Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

YEH BROS CUP - mirakelsits, men...

Fra fredag til søndag spilles YEH BROS ONLINE, en turnering for lag i Asia og South Pacific. Blant de 28 lagene deltar to fra Australia og to fra New Zealand, og makker Nick Jacob og jeg spiller på ett av dem. Det er en full Round Robin før det blir kvartfinale, semifinale og finale, og for dem som ikke går videre blir det en IMP-parturnering lørdag kveld og søndag. I denne turneringen er det av sikkerhetshensyn forbudt for bakspillere som tar bort en av mulighetene for uhumskheter, "self kibitzing" som mye tyder på at er mer omfattende i onlineturneringer enn mange har trodd. Hjemmesiden med resultater osv. er her.

I en av kampene fredag kveld fikk makker Nick en sjanse til å få hjem en hardmeldt utgang. Dog måtte det skje ved litt hjelp fra forsvaret. Han var den første til å påpeke at sjansen ble skuslet bort. Nick er alltid knallhard mot seg selv (for streng?) - en litt uvanlig egenskap blant bridgespillere.

Min nye makker Nick Jacob (31) - en ydmyk herremann

Vest (Nick) var i 4 hjerter etter at syd hadde hoppet inn med en svak 2 spar over min 1 kløver, og N/S hadde vært med til 3 spar.

Spar 4 kom ut til esset, og det så nokså mørkt ut med to rutertapere og sannsynligvis (minst) to kløvertapere. Den umiddelbare sjansen en kan håpe på er mirakelsitsen A-Q dobbel i kløver foran kongen som gjør at det blir kun en kløvertaper!

Spillefører startet med tre ganger trumf (nord hadde trekorts). Så tok han for spar konge og spilte ruter til damen og esset. Det kom ruter tilbake til nieren som krevde kongen, og syd fridde seg med ruter. Knekten ga ett avkast for kløver, men situasjonen var ekkel, for øst var inne. For å få spilt kløver mot kongen måtte han nå spille seg over til vest i trumf, og da hadde ikke øst flere trumf. Håpet var der fortsatt, nord kunne jo ha A-Q dobbel i kløver, og da blir det en kløvertaper og ti stikk. Men det satt slik:

Spillefører måtte tape to kløverstikk slik spillet hadde gått. Liten til kongen ble fulgt av liten kløver, og syd som kom inn på damen kunne fri seg med spar (det var ikke trumf igjen hos øst).

Å sette opp ruterstikk før kløver angripes er muligheten, og Nick ville kanskje fått til med sin plan om trumfen hadde vært fordelt 2-2. For her var det en annen mirakelsits i kløver som gjør at kontrakten kan vinnes om ikke N/S finner et skarpt motspill.

Spillefører må få godspilt ett ruterstikk for ett kløveravkast, så få til et innspill mot slutten. Ruter må altså angripes tidlig. Hvis det startes i andre stikk med ruter til damen og esset og nord spiller mer spar, ruter eller trumf går det bra. Det spilles liten trumf til knekten og damen, så ruter til nieren og kongen. Syd kan fri seg med ruter, og en kløver forsvinner fra vest. Så spilles trumfesset og trumf til tieren. Dette er igjen:

Vest er inne og spiller kløver. Nord må legge liten (hvis han tar for esset faller jo damen senere), og kongen vinner stikket. Så mer kløver og forsvarets to kløverstikk er frosset! Dette skjer fordi syd har eksakt Q-10 dobbel. Hvis han hadde hatt dame-liten kunne han avblokkert damen under kongen, og nord ville fått to stikk med A-10. Etter kløver konge spilles altså kløver til syds nå single dame, og syd må spille spar eller ruter til dobbeltrenons som stjeles hos øst mens vests siste kløver forsvinner!

Jada, dette kunne N/S unngått. Nord må idet han er inne på ruter ess spille liten kløver som trolig er det beste motspillet i den situasjonen med mange andre sitser og. Spillefører må opp med kongen for å ha en sjanse. Men idet han spiller mer ruter og syd kommer inn kan han ta av seg kløver dame og fri seg med en tredje runde ruter, og spillefører kan ikke unngå å tape ett stikk til i kløver. 

Best sjanse er det antagelig hvis spillefører i andre stikk går over på hjerter dame og spiller liten ruter derfra, til nieren om nord legger liten. Da får han det til, og for å unngå at det skjer må nord på ruter 2 fra vest hoppe på med esset og skifte til liten kløver.

Et vanskelig spill som kunne fått en vakker avslutning, men å si "sorry" tre-fire ganger, og "I  butchered it" er nok i overkant ydmykt av makker. Det er vel heller slik at om han hadde fått hjem 4 hjerter her så ville det vært "trylling".

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.