Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

OPPPPS... (mest for de ferske?)

Spilleprøve

Du skal spille 3NT som syd og får spar 6 (fjerde høyeste) i utspill fra vest.

Spilleplan?

Dette er ikke et vanskelig problem, men likevel er det fort gjort å gå i baret hvis man er for rask på labben. Det er et sånt spill hvor det opplagte er lettere å se når en får det presentert slik som dette, eller på et stykke papir. Ved bordet kan det gå galt om man er uoppmerksom et par sekunder.

Se på sparfargen isolert sett:

Hva virker veldig naturlig å gjøre når du er så «heldig» og få spar spilt fra venstre og rår over en slik farge?

Slippe sparen opp mot hånda så du får tre sparstikk, selvsagt.

Men...

Gunstige utspill for spillefører kan være en felle, for ikke sjelden skjer det at han ser kun på den utspilte fargen og glemmer hele spillet før han legger et kort fra blindemann i første stikk.

Du har kanskje sett det, hvis du legger liten spar fra nord går det helt galt. Øst kommer på med spar dame, og nå er kontrakten allerede spilt bort. Spar ess bli slått vekk. Knekten står riktignok, men nords konge blokkerer, og syd har blitt helt uten inntak.

Etter å ha lagt liten fra nord på utspillet, damen og syds ess, og deretter perfekt motspill som er at øst ligger unna eksakt en gang med ruter ess og tar den neste ruteren har forsvaret taket på det. Øst spiller spar til nords konge. Spillefører som ser fadesen (ikke noe inntak til syd) forsøker en desperat liten kløver fra nord mot knekten, men vest stikker den med damen. Vest vet hvem som har spar knekt fordi øst la damen i første stikk (ville lagt knekten fra QJ), og hvis vest nå unngår å gi syd inntak på spar knekt og spiller hjerter eller kløver blir det (minst) en bet. Spillefører må spille fra nords hånd hele tiden. Da får spillefører kun ett eneste ruterstikk.

Hvis han hadde sikret seg inntak til syd ved å stikke opp med spar konge i første stikk får han fire ruterstikk og enkelt minst ni stikk (2+1+4+2=9).

Merk at spillefører ikke tjener noe på å legge liten fra nord i første stikk selv om utspillet er fra spar dame. Om vest har spar dame vinner riktignok knekten stikk, men sparen er blokkert. Etter å ha godspilt ruteren (de ligger unna) må han i så fall stikke over spar konge med esset for å komme seg over til syd hvor ruterstikkene er, og det blir kun to sparstikk likevel.

Da dette spillet forekom i en lagturnering gikk hele fem av 24 spilleførere bet i 3NT etter en slik grov feil i stikk en! Et par av dem var uerfarne, og/eller svake spillere, men det var også noen antatt sterke spillere som tabbet seg ut.

Slikt skjer igjen og igjen, kontrakter spilles bort i første stikk. Det skjer i forskjellige forkledninger og av og til i de enkleste kontrakter. Så selv om du synes det er vanskelig å planlegge hele spillet veldig nøye før du spiller kontrakter, husk i alle fall det som absolutt bør være en vane når du skal spille en kontrakt:

Tenk gjennom hvilke stikk du vil prøve å få fatt i, og hvor de stikkene er FØR du legger på fra bordet i første stikk!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.