med firekorts (!) sidefarge i major, og her har du sekskorts major! Åpning med svake 2 hjerter, eller 3 hjerter er en mulighet, men det også er ganske så sprøtt med tanke på at vi kan ha rutertilpasning, og makkeren vil aldri forstå at sperreåpneren i hjerter sitter med noe slikt som dette.

Selv valgte jeg til slutt å åpne med 1 hjerter. Oppsiden er at om makker har hjertertilpsning så kan det være jackpot, og hvis ikke var planen videre å ta ut makkers meldinger i ruter en rekke ganger…

Men meldingene fikk en heldig utvikling. Øst doblet, og makker svarte ikke uventet 1 spar. «Here we go, dette blir "ugly" tenkte jeg». Vest meldte 2 kløver, og da var det billig å få annonsert ruterfargen – 2 ruter. Øst sa 3 kløver, og makker overraskende 4 ruter – utgangsinvitt med ruterstøtte!

Dette startet sannelig overraskende bra, og selvsagt skal vi i utgang nå. Minst! Det kan godt stå slem og. Makker behøver bare ruter ess fjerde eller femte og singelton hjerter så har vi lilleslem i ruter. Men syd kan også ha noen topphonnører i spar og kløver, totalt 10-12 poeng og kanskje fire, eller fem små ruter. Og selv om han har ruter ess er det ikke utenkelig han har dobbelton hjerter og vi kan ha to rutertapere. Det er imidlertid temmelig pessimistisk, og vi må selvsagt må vi melde mer.

Jeg sa 5 ruter.

Da doblet øst og det gikk pass, pass til meg. Sjelden har jeg vært mer fristet til å redoble, for denne kontrakten står vel veldig ofte? Det kan dog være en dum bet noen ganger, og det er et annet ankepunkt mot redobler; hva om de plukker ut i 6 kløver? Da må jeg si 6 ruter, såklart, men det kan jo være en bet der. Jeg har åpnet, og har absolutt ingenting i motspill. Det kan godt stå et stort spill begge veier her, så min konklusjon var å passe og sannsynligvis ta en ganske fet pluss-score. Slik så hele spillet ut:

Joda, det ble forsåvidt en fin score, +950 for 5 ruter doblet med ett overstikk. Men er det nok? Det står jo i 6 ruter, så det kan godt hende man taper sånne spill.

I denne ganske store lagturneringen var to N/S-par i 6 ruter, merkelig nok ingen av dem doblet, og de noterte +1370. Ett av de parene spilte selvsagt mot mine lagkamerater og vi tapte 9 IMP på spillet. Hadde jeg redoblet og fått spille 5 ruter redoblet ville scoren blitt den nokså uvanlige +1400, 1 IMP inn!

Ett Ø/V-par doblet alt for tidlig og N/S fikk spille 3 ruter doblet med tolv stikk, +1270. Deretter var det en rekke på fem par som hadde +950, en haug med +620 i 5 ruter, og kun ett par spilte kløverkontrakt Ø/V. Merk at det står nedlegg i 6 kløver den andre veien!

Konklusjonen på spillet er altså at «par-score» som det kalles, dvs. den høyeste scoren som kan oppnås hvis alle rundt bordet gjør det riktige er +200 til N/S for en doblet bet mot Ø/V sin stamp i 7 kløver. N/S melder i en perfekt verden 6 ruter, og Ø/V stamper i 7 kløver! Det skal mye til at det skjer, se på øst sine kort, og det er ikke akkurat stampekort!