Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

SPILL FRA ALT INVITATIONAL IV

Mandag startet nok en invitasjonsturnering for lag, ALT INVITATIONAL IV som spilles på BBO. Den er organisert av nettstedene bid72, bridge24 og netbridge.online. Det deltar åtte lag som skal spille alle mot alle før det blir sluttspill.

Thor Erik Hoftaniska og Thomas Charlsen er med i ATL-turnering igjen på lag De Botton. Også Geir Helgemo deltar denne gangen. Han spiller med franske Cedric Lorenzini. På laget deres deltar også Jeff Meckstroth som også har fransk makker, Thomas Bessis.

Det er med en haug med kjente toppspillere i turneringen som nok vil tiltrekke seg mange tilskuere.

I andre runde var det jevnt mellom lag STREET og DE BOTTON før Arthur Malinowski fikk hjem en slem på en småpen måte.

Vest (Zatorski) spilte ut trumf. Det kan være riktig med trumfutspill når man har verdier her og der. Selv er jeg ess-utspiller mot slem, selv om det innrømmes at det langt ifra er riktig alltid.

Det ser ut som om det er bet i slemmen, og det er det i teorien med denne sitsen imot. De må få for kløver ess, og det er en en rutertaper som ikke kan forsvinne. Men det er altså i teorien, i praksis kan mye forskjellig skje!

Arthur vant trumfutspillet og spilte hjerter til esset og stjal en hjerter. Første sjanse er at K-Q sitter tredje i den fargen så knekten kan godspilles og gi avkast for en ruter fra syd. Slik satt det ikke. Den annen mulighet er at fem hjerter sitter sammen med fire ruter slik at det kan bli en skvis, og det kan også hende at Q-J sitter dobbel i ruter, eller honnør singel hos vest slik at esset kan felle den fulgt av finesse med ruter 10.

Etter å ha stjålet en hjerter spilte Arthur kløver 10 fra hånden. Da vest la liten vant damen stikket, og selv om vests kløverstikk ikke forsvinner var nå kontrakten faktisk mulig å vinne. Det ville kanskje vært enda bedre å spille kløver i andre stikk, for etter denne starten burde kanksje vest sett hva som var i ferd med å skje? En eliminasjon og et mulig innspill truer, og å hoppe på med kløver ess og fri seg med kløver, trumf eller hjerter ville gitt en bet. Idet vest altså lå unna med kløver ess var nord inne og spilte nok en hjerter som ble stjålet høyt før en trumf til bordet ble fulgt av stjeling av den fjerde hjerteren. Dette var igjen:

I denne situasjonen kunne spillefører vunnet ved å fri seg med kløver slik ruteren satt fordelt. Vest kommer i så fall inn og må spille til dobbeltrenons som gir stjeling hos nord med avkast av en ruter fra syd, eller spille ruter. Siden vest har honnør dobbel løser han fargen for spillefører både ved å spille ruter knekt og liten. På liten fra vest legges liten fra nord, og øst må på med damen om ikke tieren skal vinne stikket. Syd stikker østs dame, og deretter kommer knekten på slik at tieren står. Om vest skifter til ruter knekt vinner nord med esset og finessen med syds tier kan tas. Det innspillet forutsetter at vest har honnør dobbel i ruter, og derfor er det bedre å gjøre som Malinowski gjorde i diagramsituasjonen. Han tok for ess-konge i ruter før han fridde seg med kløver. Da fungerer innspillet om vest har dobbelton ruter, også om han har to små. Vest kom inn på kløver ess og hadde kun kløver igjen. Kløverspill fra han til dobbeltrenons ble trumfet hos nord mens syds rutertaper forsvant, +1430.

Ved det andre bordet meldte også N/S 6 spar, men der spilte Jason Hackett ut kløver ess, og det ble en bet. Spillet ga 17 IMP til lag DE BOTTON som vant kampen med 15 IMP.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.