Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Småkortenes betydning

For tiden pågår (onsdagskvelder) et nybegynnerkurs i regi av NBF på BBO. Der har vi de første kveldene fokusert på å lære spillerne det mest elementære med hensyn til stikktaking, og hvordan stikk blir til. Det gir ofte aha-opplevelser for ferske spillere når de oppdager at småkortene kan bli stikk, ikke bare ess, konger og damer.

Det spillet jeg i dag tar med blir nok litt for avansert for de aller ferskeste, og til og med mange erfarne spillere kan overse spillets poeng.

Under en kurskveld for litt mer erfarne spillere denne uken ble et spill som er sakset fra den gode bridgeskriventen Eddie Kantar brukt for å illustrere at man ikke må glemme å vurdere småkortenes verdi. Av og til er nøkkelen til suksess i spillet noen kort man kanskje ikke tenkte på sånn med det samme.

  

Syd er i 4 spar uten motmeldinger. Vest spiller ut kløver 10 til damen og østs konge. Derfra kommer hjerter dame tilbake. Det kan se ut som om det blir to hjertertapere slik at kontrakten er avhengig av ruterfinessen. Men det er kun om du ikke har fått med deg hvordan nords "små" kløver har vokset verdi. Ø/V har nå igjen kun esset og nieren i kløver, og det bør spillefører utnytte. Det han bør gjøre er helt gratis!

Hjerterskiftet vinnes med esset, så uttrumfing i to runder siden trumfen viste seg å sitte 2-2. Inne på bordet spilles kløver knekt. Øst må dekke, og syd trumfer. Så over til nord igjen i ruter og kløver 7. Den får seile til vests tier mens en hjerter kastes fra syd. Nå kan de ta ett stikk i hjerter, forsvarets tredje stikk, men deretter vil spillefører kunne kaste en ruter på den godspilte kløver 6 slik at ruterfinessen ikke må tas  - ti stikk.  

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.