Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

NORGE-FRANKRIKE (Ladies) - omtrent som en boksekamp

I andre runde av LADIES (onsdag) var kortene helt ville, og det var et enormt potensiale for sving i en rekke spill. Det kom bl.a. tre slemsspill på rad og ett slemspill litt senere. Dessuten var det flere marginale og potensielt kostbare avgjørelser som måtte tas i mange spill.

De norske damene kom ut av denne bataljen på en god måte, Frankrike ble slått.

Spill 11: Vanskelig valg i trumffargen. Vist gjettet riktig, den franske damen bommet. 10 IMP til Norge

Spill 13: Slem avhengig av en finesse. Frankrike var i utgang, Nyheim Øigarden-Grude meldte slem og vant den! Ytterligere 13 IMP til Norge.

Spill 14: Fin slem meldt av begge lagene, uavgjort spill.

Spill 15: En «nesten-slem», kanskje. Grude-Øigarden meldte den og fikk den hjem til tross for skjev trumfsits, men veldig heldig sits i en sidefarge. 13 nokså heldige IMP til Norge

Spill 16: Et vanskelig spill med glimrende dobbel-tilpasning begge veier. I den ene retningen sto 5 spar, de andre kunne nesten vinne 5 hjerter. Spillet gikk galt for Norge, 14 IMP til Frankrike.

Spill 18: En normal lilleslem med gode sjanser. Men det måtte gjettes hvilken finesse som skulle tas. Norges spillefører gjettet feil, Frankrike traff. 14 IMP til Frankrike.

Alle disse seks spillene forekom altså i en ti-spills kamp, og da røyken hadde lagt seg var resultatet Norge-Frankrike 44-30 (14,56-5,44 VP).

Vi tar med det første svingspillet hvor Gunn Tove Vist (vest) - Torhild Heskje (øst) spilte mot Donatella Halfon (nord) og den den smått legendariske multi-verdensmesteren Sylvie Willard.

Slik gikk meldingene:

Nord spilte ut hjerter 3 og Willard stakk med esset før hun korrekt skiftet til kløver.

Legg merke til at syd ikke brukte hjerter konge i stikk en, det vanlige kortet å legge i den situasjonen. Dette er en vanlig forekommende «expert false carding» hvis man ønsker å gi spillefører feil inntrykk av hvor honnørpoengene sitter. Når syd stikker med esset er det jo mulig utspillet var fra kongen, og spillefører kan da kanskje plassere kortene feil idet hun senere skal velge hvordan en farge skal spilles. Men var det så lurt denne gangen?

Gunn Tove Vist er selvsagt fullstendig klar over at slikt kan skje, men en spiller av hennes kaliber føler nøye med og leter alltid etter «clues» for å kunne plassere motpartens kort riktig for å gjøre de best mulige valgene.

I dette spillet er det et valg i spar, og syd hadde åpnet.

Det er muligens ikke så sikkert Villard sin false-cardingen var så bra. Det ville kanskje vært bedre å vise frem så mange HP som mulig så kanskje spillefører synes det er lite sannsynlig at syd har spar ess, men kanskje spar dame. Denne kontrakten handler nemlig mest om trumfvalget.

Sparfargen isolert sett skal uten indikasjoner spilles med en finesse. Å spille spar fra øst til kongen gir imidlertid ikke så mye dårligere sjanse. At den som sitter foran kongen har damen er i teorien like stor sjanse som at hun har esset. Ut fra det er finesse eller spar til kongen like bra hvis fargen sitter 2-2. Hva med 3-1 sitsene?

Det lille ekstra det gir å ta finessen er at den foran kongen kan ha A-Q-x. Mot det er det en 3-1 sits som gjør at spar til kongen blir riktig, singel dame bak. Det er imidlertid prosentvis en mindre sjanse enn A-Q-x foran.

Så finessen er teoretisk riktig, uten indikasjoner.

Her blir det imidlertid som du ser galt å ta finessen, forsvaret får to trumfstikk pluss hjerterstikket og ett stikk i kløver.

I praksis har man veldig ofte «clues» som kan være viktige når det er to mulige varianter som ikke gir så forferdelig forskjellige vinnersjanser.

Spillet gikk altså hjerter ut til esset, kløver fra syd til liten fra vest og nords konge, kløver tilbake til damen og esset. Det med plasseringen av HP kan uavhengig av mulig falsecarding ikke bli helt klart i dette tilfellet samme hvordan spillefører plasserer hjerterhonnørene. Hun får ingen informasjon om hvem som har de tre honnørpoengene i ruter.

Hvis spilleprøver tror påspillet i stikk en (hjerter ess) er ærlig så har syd A-J i hjerter (og nord kongen), og spillefører fikk vite at syd har kløver dame. Hun kan også ha ett, to eller tre poeng i ruter. Det er ikke så mange poeng til sammen, så i så fall har hun spar ess. Det begynner kanskje å ligne litt på at nord som høynet til 2 hjerter har nettopp spar dame sammen med hjerter konge og den kløverkongen hun allerede har vist?

At spillefører ikke rår over spar 8 er også et lite poeng. Hun må nemlig trumfe to hjerter hos øst. Hvis syd har A-Q-8 kan det bli problemer med å unngå to trumftapere uansett.

Vel, slike betraktninger kan noen ganger gjøre valget nokså klart, men ikke her. Uansett, Gunn Tove var på hugget.

Gunn Tove valgte riktig mot verdensmester Villard

Hun trumfet i fjerde stikk en hjerter og spilte spar. Syd la liten, og Gunn Tove prøvde kongen. Så nok en hjerterstjeling, A-K i ruter med avkast av den siste hjerteren, og trumf. Da begge forsvarets gjenværende trumf kom på i det stikket var det en pen +420 til notering. Ved det andre bordet tok den franske spilleføreren sparfinessen og gikk bet, 10 IMP til Norge.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.