Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Valg av utspill - et evig mareritt...

Å treffe riktig utspill er antagelig noe av det vanskeligste i bridge, i alle fall mest tilfeldige. Hva som viser seg å være riktig avhenger av en rekke ting, og svært ofte er det tilfeldig hvilke kort makker sitter med, en viktig honnør i den fargen, eller i en annen. Senere i motspillet ser man i alle fall 13 kort i tillegg til sine egne, og hvordan de første stikkene går gir nyttig informasjon.

Det er bare slik det er, utspill er «bingo» om man da ikke har helt opplagte utspill. Har man ikke har det nytter det ikke bare å se på egne kort. De aller beste bommer utspill de og, men treffer nok litt oftere enn andre. Det er fordi det av og til er mulig å danne seg et bilde av hvordan kortene ser ut basert i meldingene.

I en lagturnering forleden kom to utspillsprøver hvor det stod mange IMP på spill.

 

N/S spilte såkalt 2-over-1 hvor svar på to-trinnet er utgangskrav. Da er det vanlig å bruke det slik at åpnerens hopp i egen farge fastsetter trumfen, solid farge. Med vanlig lang farge og ekstra styrke, en hånd hvor man etter standard metoder må hoppe til 3 i major, kan man i 2-over-1 systemet melde kun 2 i majorfargen, for det er jo etablert utgangskrav allerede.

Hva spiller du ut mot 6 spar?

Alle fargene er muligens riktig, men jeg tror det er best å spille ut offensivt i umeldt farge. Det er fare for at nords ruterfarge vil gi nødvendige stikk for spillefører hvis vi er for sent ute. Så hjerter, eller kanskje kløver ser best ut?

Hva vet vi om hvordan det ser ut?

Nord har kontroll både i hjerter og kløver og bra kort siden han gikk rett i 4 NT. Uten kontroller i begge sidefargene ville han antagelig kontrollmeldt, det er jo på en måte det 3 spar betyr: «start cuebids». Vi vet vel også at det er sannsynlig makker har ett ess, for om de hadde hatt alle nøkkelkortene ville neppe nord sagt 6 spar over 5 spar da det i så fall kunne vært storeslem på gang.

Er ruterutspill et alternativ?

Nei, det er det ikke etter min mening. Det er alt for stor fare for at makker har noen verdier i den fargen, og kanskje ruterutspill ruller opp fargen for spillefører, for eksempel om makker har noe sånt som damen fjerde eller lignende, og spillefører rår over AJ10-femte mot kongen dobbel. Som sagt er alt dette «blindt», vi vet ikke noe med sikkerhet. Selv ville jeg trolig spilt ut en hjerter som kan være riktig om makker har for eksempel ruter konge og hjerter konge, og det er kanskje også en liten mulighet for at makker har noe sånt som A-J i hjerter bak nords konge? Det er selvsagt ingen garantier for noen ting, og til slutt må vi bare spille ut noe…

Jeg spilte med en talentfull juniorspiller, og han valgte å spille ut ruter 7. Det kunne vært fatalt. Slik så hele spillet ut:

Vi ser selvsagt at kløverutspill beter 6 spar direkte, men det er ikke mulig å vite det før utspillet!

Med hjerter ut vil spillefører i praksis også gå bet. Det er 6+2+3+0=11 stikk fra taket. Det er naturlig å vinne hjerterutspillet på hånden, spille en stor spar, så ruter dame, spille seg over på spar 10 og trumfe en ruter. Så tas den siste trumfen ut før det spilles hjerter til kongen og A-K i ruter. Hvis den fargen sitter 4-3, eller knekten dobbel, er det ett ekstra ruterstikk og tolv i alt. Hvis ikke kan fortsatt kløver ess sitte foran sett fra spilleførers synspunkt.

