Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Norsk seier i South Africa!

I Cape Town, Sør Afrika spilles South African Bridge Congress 2020, og i lagturneringen ble det seier for et norsk lag bestående av Leif Erik Stabell, Tolle Stabell, Jan Mikkelsen og Sverre Johnsen.

Mikkelsen, 2 x Stabell og Johnsen gikk helt til topps! (I midten bridgepresidenten James Clark)

Her er et spill som sakses fra bulletinen. Det inneholder et fint lite tempopoeng, det som må gjøres må gjøres i riktig rekkefølge.

N/S har altså klatret til 4 spar og vest spiller ut kløverhonnør og tar den andre med det samme. I første kløverrunde legger øst svakhet. Hva det andre kortet han følger med betyr kan sikkert være litt avtalespørsmål. Noen legger bare fordeling fra gjenværende, men i en slik situasjon er det trolig bedre å bruke Lavinthal (farveskiftsignal) da vest i denne situasjonen så godt som alltid skal skifte til en ny farge i stikk 3 (etter svakhet fra makkeren). Da kan det være godt med litt hjelp.

Hvis øst har ruter ess bør selvsagt vest skifte til ruter, men hvis øst singaliserer at han tror hjerterskift er beste motspill bør vest skifte til hjerter for ikke å kanskje rulle opp makkerens ruterbeholdning. Med damen i hjerter "ser" øst at hjerterskift er greit, og han har jo ikke ruter ess. 

La oss si vest finner det beste skiftet, til hjerter i tredje stikk. Spillefører en uungåelig hjertertaper så den hardmeldte utgangen er avhengig både av 3-2 sits i trumf og at ruteren kan spilles uten taper. Ruterfinessen må altså gå. Problemet er at fargen sitter 4-1. Derfor må ruterfinesse tas akkurat nå!

La oss si spillefører "glemmer" det at det kan sitte akkurat slik som det faktisk gjorde og starter med å ta ut trumfen i tre runder, den siste med bordets konge. Så ruter knekt. Den får løpe rundt, men da blir situasjonen i ruter denne:

Ruter knekt vant stikket, og nieren falt altså fra vest i første ruterrunde. Men nå hjelper ikke det da spillefører er inne hos nord for siste gang. Han kan ta en ruterfinesse til, men øst må fortsatt få for kongen da en tredje ruterfinesse ikke er mulig å ta lenger. Merk at det ikke hjelper spillefører å legge tieren under knekten, for da vil østs mellomstore ruter vokse og han får en sikker stopper. (bare prøv!)

Det utgjør forskjellen mellom en bet og vunnet utgang hvis spillefører tenker på denne mulig rutersitsen og tar en ruterfinesse med det samme idet han er inne på hjerter ess i tredje stikk. Det bør spilles ruter til tieren akkurat da, så tre runder trumf, og den tredje runden tas med bordets konge. Spillefører er nå også inne på bordet for siste gang, men etter dette ser ruterkombinasjonen slik ut:

At nieren falt var behagelig, og spillefører kan dra ruter knekt. Uansett hva øst gjør blir det null rutertapere. Dekker øst står spilleførers ruter (åtteren har blitt nøkkelkortet), og om øst ikke dekker vinner ruter knekt stikket. Så tas en tredje ruterfinesse, utgang til bokføring.

Mesterskapssiden for det Sør Afrikanske mesterskapet finner du her.

 

 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.