Stikkmaskiner i Kroatia

De norske spillerne som deltok i bridgefestivalen i Pula, Kroatia - og spesielt John Helge Herland og Jon Våge - var ikke beskjedne når det gjelder å ta stikk. Det ble spilt flere turneringer, både par, BAM og lag. Selvsagt rager seieren i lag som Herland-Våge var med å ta høyest.

Her er et morsomt spill fra parturingen hvor Våge fikk draget på det:

 

Våge (syd) oppvurderte syds gode 19-poenger til en 20-21 grand. Det var greit at makkren da tok en konservativ "view", han overførte til spar og foreslo kun 3 grand som ble kontrakten. Riktignok er ikke slem så dårlig, om kløverfinessen går bra er det svært gode sjanser. 

Det viser at syds kortvurdering var bra. Men 3 grand ble altså kontrakten, og svært få var i slem uansett da de fleste åpnet med 1 ruter.

Mot 3 grand spilte vest ut liten hjerter. Våge ba om kongen og spilte kløver fra nord. Øst la liten og tieren vant stikket. Da spilte han ruter til knekten og nok en kløver. Nå la øst liten, og det må sies å være en klar feil fordi øst kan se så sterke kort hos nord mot 20-21 hos den skjulte hånden, syd.

Våge vant nok et kløverstikk og det ville vært tretten enkle om både spar og ruter hadde gitt full uttelling. Som du ser sitter sparfargen 4-2, så det er fortsatt "kun" tolv stikk. Et lite forsvar for østs feil i det andre kløverstikket er at det kan han se ikke er tilfelle, sparfargen sitter ikke rundt. Men Våge hadde fått den hjelpen han trengte. Fortsettelsen ble halvmeteren med ruter, og før den siste så det slik ut:  

Sluttposisjonen er en tosidig skvis hvor motstanderne ikke blir skviset i det samme stikket.

Fra nord hadde Våge kvittet seg med en spar (han behøver ikke mer enn fire sparstik for å ta resten) og en kløver. Så kom den siste ruteren, og vest var i trøbbel. Han måtte holde fire spar og ble derfor nødt til å gå ned på singel hjerter knekt. Fra nord forsvant da kløver knekt. Øst kunne enten kaste en spar eller en kløver idet det siste ruterstikket ble tatt, han var fortsatt ikke så presset. Han valgte å kaste spar 9.

Da fulgte tre runder spar. På den første fulgte øst, og han kunne kaste kløver dame på den andre. Men idet det tredje sparstikket ble tatt  ble det et "pest eller kolera-valg" for øst, han måtte enten kaste kløver ess (da kaster syd hjerter 7 og tar de to siste med kløver konge og hjerter ess), eller holde kløver ess og gi opp en hjerter som ble hva han gjorde. Våge kvittet seg med kløver konge og kunne ta de to siste stikkene med hjerter ess og hjerter 7 siden den fargen på det tispunktet satt 1-1! (eller Våge kunne vunnet siste stikk for hjerter 2 om han hadde "husket og legge syveren i første stikk...?). Tretten stikk og en meget god score på spillet selv om noen få hadde meldt og vunnet slem.