Med ruter ut er det på en måte det samme spillet, men ikke helt. Spillefører kan nemlig «sniffe» vinnende spilleplan pga. det litt uvanlige utspillet (mot slem), bordets farge. For hvem i all verden er det som spiller ut ruter fra for eksempel knekten tredje, fjerde i bordets farge? Det er ganske stor sjanse for at øst har ruter knekt! Satser spillefører på det vinnes ruterutspillet med damen, så spar ess, spar til tieren og ruter 9. Hvis øst dekker med ruter knekt stjeles høyt, trumfen tas ut og det er tolv stikk i alt med fire ruterstikk. Hvis øst ikke dekker kan spillefører backe opp sitt syn på saken og la nieren seile!

Merk at spillefører ikke kan ta de store ruterne først, for vest har igjen en trumf. Det går heller ikke å ta ut alle vests trumf først, for da blir det ett inntak for lite til å godspille og hente ruteren.

Spillefører fant ikke (eller så ikke) den vinnende spilleplanen. Han trumfet en ruter på hånden og da ruteren senere ikke ga uttelling prøvde han kløver mot kongen som siste sjanse. Vi slapp altså med skrekken etter et nokså tvilsomt ruterutspill, og fikk et godt spill for 6 spar med en bet.

Like etter var det min tur å spille ut mot slem:

Uvanlig meldingsforløp, for syds 3 kløver er vel ikke krav, og idet makkeren kun melder utgang skjer det sjelden at den som i forrige runde avga en limitert melding løfter til slem!

Hva vet vi her?

Ikke mye.

Makker har bra kort, men hvordan ser det hele ut?

Hjerter knekt kunne under andre omstendigheter vært et alternativt utspill, men her er det fire-fem hjerter hos nord. Det utspillet kan godt gjøre det enkelt for spillefører om makker har kongen dobbel i hjerter, eller singel, og med en del andre kombinasjoner i fargen.

Trumfutspill er et alternativt, men da kan det være for sent og vise seg vi kunne ha godspilt ett stikk og kommet inn før spillefører får godspilt sine stikk for avkast. Både spar og ruterutspill kan godt være riktig.

Hva velger du?

Å spille ut fra en ugardert honnør som ruter dame tredje kan ofte være feil. Det er imidlertid mye mer å si i favør slike utspill når vi har svake kort, for da er det større sjanse makker som har endel verdier har noe å hjelpe til med i den fargen. Jeg flippet mellom spar- og ruterutspill. Hvis spar er riktig, må makker ha veldig god spar. Hvis han har litt her og litt der, kan ruter ut være glimrende. For eksempel om han har ruter konge godspiller vi ett ruterstikk, og om makker da har en stopper i den fargen spillefører må godspille for ruteravkast har vi beten. Og det skal vel mye til at makker ikke har noe som helst i ruter?

Jeg spilte ut ruter 4.

Etter denne turneringen ga jeg dette utspillsproblemet til fem spillere av internasjonal klasse. Fire av dem spilte ut ruter, en spilte ut spar. Det beviser ikke mer enn at jeg var i bra selskap. Men utspillet var så «dumt» som det kunne være, nesten som et mareritt:

Med hjerter eller trumf ut blir det en bet. Spillefører kommer til å prøve rutersaksen siden han må bli kvitt en spartaper. Og rutersaksen er jo en god sjanse for han, «bad luck».

Med spar ut blir det i praksis to bet, for spillefører kommer nok til å forsøke rutersaksen. Da vinner forsvaret to sparstikk og for ruter dame.

Ruterutspill er det eneste som gir kontrakt, og med ruter ut fra meg tok spillet 1-2 sekunder. Spillefører la liten ruter fra nord, viste frem kortene og sa: "Tar ut trumfen, kaster senere en spar fra nord og gir dere ett stikk i spar".

Vel, selv om det er mulig jeg bare driver og forsvarer min kostbare utspillsbom så går det an å se disse to spillene som at vi vant en bøtte med IMP etter et dårlig og farlig utspill i det første, tapte en bøtte med IMP etter det som i alle fall kunne vært et godt utspill i det siste.

«Sånn går no dagan»

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.