Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Spill fra seriehelgen

Vi tar med et par dramatiske spill fra den siste kampen i 1.divisjon.

I vår toppserie er nivået jevnt og høyt. Det er mye god bridge, men av og til går det galt også for dem som spiller på dette nivået, noe vårt første spill i dag forteller alt om.

Boye Brogeland og Espen Lindqvist er det ubestridte topp-paret av de norske parene som spiller mye internasjonalt. Når de sitter i flyten, og det er ikke sjelden, er det veldig tungt å spille mot dem. Her er et par spill hvor det meste gikk galt for motparten, og det var Tom Johansen og Lasse Aaseng som fikk juling i denne runden. Riktignok var det første eksempelet temmelig selvforskyldt, og et eksempel på hvor galt det kan gå om det bommes i Blackwood-situasjoner. Spillet førte til en av de største utbetalingene i helgen.

Syds 2NT-svar var Stenberg, utgangskrav med minst firekorts støtte, og nords 3 ruter var naturlig. Jeg vet ikke hva 3 hjerter og 3 spar var (kanskje 3 hjerter var spørsmål om singelton, eller 3 hjerter kun var hvilemelding og 3 spar kontrollmelding), men 4 ruter var antagelig (?) cuebid. Og da nord gikk i 4 NT og fikk ett eller fire Key-Cards gikk det fryktelig galt, for nord trodde åpenbart at syd hadde fire og satset på storeslem! Riktig melding ville vært 5 hjerter over 5 ruter, og da skal syd selvsagt melde videre om det er fire Key-Cards han har. 

En kan kanskje diskutere syd meldinger også. Jeg tror at et godt prinsipp er at den som melder Stenberg som oftest bør melde 4 i majorfargen neste gang om han har minimum for 2NT-svaret. Og det har syd, flat fordeling er det også. Men syd likte nok ruterhonnørene sine mot makkerens ruterfarge, og da syd viste interesse ble nord litt for ivrig med sin fordelingshånd. Idet nord meldte 4NT er spillet ødelagt allerede da det er en bet i 5 hjerter. Da trauet kom tilbake til Brogeland og nord hadde meldt 7 hjerter mente han at nok var nok, og doblet med sine to ess. Lite visste han at også makkeren hadde ett stikk! Storeslem meldt frivillig med kun to av fem Keycards er vel en liten rekord, og det kostet da også fortjent -800.

Sælensminde-Hauge stoppet i 4 hjerter og tok elleve stikk da forsvarets sparstikk forsvant etter spar knekt ut som fikk løpe til nords dame, +650 til N/S. Spillet ga dermed 16 IMP til lag Hauge.

I det neste spillet vi tar med var Johansen-Aaseng uheldige etter at Brogeland viste friske takter.

Med syd som giver og N/S i sonen hørte Brogeland syd åpne med svake-2 spar. Ville du meldt nå?

Slike 7-4 hender kan være enormt spillbare om det er tilpasning. Brogeland liker slike håndtyper, og her knallet han til med 4 hjerter på direkten! Meldingsforløpet fortsatte slik:

 

Til sammenligning kan fortelles at ved det andre bordet gikk meldingene 2 spar fra syd, 3 hjerter innmelding fra vest, 4 spar fra nord og dobler fra øst med pass rundt. 

Brogelands friske 4 hjerter-melding fungerte bedre da hele spillet så slik ut:

Hauges 4 spar doblet ved det andre bordet gikk en bet, N/S -200.

Ø/V hadde altså en enorm dobbeltilpasning i de røde fargene. I 5 hjerter som nord naturlig nok doblet var det elleve toppstikk, og da spillefører slapp med bare en trumftaper ble det sogar doblet overstikk, +750 til Ø/V, og 11 IMP til lag Hauge på deres vei mot gullmedaljer. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.