Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Rundspilt

I en kamp i RealBridge Online Lag på søndag vant Snåsa BK sin kamp mot lag Dag Tores, men i det spillet du her får presentert ble Snåsa rundspilt ved begge bord. 

Mot Ivar Berg (øst) og Jørn Aril Ringseth satt Ingunn Uran (syd) og Anne Bi Fossum. Øst åpnet med 1 ruter, og Uran meldte inn 1 hjerter. Vest doblet (spar), og Fossum sa 1 grand. Da øst meldte 2 spar likte syd kortene sine og meldte nokså hardt 3 hjerter som nord la på til utgang.

Fra vest kom ruter 4 i utspill til liten og østs konge. Hvordan bør han tenke nå? Husk han ser kun sine egne kort og blindemann sine. Selv har han to stikk til i tillegg til det ruterstikket han har fått, så de behøver ett stikk til for å bete utgangen. 

Forsvarets sparstikk må tas, hvis ikke forsvinner syds single spar på ruter. Berg tok for spar ess, men det var akkurat den hjelpen Uran trengte. Etter spar ess kom ruter fra øst til damen. Så trumf til knekten og esset fulgt av nok en ruter til esset idet en kløver forsvant fra syd. Uran stjal nå en spar og tok alle hjerterstikkene. Før den siste hjerteren så det slik ut:

På hjerter 4 er vest skviset sønder og sammen. Hvis han kaster spar konge gir damen stikk, og derfor må han kaste kløver. Da tok spillefører tre kløverstikk siden den fargen til slutt satt 2-2. 

Feilen i motspillet skjedde i andre stikk. Det er kanskje ikke så lett å se, men i etterpåkloksskapens lys kan man vel si det er mulig. For forsvaret må få ettstikk i kløver for å bete denne utgangen. Og øst ser at om syd har kløver konge som er sannsynlig er vest alene om å holde den fargen. Øst må spille spar, men om han ser fremover i spillet kan han komme på å spille liten spar til vests konge. Da er spillet over, ingen skvis oppstår fordi øst holder sparen og vest kløveren. 

"Der vart vi rundepela, for sikkerhets skyld ved begge bord", avsluttet Berg samtalen med. 

Ved det andre bordet åpnet Jan Tore Røseng med 1NT. Syd meldte inn 2 ruter som viste en major, og etter pass fra Dag Tore Røseng sa nord 2 hjerter. Etter to passer doblet vest opplysende, og øst sa 2 spar. To passer til fulgte før nord konkurrerte med 3 hjerter. Dermed ble nord spillefører ved det bordet, men altså i delkontrakt. 

Øst hadde et ufyselig utspill. Han valgte kløver dame. For nord så det ut som utspill fra dame-knekt. Han vant første stikk med kløver ess og spilte liten hjerter til damen som stod, så hjerter til knekten og esset. Fra øst kom nok en kløver, og spillefører tok finessen. Vest vant for kløver knekt og ga øst en kløverstjeling. Dermed hadde Ø/V tre stikk, og de fikk senere også for ruter konge og ett sparstikk - en bet. Dermed ble det altså bet i delkontrakt ved det bordet i et spill hvor Uran snellet hjem utgang ved det andre bordet - 10 IMP!  

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.