Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

VALG: Grand- eller utgang i majorfarge?

Fra sone-playoffen mellom Australia og New Zealand i helgen tar vi med et spill som handler om å velge mellom utgang i grand eller fargekontrakt i majorfarge med åtte trumf til sammen.

Hvis begge hender er balanserte, og makkerparet har 4-4 eller 5-3 tilpasning i en major, kan det godt være bedre å spille 3 grand enn 4 i major. Men det er aldri helt sikkert. Det kan være en svak stoppe i en farge, eller ingen stopper i det hele tatt så trumfkontrakt er bedre. På den annen side kan det være for mange tapere i majorkontrakten, og lettere å skrape sammen ni stikk i grand.

En ser ganske ofte eksperter bare melder 3NT med 4333 fordeling i stedet for å søke etter majorfarge med Stayman. I de to siste settene (av 6 x 16 spill) var det egentlig ikke så mange spill som kunne gi mye utslag. Så med en ganske grei ledelse i favør NZ ble det ikke veldig spennende. Dette spillet var ett av de få som kunne gitt utgangssving.

Øst passet. Hva ville du meldt om makker på syds plass åpner med 1NT som viser 12-14?

Du har 18 poeng, men helt flat fordeling så slem er nokså usannsynlig, Bør vi spille 4 hjerter hvis makker har fire kort i fargen?

Det kan være slik, men...

Jeg tror imidlertid jeg ville vurdert å melde 3NT, kanskje etter Puppet Stayman for å sjekke om makker har fem hjerter. I så fall er det helt sikkert greit å spille hjerterkontrakt med ni trumf, og kan velge å melde 3NT og "glemme" hjerteren om åpneren benekter fem hjerter. Det er dog ganske sikkert at 4 hjerter må stå med 4-4 og så mange HP til sammen. Det er oftere riktig å tenke på grandkontrakt i slike tilfeller hvis det er kun marginale verdier, ca. 25-26 til sammen, for det er da det som godt kan være lettere å skrape sammen til ni stikk, men ikke så lett å vinne ti stikk i trumfkontrakt. Hvis en av spillerne i makkerparet har en dobbelton kan det imidlertid være ett ekstra stikk i trumfkontrakt (en stjeling, ett ekstra trumfstikk).

Hvis det spilles med sterk NT åpner syd med 1 i minor, og nord svarer 1 hjerter. Syd støtter til 2 hjerter. Nå er det kanskje mulig for nord å tenke på slem, men en bør ha et apparat (2NT?) for å finne ut mer om åpnerens fordeling. Skulle han for eksempel ha singel kløver er det bra sjanser for slem. Idet syd viser minimum og balansert håbd bør det slå fra seg alle tanker om slem. Men de kan kanskje ende i 4 hjerter.

Mot oss meldte Australias Sartaj Hans-Peter Gill raskt 3NT etter svak NT-åpning. Der var det kun ni stikk til tross for at det har hele 30 HP til sammen, Australia +400.

Mine lagkamerater Peter Newell-Martin Reid endte i 4 hjerter etter svak NT fra syd og Stayman fra nord.

I majorutgangen ser det ut som om det kan være en taper i hver farge siden trumfen sitter skjevt. Den australske vest spilte ut trumf (!), et svært merkelig valg slik jeg ser det. Det gikk liten, tieren og syds konge. Reid fortsatte med en trumf til nord og da vest kastet en spar var det klart at det var en trumftaper. Plutselig ser det litt mørkt ut i utgang med 30 HP!

Reid fortsatte med kløver til damen og ruter til tieren. Ruter Q-J kunne vært velplassert en sjelden gang, men ruterspillet var mer for å legge opp til et innspill.

Øst stakk og skiftet til spar til vests nier og nords ess (vest burde nok lagt knekten eller damen for å gi spillefører en sjanse til å tro at sparfinesse med tieren kan virke). Spillefører tok de to ruterstikkene og dette var igjen:

Nå er det duket for innspill, og spillefører kan velge mellom flere varianter av innspill som virker. Han kan for eksempel ta det andre sparstikket og spille to ganger kløver. Øst kommer inn å må avslutte med trumf til saks, 9-8 hos syd og Q-7, eller han kan spille sin siste kløver. Gjør han det trumfes på den ene siden og spartaperen forsvinner fra den andre. Da tapes 0+1+1+1 = 3 stikk.

Eller spillefører kan ta sparstikket og spille to runder trumf til øst som må avslutte med kløver unna kongen til kombinert saks, J-9 hos nord og A-7 hos syd. Det tapes 1+1+1+0 = 3 stikk. Disse innspillene forutsetter at øst har dobbelton spar.

Reid valgte en tredje variant som kanskje er enda bedre, og førte til to innspill!

Han tok for spar konge og fortsatte med spar til vest (øst kastet kløver). Han kan nå spille spar, men det er til dobbeltrenons og det trumfes på den ene siden mens en kløver forsvinner fra den andre. Det blir ikke mer enn en taper i spar, en i trumf og en i ruter.

Vest spilte imidlertid kløver. Reid la nieren som ville krevd østs konge om vest har tieren, i så fall null kløvertaper. Her kunne imidlertid øst dekke nieren med kløver 10. Men da vant syd med esset og spilte mer kløver til østs konge. Avslutningen var trumf unna J-5 til saks, og det ble ikke trumftaper!

Kontrakten som var litt sårbar ble altså vunnet, +420 til New Zealand, og det var verd 1 IMP.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.