Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Tøffe tak

Dette spillet er fra søndagens spilling i Soloway Teams i Atlanta. Her var det voldsomt tøffe tak. Du kan prøve deg med vests kort.

Giver syd. Ø/V i sonen

Det var den samme starten på meldingsforløpet ved begge bord:

2 ruter fra syd etter østs dobling er en overføringsvariant og viser en god løft til 2 hjerter. Idet nord sier han ikke tror det står mer enn 2 hjerter går det to passer tilbake til vest. Ville du meldt noe nå?

Ved det andre bordet passet Versace i denne situasjonen, og 2 hjerter ble kontrakten.

Hampson meldte 3 ruter. Men det var ikke slutt med det. Nord passet på 3 ruter, og Greco på østs plass høynet til 4 ruter! Hva tror du han har nå?

Øst må ha en monsterhånd, han så jo at vest ikke meldte første gangen. Men kan det virkelig stå i utgang på fem-trinnet?

Vets dobbelton i spar er bra. Trumfen er ok. Hampson så vel litt på kløverkombinasjonen også, 10-9-8 kan være nyttig, kanskje mye bedre enn tre bitte små. Og det var sannelig korrekt. Hampson la på til 5 ruter!

Slik så hele spillet ut:

Ved det andre bordet spilte altså N/S 2 hjerter og fikk ni stikk. Mot Hampson sin 5 ruter spilte nord ut trumf. Ruter 9 vant første stikk. Hampson spilte i andre stikk liten spar fra bordet. Nord kom inn og spilte nok en trumf. Den ble vunnet hos øst, så vest beholdt A-Q i trumf så han kunne trumfe spartaperne høyt. Spar ess ble spilt, så spar til stjeling med ruter dame. Nord kastet en hjerter. Det blir verre for spillefører om nord kaster en kløver i det stikket. Inne hos vest ble kløver 10 spilt, nord dekket med kongen og esset vant stikket. Så den siste sparen stjålet med esset. Hvis nord hadde kastet kløver da den første sparstjelingen ble tatt, så enda en kløver nå i tillegg til at det var spilt en runde kløver ville spillefører vært i trøbbel siden nord plutselig ikke har flere kløver, og han har fortsatt en trumf. Hvordan komme seg over til øst for å ta ut nords siste trumf? Men nå var det for sent for forsvaret. Hampson kunne ta nok en kløverfinesse og notere elleve stikk, +600 og 12 IMP.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.