Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Spill fra NM Damepar

I damenes parmesterskap kom dette interessante spillet hvor mye ble avgjort av hvordan kortene satt hos motparten. Det var imidlertid noen interessante poeng både i spilleføringen og meldingene. Slikt er kostbart, men slike spill er enda verre om det hadde vært lagkamp.

Giver syd, Ø/V i sonen

Hvilken sluttkontrakt ville du likt å være i, og hvordan ville du og din makker meldt disse kortene?

Meldingene avhenger selvsagt av om motparten melder noe, og det kan godt hende i dette tilfellet hvor N/S er i gunstig sone. Men slem i hjerter er fint å være i, og det kan vel godt være en ganske brukbar storeslem også? Det er litt hardt med 7 hjerter. Men om hjerteren ordner seg (3-2 eller knekten singel) er det nesten is og brus om det spilles korrekt.

La oss si det kommer kløver ut mot hjerterkontrakt. Da stikkes opp med esset, så to ganger trumf hvis ikke knekten kommer på singel. Gjør den det må tieren brukes til å ta ut trumfen. Hvis knekten kommer på dobbel stoppes uttrumfingen et lite øyeblikket, en bør jobbe litt med sparfargen først. Det spilles spar ess og spar til kongen. Hvis begge følger kan en liten spar trumfes med tieren, og resten står, for sparen sitter enten 4-2 eller 3-3. Hvis begge følger med småtrumf i de to første trumfrundene stoppes også med uttrumfingen da det er gratis å se litt på sparfargen først. Sitter den skjevt sitter den skjevt etter du eventuelt har tatt ut trumfen og. Og sitter sparen jevnt går det fint å trumfe en spar siden begge følger. Å spille spar etter to trumfrunder gir imidlertid en ekstra sjanse. 

Etter to runder trumf spilles altså to store spar og en liten spar til stjeling om ikke spar knekt kommer på i andre sparrunde, da. Gjør den det tas simpelthen den tredje trumfen ut, og det «claimes», sparen står.

Å stjele en spar med østs tredje trumf, altså uten å ta den tredje trumfrunden, er godt spilt. Sitter sparen 3-3 gjør den det idet du stjeler også. Men du har en sjanse for at spar sitter 4-2 og at den med fire spar har den tredje trumfen og ikke kan stjele med knekten, for hun følger farge.

Hvis Ø/V får meldt i fred og finner hjertertilpasningen bør de finne ut at alle essene er på plass, og sannsynligvis også at øst har A-K i ruter (for eks. etter et spørsmål om spesifikk konge) er det ikke vanskelig å se for vest, hvis det er hun som spør, at her er det fort tretten stikk om majorfargene gir full uttelling. Alt i alt er det ganske brukbare sjanser for tretten stikk, men 6 hjerter er egentlig nok meldt.

De Ø/V-parene som var mest ambisiøse i meldingene gikk seg på en ufyselig sits:

Med så sur sits i spar kan det godt bli bet selv i lilleslem.

Merk at om nord spiller spar ut mot 6 hjerter bør det bli det enkelt. Spillefører bruker ikke esset, men drar nytte av favøren og slipper spareutspillet opp mot hånden, dvs. legger liten fra øst. Syd kan stjele, og forsvaret er kanskje litt happy ett lite sekund. Men den starten har egentlig hjulpet spillefører. Nå sitter nemlig trumfen 2-2, og spillefører har blitt kvitt en potensiell spartaper siden syds stjeling i første stikk gikk "på luft", ingen stor spar ble brukt av verken øst eller vest. Nå behøves kun å stjele en spar til med gjenværende KQ10x mot singel A etter å ha tatt ut trumfen i to runder.

Det er noen andre muligheter her som kun gjelder med åpne kort, eller om nord har avgitt et friskt svakt innhopp eller noe og fortalt om sparfargen, eller kanskje også om syd har vist begge minor. Ø/V har «alt» i spar utenom knekten og nieren, inklusive syveren og åtteren. Så det kan spilles spar 3 mot A-7 og legge syveren om nord legger liten. Og om nord legger i spar 9 har Ø/V tett spar etterpå bortsett fra knekten. Slik kan det bli kun en spartaper i grandkontrakt, og kun en stor spar å presse ut mot trumf i hjerterkontrakt senere om nord har brukt nieren. La oss si spar mot A-7, nieren fra nord og esset som blir stjålet av syd. Deretter sitter trumfen 2-2, og senere kan nords spar knekt presset ut mot trumf slik at åtteren står.

Scorene varierte selvsagt veldig på dette vanskelige spillet. Vinnerparet (Rom Anjer-Lindaas) satt mot 6NT som ser vanskelig ut, men syd kommer tidlig under et veldig press. Kontrakten ble vunnet, og -18 til vinnerne (-21 var bunn). Paret som ble nr. 2 (Chediak-Fonkalsrud) fikk +5 for å spille 4NT med tolv stikk, kun slått av de som fikk hjem slem. De som ble nr. 3 (Nyheim Øigaarden-Grude) var litt vel ambisiøse og meldte en sjanserik storeslem i grand. Den gikk to bet, -200 som ga -17.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.