Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Sperremeldinger

Amerikaneren Justin Lall (30) er en profesjonell bridgespiller som allerede har oppnådd en rekke flotte resultater. Han har også skrevet en del interessant om bridge. Mye av det han forfekter treffer midt i blinken for min brdgefilosofi, og han er en dyktig spaltist som jeg synes på en fin måte greier å gjøre det praktisk orientert og fokusere på det som er viktig.

 

Justin Lall sine artikler er nyttig stoff!

Nylig publiserte han en artikkel om sperremeldinger. Med tillatelse fra Justin publiseres her en versjon oversatt til norsk. Legg merke til at han snakker om at det er viktig å være aktiv, men at det må være med de riktige håndtypene. Det må være en passelig balanse i det hele! Legg også merke til at han omtrent ikke snakker om honnørpoeng i forbindelse med sperremeldinger.

 
SPERREMELDINGER

Å sperremelde titt og ofte er veldig viktig i moderne bridge. Meldingene er så nøyaktige nå til dags at hvis du lar dine motstandere melde i fred hele tiden vil de nesten alltid finne frem til riktig kontrakt. Ved å sperre tvinger du dem til å gjette, og dess mer de må gjette, dess ofter vil de tråkke feil!

Hvis det var så enkelt ville spillere sperremelde i hytt og pine med alle slags hender. Men dessverre er det ikke ufarlig for egen side å sperremelde, og det fargligste faktoren kan være din egen makker. Siden makker kan ha våknet opp med en god hånd og enten ønsker å sperre videre, eller melde egen utgang, må det være et konstruktivt element i sperremeldingen din. Også, hvis dine sperrmeldinger er for «ville» (for stor range) står du i fare for å bli doblet og gå mange, kostbare bet. «Such is life», kan man si om sånt skjer, men du vil helst unngå at det skjer for ofte. Et annet faremoment er at dine sperremeldinger kan hjelpe dine motstandere hvis de skal spille sluttkontrakten.

Husk, når du sperremelder er det ofte motparten som egentlig «eier» spillet, og dine sperremeldinger kan gi nyttig informasjon til spillefører!

Nøkkelen ligger i å finne en balanse mellom de konstruktive og destruktive elementene når det gjelder sperremeldinger og å vurdere oppsiden og nedsiden (tap-vinn vurdering). Det kan være vanskelig og krever gode vurderinger, men kommer nok også gjennom erfaring.

Det viktigste en sperremelding bør fortelle om er det offensive potensialet i hånden. Hvis makker ønsker å sperre videre bør det være fint. Hvis han med gode kort ønsker å melde utgang vår vei bør det være bra sjanser. Hvis motparten ønsker å straffedoble deg bør ikke det være fullstendig katastrofe fordi du har en hånd hvor det bør gå å få tak noen stikk, og de kan forhåpentligvis vinne en kontrakt. Hvis makker ønsker å straffedoble dem...vel, det gjør han på eget ansvar. En hånd med en potensielt stikkgivende lang farge er en god kandidat for en sperremelding.

Her er tre faktorer som bør være med å bestemme om hvordan en sperrehånd bør se ut:

• Håndens “renhet”. Er mine honnører i den lange fargen eller i mine korte farger? Har jeg noen “løse” verdier (som kan være motspillsverdier?

Eks.:

QJTxxx - x - Qxxx - xx er en ypperlig sperrehånd.

Men, Axxxxx - K - Jxx - Qxx er en “stygg” hand som er lite egnet for en sperremelding. Dess «renere» hånden er, dess mer er den egnet for å sperre med.

• Fargekvalitet. La oss si meldingene går 2S-(p)-p-(X), p-(p)-p. Du blir altså straffedoblet i 2 spar. Ville du heller hatt KQ5432 i spar, eller QJT876? Jeg ville definitivt foretrukket å ha den siste fargen. Den fargen gir stikkpotensiale selv om det det sitter skjevt, og også om makker løfter til utgang med massevis av kontroller og for eksempel singel trumf.

Fordeling. 6322 and 7222 kan være “the kiss of death”. Hvis du har 6-4 eller 7-4 er ditt stikkpotensiale mye større, og det er det antagelig for motparten også! Dette er en faktor som ofte er veldig «glemt» av mange spillere.

La meg avlive noen myter når jeg først er i gang. Renonser er ikke dårlig når man sperremelder (selv om det gi potensiellel motspillstikk også, stjelinger). En renons øker det offensive potensialet for din hånd. Side-ess er heller ikke så galt! Det er mye bedre enn for eksempel noen damer i sidefargene.

Legg merke til at jeg ikke har snakket om honnørpoeng. Honnørpoeng er nemlig irrelevant når det handler om sperremeldinger (hvis hånden inneholder mindre enn åpnings styrke). Betyr dette at jeg kan vurdere å sperremelde helt uten honnørpoeng? Ja, jeg vil faktisk vurdere det i første hånd i gunstig sone med for eks.

T98765 2 T932 52 er ikke noen dum 2S  åpning i gunstig! Jeg ville ikke gjort det i sonen siden spillestyrken med denne hånden er rett og slett for liten, men merk at hånden er bra på «renhet», ikke dårlig fargekvalitet, egentlig (sparfargen vil gi stikk!) og fordeling. Det har mye mer for seg å sperre med slikt enn for eksempel med esset femte i en farge og en del honnørpoeng

Når det gjelder femkorts farge og svake 2, vil jeg sjelden gjøre det annet enn av og til i tredje hand, og da kanskje hvis det er en veldig bra farge og 5431 fordeling, eller med 5-5 hender. Men med 5332 fordeling er sperremeldinger en tapende strategi etter min mening. Den fordelingen er for balansert, den gir ikke mye offensiv verdi. Men hvis du likevel ønsker å sperreåpne ofte med femkorts farger må makkeren din vite det slik at han ikke for ofte gjør feilvurderinger senere i meldingeforløpet.

Hvor stor spillestyrke er behøvelig for en sperreåpning i første eller andre hand?

Jeg følger ikke en 2-3-4 regel eller noe sånt. Mitt råd er: hvis det ser ut som en sperrehånd, sperremeld!

Det anbefales av meg at en 3 åpning bør inneholde omtrent ett stikk mer enn en 2 åpning (noen har dog den stilen at 2 åpninger er mer konstruktive, mens 3 åpninger er ren sperr). Som regel kan man si at en anbefalt 3 åpning bør innholde ett stikk mer enn en 2 åpning, og ofte dreier det seg om en trumf mer.

Jeg foreslår dessuten å følge dette rådet: Hvis en hånd er passelig for en 2 åpning i ugunstig sone så kan den som regel åpnes med 3 i gunstig sone. En annen måte å si det på er at en sperremelding i ugunstig bør inneholde ett stikk mer enn i gunstig sone. I lik sone får du bare bruke dine egne vurderinger..

Ingenting er perfekt. Hovedmålet med sperremeldinger å gjøre “livet” surt og vanskelig for motparten. Hvis dine leveregler for sperremeldinger er for rigide vil du bli for passiv og sperre for sjelden. Likevel, håndtypene du sperrer med må ha stikkpotensiale, og derfor dreier det seg altså ikke om 5332 hender!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.