Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Vanskelig motspill

Dagens spill er fra en parturnering i helgen. Utspillet avgjorde en del her, og utspill er jo nokså tilfeldig av og til. Men hva flere valgte å satse på er nok ikke et bra utspill veldig ofte selv om det selvsagt kan være riktig. Selv med det for spillefører gunstige utspillet må det spilles godt, og spillefører må gjenkjenne varianten som oppstår. Med åpne kort kan dog denne utgangen betes.

Øst åpnet med 1 ruter og syd meldte inn 1 NT. Hva ville du meldt som vest i den situasjonen?

Å melde en farge på to-trinnet over motpartens grandinnmelding er ikke krav, det viser kun en langfarge og ønske om å kjempe med kontrakten. Den vanligste meldingen med gode kort er dobler, straffedobling. Men her har vest en veldig uvanlig hånd. Mange bruker 2 kløver som begge major her, på lignende måte som mot åpning 1 NT. Det kan kanskje fungere, og andre bruker 2 NT over motpartens 1NT som kunstig, tofarget hånd. Så her er det flere muligheter alt etter hvilke avtaler man har. 

Vest valgte å doble. Da hoppet nord til 3 kløver, sperremelding. Øst doblet som forslag til straff, og syd passet. Hva nå?

Vest meldte 4 hjerter, en praktisk melding. Det kan imidlertid være slik at 4 spar er kontrakten med vests kort, hvis for eksempel øst har singel eller renons i hjerter og firekorts spar. Men 4 hjerter ble det, og nord spilte ut spar 10. 

Hvordan spiller du?

Hvis utspillet er en singelton vil antagelig motparten ta to sparstjelinger i tillegg til spar ess og to minor ess - to bet. 

Hvis du legger liten spar og fargen ikke sitter 4-1 kommer syd til å legge liten fra AJx, og det blir atagelig etter hvert to spartapere i tillegg til de to minoressene. 

Men denne sparkombinasjonen gir en mulighet, hvis spillefører kjenner igjen varianten. På den utspilte spar 10 kan han legge kongen! Det får en god effekt i dette spillet hvor det så slik ut:

Hvis spillefører legger liten på utspillet følger syd med spar 3 og damen vinner stikket. Så tar spillefører fire runder trumf og spiller kløver til kongen. Syd stikker og er innspilt. Men han kan ta for ruter ess og spille kløver. Spillefører får to avkast på minorstikkene, men han blir hengende med to spar og taper to stikk til i den farge.

Det er klart at kløver til nieren ville fungert godt da den krever esset. Syd blir innspilt og må gi spillefører både for ruter konge og to kløverstikk som gir avkast for tre spar. Men dypfinessen i kløver er kanskje ikke så enkelt å få til, husk man ser ikke alle kortene!

Enklere blir det en bra vinnersjanse om spar konge legge på over den utspilte tieren. Da forvandles spilleførers spar til en ren finesse over knekten idet syd må ta for esset, og Ø/V har igjen Q-8-6-5 mot 9-4 og syd kun knekt-3.

I andre stikk skiter antagelig syd til trumf. Fire runder trumf tas, så spilles kløver til kongen. Nå er syd ferdig. Spiller han spar 3 får den løpe til nieren, og det blir elleve stikk siden vests ruter kan kastes på kløver dame. Hvis syd spiller kløver tilbake kastes ruteren hos vest, så spilles spar 9 som får løpe og det blir fem trekk. Syd må faktisk ta for ruter ess for å unngå at det skal bli elleve stikk! 

Men du ser kanskje at det burde bli en bet, i alle fall om det spilles motspill med åpne kort. Inne på spar ess over kongen i første stikk kan syd ta for ruter ess og kløver ess, så skifte til trumf. Da er det spillefører som blir innspilt og må gi bort et sparstikk, betestikket. 

Sparutspillet var ikke noe blinkskudd denne gangen. Men med en makker som har 15, 16 eller 17 poeng kan det godt fungere med dobbeltonutspill. Hvis grandmelderen har A-K i spar eller A-Q bak kongen, kan utspilleren få en stjeling.

Kløver knekt virker som det normale utspillet. Kommer det må syd også spille veldig godt imot for å bete utgangen. Han må vinne med kløver ess, ta for ruter ess og skifte til trumf. Da kan ikke spillefører unngå to spartapere da han må spille sparfargen selv fra hånden.  

 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.