Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

VELLYKKET MESTERTREFF!

Mestertreffen 2020 – fire turneringer mandag til torsdag – ble for første gang arrangert online. Den relativt nye plattformen RealBridge ble benyttet. I all hovedsak ble det vellykket.

Alle resultatene, spilldiagrammer, link til å gå gjennom hvordan spillene foregikk på alle bord (!), samt kommentarer vinner du her.

Mange er fornøyde med RealBridge og mener det er en forbedring i forhold til BBO, og det beste onlinetilbudet akkurat nå. Det er sikkert fortsatt muligheter for forbedringer, men mange sier at å spille på RealBridge føles nesten som «real bridge», altså ikke så ulikt sånn som det er om man sitter ved bordet og spiller.

Det hjelper på at de fire spillernes kamera brukes så du ser makker og motstanderne når du spiller, og at du kan snakke med dem. Alertering og forklaringer blir derfor gjort på samme måte som om man spiller ved bordet, «face to face». I finalekamper kan det brukes «screen-modus» hvor det blir nokså likt som å spille med skjermer hvor du ser kun en av motstanderne. Da alterteres egne meldinger, og begge motspillerne ser den forklaringen du gir, men ikke makkeren din. Akkurat det er faktisk litt bedre enn når det spilles med skjermer på vanlig måte hvor det alteres og forklares kun til den som sitter på egen side av skjermen. Siden begge får forklaringen når skjermmodus brukes på RealBridge minsker sjansen for at feil forklaring kan påvirke spillet og føre til tvister etterpå.

Selv har jeg forsøkt RealBridge litt og synes det gir en helt annen følelse enn i annen onlinebridge. Som generell skeptiker til online turneringsbridge – av forskjellige årsaker – må jeg nå innrømme at det ser ut som det er en utvikling i riktig retning. En kan i alle fall håpe. Mitt viktigste håp er likevel at vi snart kan komme oss gjennom denne covid-perioden og får tilbake «ekte bridge», ved bordet «face to face».

«Lay-out» på RealBridge, og hvordan det hele foregår der er litt uvant for alle som er vant med BBO. Det er naturlig at det tar litt tid til å venne seg til noe nytt. Selv om de fleste virker å være fornøyde var det noen som hadde tekniske problemer under mestertreffen, og det er alltid enkelte som klager og er skeptiske. Uansett er de tilbakemeldingene jeg har fått, og kommentarer jeg har sett i sosiale media osv. tydelig på veldig mange mener at å spille på RealBridge var en positiv opplevelse.

Norsk bridge har vært så heldig at en del av de vanlige mesterskapene, for eksempel bridgefestivalen var mulig å gjennomføre også i dette merkelige året. NBF skal ha ros for også nå mot slutten av covid-året å ha gjennomført fine turneringer til tross for at strenge restriksjoner i øyeblikket setter stopper for vanlige, store arrangement.

I mestertreffens fire turneringer deltok omtrent 100 par hver dag unntatt onsdag som hadde det laveste oppmøtet (70 par). En ekstra gratulasjon går til SIGURD ØSTEBØVIK som vant to av de fire turneringene.

På ett av spillene i torsdagens turnering ble det en feilanalyse i kommentarene jeg hadde laget på forhånd. Det var et interessant spill, og da jeg oppdaget feilen så jeg hvor lite det skulle til før spillet ville vært enda mer interessant. Slik så det ut:

Hvis syd (eller nord) havner i 3NT og får spar ut kan det ikke satses på ruteren. Hvis motparten slippes inn, går det galt siden øst allerede har godspilt fem sparstikk. Eneste sjanse er at kløverfinessen går, og siden det slik det sitter er fem kløverstikk med en direkte finesse og en gjentatt finesse er det syv stikk fra topp. Vellykket hjerterfinesse gir det åttende. Hvis hjerter konge hadde sittet singel eller dobbel foran ville det vært ni stikk.

Idet fem kløverstikk tas, blir øst satt under press. Han kan ikke kaste hjerter, da blir det vire hjerterstikk og ti i alt. Men han kan kaste to ruter og en spar, og forsvaret har kontroll på beten. Hvis øst også hadde hatt ruter ess ville han vært ferdig på fem ganger kløver, skviset sønder og sammen i tre farger.

Ved å bytte om noen få kort blir spillet enda mer interessant og som tatt ut av en avansert bridge bok om spilleteknikk.

I dette tilfellet kommer spar 6 ut. Øst må la syd vinne første stikk siden vest må ha en spar som forbindelse til øst om vest kommer inn på ruter ess. Etter å ha vunnet for spar konge tas kløverfinesse og det blir fem stikk i den fargen. På de tre kløveravkastene øst må gjøre kan han ikke kaste en hjerter, da blir det tre hjerterstikk og ni i alt. Øst må kvitte seg med en spar og to ruter. Syd må da for å vinne kaste tre ruter og tviholde på spar 9 som er et særdeles viktig kort. Så spilles hjerter til damen, og dette er igjen:

Hvis spillefører leser sitsen korrekt nå kan spar 9 spilles. Vest får aldri for ruter ess. Øst får fire sparstikk, og syd må kaste sine tre rutere. Med to kort igjen må øst spille hjerter fra K-10 til kombinert saks – ni stikk!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.